Mainīt valodu:

SEB pensiju darbības rādītāji

Paragraphs

Apskatiet mūsu darba rezultātus un iegūstiet svarīgu informāciju par to, kur Jūsu pensijas kapitāls tiek ieguldīts un kā tas pelna.

* Kopējais pensiju tirgus (pensiju industrija) ir visu pensiju 2. līmeņa pensiju shēmā iesaistīto līdzekļu pārvaldītāju apkopojums.