Mainīt valodu:

Naudas tirgus indeksi

Paragraphs

Spēkā no: 02.12.2021

EURIBOR®

1 mēnesis -0,5680
3 mēneši -0,5650
6 mēneši -0,5410
12 mēneši -0,4980

Vēsturiskās likmes

ESTR

ESTR -0,5740

Vēsturiskās likmes

Ilgtermiņa likmes EUR

(SEB bankas resursu cena)

24 mēneši 0,0100
36 mēneši 0,0800
60 mēneši 0,2600

Vēsturiskās likmes

Ilgtermiņa likmes USD

(SEB bankas resursu cena)

24 mēneši 0,9200
36 mēneši 1,2600
60 mēneši 1,6400

Vēsturiskās likmes

SEB Bāzes Likme EUR

SEB Bāzes Likme 0,0000

Vēsturiskās likmes