Mainīt valodu:
Paragraphs

Ja iestājas apdrošināšanas gadījums

 

 • Traumas, saslimšanas, nāves vai bezdarba gadījumā aizpildiet atlīdzības pieteikumu
 • Nosūtiet visus nepieciešamos dokumentus
 • Saņemiet kompensāciju

Vai meklējat informāciju par auto, mājokļa vai ceļojumu apdrošināšanas atlīdzībām?

Labprāt Jums palīdzēsim

Ja Jums ir jautājumi par atlīdzības pieteikšanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta centru

Zvaniet uz: +371 67079800 (darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00) 
Rakstiet e-pastu uz: dziviba@seb.lv

Aizpildiet atlīdzības pieteikumu tiešsaistē vien dažās minūtēs

 • Aizpildiet atlīdzības pieteikumu
 • Nosūtiet medicīniskos un citus dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma faktu
 • Saņemiet atlīdzību

Dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas gadījumu

 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kurā norādīta pilna diagnoze, diagnozes apstiprināšanas datums, lietotā ārstēšana, slimības vēsture.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra.
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanu.
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kurā norādīta pilna diagnoze, diagnozes apstiprināšanas datums, lietotā ārstēšana, slimības vēsture.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti.
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kas apstiprina nelaimes gadījumu un kurā norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana, ārstēšanās gaita.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti.
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kas apstiprina nelaimes gadījumu un kurā norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana, ārstēšanās gaita.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra, ja bijusi nepieciešama ārstēšanās slimnīcā.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti.
 • Ārstniecības iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa (ārpus Latvijas strādājošajiem līdzvērtīgs dokuments darba nespējas lapai). Darba nespējas lapu Jūs variet atrast E-veselības sistēmā, autorizējoties portālā www.eveseliba.gov.lv
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kas apstiprina nelaimes gadījumu un kurā norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana, ārstēšanās gaita.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra, ja bijusi nepieciešama ārstēšanās slimnīcā.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti.
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanu.
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kas apstiprina nelaimes gadījumu un kurā norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana, ārstēšanās gaita.
 • Izraksts no stacionāra, ja bijusi nepieciešama ārstēšanās slimnīcā.
 • Citi ar apdrošināšanas gadījumu saistīti dokumenti, ja tādi ir Jūsu rīcībā, piemēram, izmeklēšanas, tiesu iestāžu dokumenti.
 • Ārstniecības iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa (ārpus Latvijas strādājošajiem līdzvērtīgs dokuments darba nespējas lapai).
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kurā norādīta pilna diagnoze, diagnozes apstiprināšanas datums, lietotā ārstēšana, slimības vēsture.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra, ja bijusi nepieciešama ārstēšanās slimnīcā.
 • Ārstniecības iestādes izsniegts dokuments, kurā norādīta pilna diagnoze, diagnozes apstiprināšanas datums, lietotā ārstēšana, slimības vēsture.
 • Izmeklējumu rezultāti, kas apstiprina diagnozi.
 • Izraksts no stacionāra.
 • Izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusa piešķiršanu.
 • Izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdotu izziņu par veiktajām obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām par pēdējiem 6 (sešiem) mēnešiem pirms darba attiecību izbeigšanas dienas.
 • Dokuments, uz kā pamata izbeigtas darba attiecības.
 • Darba līgums ar uzņēmumu, kurā izbeigtas darba attiecības.
 • Dokumenti atlīdzību izmaksu turpināšanai.
 • Lai saņemtu katru nākamo atlīdzību, turpinoties piespiedu bezdarbam, Jums jāiesniedz Izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusa esamību.

Ja nevarat atlīdzību pieteikt tiešsaistē un nepieciešams to darīt klātienē

 • Gadījumā, ja neizmantojat iespēju atlīdzību pieteikti attālināti, Jums tā jāpiesaka klātienē
 • Rezervējiet tikšanos
 • Dodieties uz filiāli un aizpildiet pieteikumu, kā arī uzrādiet nepieciešamos dokumentus
 • Saņemiet atlīdzību

Kas jādara, kad iestājas mājokļa, ceļojumu vai auto apdrošināšanas gadījums?

 • Nekavējoties informējiet attiecīgās iestādes (policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vai nama apsaimniekotāju)
 • Zvaniet Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiālei pa diennakts tālruni +371 6755 8888
 • Nekavējoties informējiet attiecīgās iestādes (policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vai nama apsaimniekotāju).
  Ja tas neapdraud Jūsu veselību un dzīvību, centieties samazināt negadījuma rezultātā radušos zaudējumus. Nofotografējiet negadījuma vietu un tā radītās sekas.
 • Iesniedziet atlīdzības pieteikumu 3 darbadienu laikā kopš negadījuma jebkurā diennakts laikā mājaslapā if.lv vai zvanot If Apdrošināšana pa tālruni +371 67338333
 • Neuzsāciet remontu bez apdrošinātāja piekrišanas. Nepieciešamības gadījumā apdrošinātājs sazināsies ar Jums, lai lūgtu papildu dokumentus un pierādījumus, precizētu informāciju par apdrošināšanas gadījuma apstākļiem, zaudējumu apmēru un iespējamām atbildīgām personām vai vienotos par iespēju apskatīt notikuma vietu vai bojāto īpašumu.
   
 • Nekavējoties informējiet attiecīgās iestādes (policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu).
  Ja tas neapdraud Jūsu veselību un dzīvību, centieties samazināt negadījuma rezultātā radušos zaudējumus. Nofotografējiet negadījuma vietu un tā radītās sekas.
 • Iesniedziet atlīdzības pieteikumu 7 darbadienu laikā kopš negadījuma jebkurā diennakts laikā mājaslapā if.lv vai zvanot If Apdrošināšana pa tālruni +371 67338333
 • Neuzsāciet remontu bez apdrošinātāja piekrišanas. Nepieciešamības gadījumā apdrošinātājs sazināsies ar Jums, lai lūgtu papildu dokumentus un pierādījumus, precizētu informāciju par apdrošināšanas gadījuma apstākļiem, zaudējumu apmēru un iespējamām atbildīgām personām vai vienotos par iespēju apskatīt bojāto transportlīdzekli. Jūs varat nogādāt automašīnu Jūsu izvēlētā autoservisā, lai sagatavotu remonta tāmi.

 

 • Ja noticis negadījumus, sazinieties ar apdrošinātāju pa diennakts tālruni +371 66888833 (zvanot no ASV +18006949470)
 • Atlīdzības pieteikumu varat iesniegt 24 stundas diennaktī mājaslapā if.lv vai zvanot If Apdrošināšana pa tālruni +371 67338333

Kā rīkoties, ja ceļojumā notiek nelaimes gadījums vai Jums ir nepieciešama palīdzība:

 • Ja Jums ir nepieciešama medicīniskā palīdzība pēkšņas saslimšanas, gūtas traumas vai akūtu zobu sāpju gadījumā, dodieties uz tuvāko ārstniecības iestādi vai sazinieties ar vietējo ātrās palīdzības dienestu, ja gadījums ir neatliekams.
 • Ja gūtas traumas vai slimības rezultātā nepieciešama transportēšana, lai atgrieztos atpakaļ mītnes zemē, sazinieties ar If Apdrošināšana. 
 • Ja ceļojuma laikā iestājusies apdrošinātās personas nāve, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar If Apdrošināšana. 
 • Ja ceļojuma laikā tiek nodarīti zaudējumi trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, piemēram, saskrienaties ar citu slēpotāju, kuram pēc sadursmes nepieciešama medicīniska palīdzība, nekavējoties sazinieties ar If Apdrošināšana. Noteikti parūpējieties par radīto zaudējumu faktu un apmēru apliecinošiem dokumentiem, tostarp cietušās personas vai tās pārstāvja rakstveida iesniegumu par nodarīto zaudējumu. Pēc tam iesniedziet atlīdzības pieteikumu.
 • Ja ceļojumā nepieciešama juridiskā palīdzība, nekavējoties sazinieties ar If Apdrošināšana. Kad atgriežaties mītnes valstī, iesniedziet atlīdzības pieteikumu.
 • Ja ceļojuma galamērķī konstatējat, ka ir sabojāta bagāža, pieprasiet pārvadātājam apliecinājumu par bojātas bagāžas izsniegšanu. Lai pieprasītu atlīdzību, bojāto bagāžu nepieciešams saglabāt, kā arī iesniegt tās fotogrāfijas. Kad atgriežaties mītnes valstī, iesniedziet atlīdzības pieteikumu.
 • Ja pārvadātāja vainas dēļ ceļojuma galamērķi bagāžas piegāde aizkavējusies ilgāk par 4 stundām, pieprasiet pārvadātājam apliecinājumu par bagāžas aizkavēšanos. Ja nepieciešams iegādāties pirmās nepieciešamības preces, piemēram, drēbes, apavus un higiēnas preces, noteikti saglabājiet maksājumu apliecinošus dokumentus par to iegādi. Kad atgriežaties mītnes valstī, iesniedziet atlīdzības pieteikumu.
 • Nepieciešamības gadījumā If Apdrošināšana sazināsies ar Jums, lai lūgtu papildu dokumentus un pierādījumus, precizētu informāciju par apdrošināšanas gadījuma apstākļiem, zaudējumu apmēru un iespējamām atbildīgām personām.