Mainīt valodu:
Image
holding up paper people

Sponsorēšana un investīcijas sabiedrībā

Nākotni veidojam šodien

Veicot sponsorēšanu un ieguldījumus kopienā, mēs vēlamies atbalstīt cilvēkus ar uzņēmēju domāšanu un palīdzēt viņu idejām attīstīties.

Paragraphs

Atbalsts uzņēmīgajiem

Veicot sponsorēšanu un ieguldījumus kopienā, mēs vēlamies atbalstīt cilvēkus ar uzņēmēju domāšanu un palīdzēt viņu idejām attīstīties. Mēs uzskatām, ka ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir būtiska, lai radītu labāku pasauli, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ mūsu sirdīs uzņēmējiem ir īpaša vieta.  Koncentrējot mūsu sponsorēšanu un ieguldījumus sabiedrībā uz trim galvenajām jomām — vidi, iekļaušanu, dažādību un vienlīdzību - mēs varam sniegt ieguldījumu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Mēs dodam priekšroku partnerībām, kurās varam iesaistīties nepārtraukti un ilgstoši.

  • Mēs neatbalstām privātpersonas, projektus, kas veicina sociālo atstumtību un diskrimināciju vai ietver riska elementus, kā arī politiska un reliģiska rakstura pasākumus.
  • Jau vairākus gadus ievērojam no gifts policy — neapdāvinām klientus un partnerus. Tomēr, atbalstot jauniešu sociālo iekļaušanu, mēs dāvinām labdarības dāvanas vai klienta vārdā ziedojam sociālajām un labdarības organizācijām.

Aicinām sponsorēšanas projektu pieteikumus iesniegt rakstveidā, nosūtot projekta izklāstu elektroniski vai pa pastu. Visus iesūtītos projektus izvērtējam atbilstoši mūsu kritērijiem, pieejamajiem resursiem un citiem atbalstītajiem projektiem. Divu nedēļu laikā nosūtām iesniedzējiem rakstisku atbildi uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Projekta pieteikums

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Mēs vēlamies, lai mūsu klienti ir veiksmīgi arī nākotnē, tādēļ mūsu iesaistei uzņēmējdarbības sekmēšanā ir daudz tālejošāki mērķi. Atbalstot dažādas programmas un projektus, mēs palīdzam uzņēmējiem ne vien saņemt finansējumu, bet arī – un tas ir vēl svarīgāk – apgūt zināšanas, kas nākotnē mūsu klientiem var palīdzēt sekmēt sabiedrības labklājību.

Palīdzam ilgtspējīgām idejām augt, veidojot Izaugsmes programmueAkadēmijuGrantu programmu (ie)dvesma. Domājot par uzņēmīgajiem, mēs saprotam ikvienu, kas veicina dažādību, pārmaiņas un jaunas idejas. Mēs atbalstām Future Heroes līderības un uzņēmējdarbības programmu meitenēm vecumā no 14 līdz 17 gadiem, lai atraisītu viņu potenciālu un radītu pozitīvu ietekmi sabiedrībā. Mēs ticam, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls, tāpēc palīdzam šīs nozares veidošanā un stiprināšanā, radot Grantu programmu “Augšup” sociālās uzņēmējdarbības ideju atbalstam.

Sociālā iekļaušana

Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne, tāpēc mums ir svarīgi nodrošināt tiem nepieciešamos apstākļus veiksmīgai patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Nodrošinot ģimenes, mēs nodrošinām ekonomiku. 

SEB atbalsta vienlīdzīgas iespējas un sekmē sociālo iekļaušanu bērniem un jauniešiem, sadarbojoties ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju, kura gādā par to, lai bērni pavadītu bērnību ģimenēs. Sadarbībā ar Vītolu fondu palīdzam spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās, nodrošinot stipendijas.

Izglītība un finanšu pratība

Mēs aktīvi dalāmies ar savām zināšanām, sniedzot tās, piemēram, jauniešiem finanšu pratības jomā. Apzinoties, cik svarīgi jau skolas gados sākt domāt par personīgo finanšu plānošanu, uzkrājumiem un investīcijām, SEB banka īsteno Skolu vēstnešu programmu, aicinot jauniešus piedalīties mācībās un pēc tām vadīt finanšu pratības lekcijas vienaudžiem savās skolās. 

Sadarbojoties ar Rīgas Ekonomikas augstskoluRīgas Biznesa Skolu un Vītolu fondu , ik gadu nodrošinām stipendijas mērķtiecīgiem jauniešiem ar izaugsmes ambīcijām.

Kultūra

Ilgtspējīgas sabiedrības pamats ir spēcīga un attīstīta kultūra. Jau kopš 2007. gada esam lielākais Cēsu Mākslas festivāla atbalstītājs.

Tāpat Latvijas Mākslas akadēmijas audzēkņiem ik gadu nodrošinām stipendiju glezniecībā, palīdzot attīstīt un pilnveidot viņu talantu.

Kontaktinformācijai

Mārketinga pārvaldes vadītāja

Diāna Blumate
diana.blumate@seb.lv