Mainīt valodu:
Image
Man sitting in the living room with a laptop in his lap

Pensiju 3. līmeņa plāni

Paragraphs

Īstais plāns – lai Jūsu pensija augtu

Lai sasniegtu labus rezultātus ilgtermiņā, ieteicams izvēlēties vecumam atbilstošu pensiju plānu. Ja līdz pensijas gadiem vēl tālu, aicinām izvēlēties pensiju plānu, kurā lielāka uzkrājuma daļa tiek ieguldīta akcijās. Savukārt, tuvojoties pensijai, aicinām izvēlēties pensiju plānu, kurā mazāka uzkrājuma daļa tiek ieguldīta akcijās.
Pakalpojumu piedāvā un sniedz AS "SEB atklātais pensiju fonds" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003485047).

Mūsu komisijas maksu atlaižu programma var palīdzēt nodrošināt lielāku uzkrājumu nākotnē.
Detalizēts un ērti caurskatāms uzkrājuma pārskats SEB internetbankā.
SEB atbalsta atbildīgus ieguldījumus. Ja savai pensijai krājat SEB pensiju 3. līmeņa plānos, Jūs ieguldāt dabai draudzīgos un ilgtspējīgos uzņēmumos.
Jau 88 tūkstoši klientu savu pensiju 3. līmeņa uzkrājumu uztic SEB.

‏‏‎ ‎

Vecums: 18–45
SEB-Indeksu plāns

 • Ja līdz pensijai vairāk nekā 20 gadu
 • Plāns pārstāv pasīvo ieguldīšanas metodi, kas seko globāliem indeksiem. Līdz ar to sagaidāms, ka plāna ienesīgums atbildīs situācijai finanšu tirgos
 • Ieguldījumi akcijās līdz 100%
 • Augsts riska līmenis

‏‏‎ ‎

Vecums: 18–52
SEB-Aktīvais plāns

 • Ja līdz pensijai vairāk nekā 10 gadu
 • Plāna mērķis ir nodrošināt lielāku pensijas kapitālu ilgākā laika periodā, izmantojot augstāka riska ieguldījumus
 • Līdz 50% akcijās ar augstu tirgus vērtību un alternatīvie ieguldījumi
 • Vidēji augsts riska līmenis

‏‏‎ ‎

Vecums: 53+
SEB-Sabalansētais plāns

 • Ja līdz pensijai mazāk nekā 10 gadi
 • Plāna mērķis ir nodrošināt stabilu un reizē pietiekami dinamisku pensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā
 • Ne vairāk kā 25% ieguldījumu akcijās ar augošu tirgus vērtību un alternatīvie ieguldījumi
 • Vidējs riska līmenis

‏‏‎ ‎

Kādēļ krāt pensiju 3. līmenī?

Elastīgas iemaksas un uzkrājuma saņemšanas iespēja no 55 gadu vecuma
Pensiju plāni ar dažādiem riska līmeņiem, kas piemēroti dažāda vecuma klientiem
Iespēja saņemt nodokļa atmaksu
Uzkrājumu ir iespējams mantot

Saņemiet nodokļa atmaksu 20% apmērā no uzkrājumā veiktajām iemaksām

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par iemaksām uzkrājumos (dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu (ar minimālo līguma termiņu uz 10 gadiem) un/vai pensiju 3. līmenī), kas nepārsniedz 10% no Jūsu bruto gada ienākumiem (alga pirms nodokļu nomaksas), bet ne vairāk kā 4000 EUR, Jūs varat saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus 20% apmērā. 

* Lūdzu, ievērojiet, ka sniegtā informācija par nodokļiem atbilst šobrīd piemērojamiem normatīvajiem aktiem, taču nodokļu regulējums laika gaitā var mainīties. Nodokļu rezultāts var būt atšķirīgs katrā individuālā gadījumā. 

Cenrādis

Pakalpojums Cena
Līguma noslēgšana Bez maksas
Pensiju plāna maiņa Bez maksas
Iemaksu summas vai perioda maiņa Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas

(1) Ja klients atbilst vairākām grupām, tad tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme.Ja klients veic gan individuālas iemaksas, gan viņa labā iemaksas veic darba devējs, tad tiek piemērota viena – zemākā komisijas maksas likme.

 

Pensiju plāni Klientu grupa Līdzekļu turētājam* Līdzekļu pārvaldītājam** Pensiju Fondam*** Kopā (gadā)
SEB-Sabalansētais
SEB -Aktīvais
SEB standarta klients 0.08% 0.4% 0.85% 1.33%
SEB Sudraba līmeņa klients 0.08% 0.4% 0.7% 1.18%
SEB Zelta līmeņa klients 0.08% 0.4% 0.12% 0.60%
Eiropas Komisijas klients 0.08% 0.4% 0.12% 0.60%
Klients ar pensiju 3. līmeņa uzkrājumu 100 000 EUR un vairāk 0.08% 0.35% 0.12% 0.55%
Solidaritātes nodokļa maksātājs 0.08% 0.35% 0.12% 0.55%
SEB Private Banking klients 0.08% 0.35% 0.12% 0.55%
SEB-Indeksu plāns SEB standarta klients 0.05% 0.25% 0.85% 1.15%
SEB Sudraba līmeņa klients 0.05% 0.25% 0.7% 1%
SEB Zelta līmeņa klients 0.05% 0.25% 0.12% 0.42%
Eiropas Komisijas klients 0.05% 0.25% 0.12% 0.42%
Klients ar pensiju 3. līmeņa uzkrājumu 100 000 EUR un vairāk 0.05% 0.25% 0.12% 0.42%
Solidaritātes nodokļa maksātājs 0.05% 0.25% 0.12% 0.42%
SEB Private Banking klients 0.05% 0.25% 0.12% 0.42%

 

Ja klients atbilst vairākām grupām, tad tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme.Ja klients veic gan individuālas iemaksas, gan viņa labā iemaksas veic darba devējs, tad tiek piemērota viena – zemākā komisijas maksas likme.

* AS “SEB banka” veic darījumu izpildi un nodrošina iemaksu uzskaiti klienta pensiju plāna kontā, kontrolē, lai līdzekļu pārvaldītājs ievērotu ieguldījumu stratēģijas un drošu ieguldījumu veikšanu.

** IPAS “SEB Investment Management” nodrošina iemaksu ieguldīšanu, atbilstoši pensiju plānam, lai ilgtermiņā palielinātu uzkrājumu.

*** AS "SEB atklātais pensiju fonds" nodrošina iemaksāto naudas līdzekļu uzskaiti pensiju plāna dalībnieka individuālajā uzkrājuma kontā. Sniedz klientiem regulāru informāciju par uzkrājumu un nodrošina klientu apkalpošanu. Pēc klientu pieprasījuma veic darījumus ar uzkrājumu. Sniedz informāciju valsts uzraudzības iestādēm.

Pensiju plāni Klientu grupa Līdzekļu turētājam* Līdzekļu pārvaldītājam** Pensiju Fondam*** Kopā (gadā)

 

Ja klients atbilst vairākām grupām, tad tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme.Ja klients veic gan individuālas iemaksas, gan viņa labā iemaksas veic darba devējs, tad tiek piemērota viena – zemākā komisijas maksas likme.

2 Kolektīvo līgumu dalībniekiem pēc darba attiecību pārtraukšanas ar uzņēmumu, kas veica iemaksas pensiju 3. līmenī darbinieka labā, tiks piemērota Klientu priekšrocību programmas Zelta līmeņa klientu komisijas likme.

* AS “SEB banka” veic darījumu izpildi un nodrošina iemaksu uzskaiti klienta pensiju plāna kontā, kontrolē, lai līdzekļu pārvaldītājs ievērotu ieguldījumu stratēģijas un drošu ieguldījumu veikšanu.

** IPAS “SEB Investment Management” nodrošina iemaksu ieguldīšanu, atbilstoši pensiju plānam, lai ilgtermiņā palielinātu uzkrājumu.

*** AS "SEB atklātais pensiju fonds" nodrošina iemaksāto naudas līdzekļu uzskaiti pensiju plāna dalībnieka individuālajā uzkrājuma kontā. Sniedz klientiem regulāru informāciju par uzkrājumu un nodrošina klientu apkalpošanu. Pēc klientu pieprasījuma veic darījumus ar uzkrājumu. Sniedz informāciju valsts uzraudzības iestādēm.

Uzkrājuma saņemšana

Pensiju 3. līmeņa uzkrājumu var saņemt sākot no 55 gadu vecuma, taču dalību ir iespējams turpināt līdz sev vēlamam laikam, tā vēl vairāk palielinot savu uzkrājuma apmēru.

 • Pēc 55 gadu vecuma sasniegšanas, iesniedziet pensiju 3. līmeņa izmaksas pieteikumu SEB internetbankā vai klātienē SEB bankas filiālē.
 • Pensiju 3. līmeņa uzkrājumu dalībnieka nāves gadījumā mantos dalībnieka norādītā(-s) persona(-s) (labuma guvējs). Ja tāda nebūs norādīta, tad uzkrājums tiks mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Pensiju 3. līmeņa uzkrājumu var saņemt sākot no 55 gadu vecuma, taču dalību ir iespējams turpināt līdz sev vēlamam laikam, tā vēl vairāk palielinot savu uzkrājuma apmēru.

Nepieciešams padoms par pensiju?

 • Mūsu komanda piemeklēs Jūsu vajadzībām piemērotākos risinājumus. Sniegsim padomu Jums ērtākajā veidā – video konsultācijā, telefonsarunā vai klātienē.