Mainīt valodu:
Image
Women in the office

Norēķinu konts

 • Regulāru ienākumu saņemšana
 • Daudzveidīgas norēķinu iespējas
 • Multivalūtu konta iespējas
Paragraphs

Pamatpakalpojums sadarbības uzsākšanai ar banku

Norēķinu konts ir pamatpakalpojums, uzsākot norēķinus ar bankas starpniecību. Tas ir saistīts ar daudziem citiem bankas pakalpojumiem – ar norēķinu konta palīdzību Jūs varat veikt maksājumus, sekot līdzi un iegūt pārskatu pār naudas plūsmu, izmantot bankas maksājumu kartes un izņemt skaidru naudu, kā arī ieguldīt brīvos naudas līdzekļus un gūt papildu peļņu. Atvērt jaunu kontu var internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Ikdienas finanšu darījumiem aicinām izmantot Klienta komplektu.

Iespējas

Norēķinu konts sniedz daudzas iespējas Jūsu finanšu pārvaldīšanai:

 • Pievienot papildu valūtas un veikt norēķinus no viena konta vairāk nekā 20 valūtās, izmantojot multivalūtu konta priekšrocības.
 • Ērti veikt maksājumus internetbankā.
 • Piesaistīt norēķinu kontam maksājumu kartes.
 • Izņemt no konta un iemaksāt kontā skaidru naudu iemaksas/ izmaksas bankomātos.
 • Rēķinu apmaksai izvēlēties regulāros maksājumus, kā arī e-rēķinu saņemšanu un to automātisko apmaksu internetbankā.
 • Saņemt detalizētu informāciju par darījumiem internetbankā.
 • Uzzināt kontā pieejamo naudas atlikumu internetbankā, mobilajā lietotnē vai īsziņā.
 • Atvērt vairākus papildu norēķinu kontus internetbankā dažādiem mērķiem paredzētu līdzekļu nodalīšanai (piemēram, uzkrājumiem vai ar norēķinu karti pieejamo līdzekļu apjoma ierobežošanai kādam no Jūsu ģimenes locekļiem).
 • Pievienot citas personas kontu internetbankā, ja palīdzat veikt maksājumus saviem vecākiem vai vēlaties pārraudzīt bērnu kontus.
Konta pārskats

Uzziniet informāciju par kontā veiktajiem darījumiem:

 • Internetbankā.
 • Izmantojot SMS bankas iespējas.
 • SEB bankas filiālē.
Noguldījumu garantijas

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā (bet ne vairāk kā 100 000 eiro) vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams. Papildu atlīdzība līdz 200 000 eiro iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu laikā kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums:

 1. Naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu.
 2. Personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi.
 3. Kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pakalpojums Cena
Atvēršana Bez maksas
Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā1 250.00 EUR
Apkalpošanas maksa mēnesī:
 • klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots Latvijā un EEZ2
1.00 EUR
 • klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ3
15.00 EUR
Klienta līdzekļu administrēšanas maksa mēnesī Klientam, ar kuru SEB banka ir pārtraukusi sadarbību4 75.00 EUR
Slēgšana (t.sk. konta atlikuma pārskaitīšana uz citu kontu SEB bankā) Bez maksas

1 Komisijas maksa netiek ieturēta patvēruma meklētāja vai bēgļa, vai alternatīvo statusu ieguvušai personai.

2 Netiek piemērota:

 • jebkuru SEB bankas Klienta komplektu lietotājiem (ieskaitot komplektos iekļautos dalībniekus, ja tādi ir paredzēti ar komplekta nosacījumiem);
 • klientiem līdz 18 gadu vecumam.

3 Netiek piemērota klientiem līdz 18 gadu vecumam.

4 Tiek piemērota, ja Klients SEB bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis SEB bankas prasību par kontā (t.sk. vērtspapīru kontā) esošo līdzekļu pārskaitīšanu. Komisijas maksa tiek ieturēta katru mēnesi no naudas līdzekļu atlikuma, ko Klients pēc SEB bankas pieprasījuma nav pārskaitījis uz Klienta kontu citā kredītiestādē.

Darījuma konts

 • Pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusēju darījuma līgumu
 • Banka ieskaita naudu tikai pēc darījuma izpildi apstiprinošo dokumentu saņemšanas