Mainīt valodu:
Image
holding up paper people

Sponsorēšana un investīcijas sabiedrībā

Nākotni veidojam šodien

SEB atbalsta projektus, kas nodrošina spēcīgus un stabilus pamatus uzņēmējdarbības izaugsmei, palīdz uzlabot bērnu un jauniešu dzīves apstākļus, sekmē izglītību un papildina mūsu klientu zināšanas.

Paragraphs

Atbalstāmo projektu izvēle

SEB atbalstītie projekti tiek vērtēti pēc vienotiem kritērijiem.

  • Atbalstām projektus, kuros mums kā sponsoriem ir iespēja arī aktīvi līdzdarboties projekta vadībā.
  • Mūsu atbalstītie projekti stiprina SEB zīmolu un atbilst tā ētiskajām un korporatīvajām vērtībām:
    • ilgtspējīga ietekme uz bērnu un jauniešu attīstību;
    • uzņēmējdarbība un inovācijas;
    • izglītība un zināšanas.
  • Mēs neatbalstām privātpersonas, projektus, kas veicina sociālo atstumtību un diskrimināciju vai ietver riska elementus, kā arī politiska un reliģiska rakstura pasākumus.
  • Jau vairākus gadus ievērojam no gifts policy — neapdāvinām klientus un partnerus. Tomēr, atbalstot jauniešu sociālo iekļaušanu, mēs dāvinām labdarības dāvanas vai klienta vārdā ziedojam sociālajām un labdarības organizācijām.

Aicinām sponsorēšanas projektu pieteikumus iesniegt rakstveidā, nosūtot projekta izklāstu elektroniski vai pa pastu. Visus iesūtītos projektus izvērtējam atbilstoši mūsu kritērijiem, pieejamajiem resursiem un citiem atbalstītajiem projektiem. Divu nedēļu laikā nosūtām iesniedzējiem rakstisku atbildi uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Projekta pieteikums

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Mēs vēlamies, lai mūsu klienti ir veiksmīgi arī nākotnē, tādēļ mūsu iesaistei uzņēmējdarbības sekmēšanā ir daudz tālejošāki mērķi. Atbalstot dažādas programmas un projektus, mēs palīdzam uzņēmējiem ne vien saņemt finansējumu, bet arī – un tas ir vēl svarīgāk – apgūt zināšanas, kas nākotnē mūsu klientiem var palīdzēt sekmēt sabiedrības labklājību.

Daži no projektiem, kurus mēs jau aktīvi veidojam jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem ir Izaugsmes programmaeAkadēmijaGrantu programma (ie)dvesma. Tāpat ikvienam interesentam ir iespēja piedalīties SEB Inovāciju centra rīkotājās aktivitātēs u.c. Mēs arī ticam, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls, tāpēc palīdzam šīs nozares veidošanā un stiprināšanā, sadarbojoties ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju

Sociālā iekļaušana

Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc mums ir svarīgi nodrošināt tiem nepieciešamos apstākļus veiksmīgai patstāvīgas dzīves uzsākšanai. 

SEB atbalsta vienlīdzīgas iespējas un sekmē sociālo iekļaušanu bērniem un jauniešiem, sadarbojoties ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju un kustību «Plecs», kuras gādā par to, lai bērni pavadītu bērnību ģimenēs. Sadarbībā ar Vītolu fondu palīdzam spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās, nodrošinot stipendijas.

Izglītība un finanšu pratība

Mēs aktīvi dalāmies ar savām zināšanām, sniedzot tās, piemēram, jauniešiem finanšu pratības jomā. Visa mācību gada garumā bankas darbinieki apmeklē skolas un vada stundas par finanšu pratību un budžeta plānošanu, tadējādi palīdzot viņiem pieņemt daudz pamatotākus lēmumus finanšu jomā. Mēs ik gadu piedalāmies Ēnu dienāZZ čempionātā un citās izglītojošās aktivitātēs skolu jaunatnei. 

Sadarbojoties ar Rīgas Ekonomikas augstskoluVītolu fondu un Latvijas Mākslas akadēmiju, ik gadu nodrošinām stipendijas talantīgiem jauniešiem.

Kultūra

Ilgtspējīgas sabiedrības pamats ir spēcīga un attīstīta kultūra. Jau kopš 2007. gada esam lielākais Cēsu Mākslas festivāla atbalstītājs.

Tāpat Latvijas Mākslas akadēmijas audzēkņiem ik gadu nodrošinām stipendiju glezniecībā, palīdzot attīstīt un pilnveidot viņu talantu.