Mainīt valodu:

Investoriem

Paragraphs

Finanšu pārskati

AS SEB banka gada pārskati 
2020. gada bankas darbības pārskats (PDF)

AS SEB banka starpposmu finanšu pārskati
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2020. gada 31. decembri (PDF)
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2020. gada 30. septembri (PDF)
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2020. gada 30. jūniju (PDF)
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2020. gada 31. martu (PDF)
Publiskais pārskats uz 2020. gada 31. decembri (PDF)
Publiskais pārskats uz 2020. gada 30. septembri (PDF)
Publiskais pārskats uz 2020. gada 30. jūniju (PDF)
Publiskais pārskats uz 2020. gada 31. martu (PDF)

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā

SEB Life and Pension Baltic SE gada pārskati
Finanšu pārskats par 2020. gadu (PDF)
Neatkarīgu revidentu ziņojums par Finanšu pārskatu par 2020. gadu (PDF)
Annual accounts for year 2020 (English) (PDF)
Independent auditors’ report on Annual accounts for year 2020 (English) (PDF)

SEB Life and Pension Baltic SE ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli
Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli uz 2020. gada 31. decembri (PDF)

SEB Investment Management gada pārskati
2020.gada finanšu pārskats (PDF)

Pensiju fonda gada pārskati
2020. gada finanšu pārskats (PDF)
Revidentu ziņojums (PDF)

Atalgojuma politika

2020.gada atalgojuma politika (PDF)
Pārskats par darbinieku atalgojumu 2020. gadā (PDF)

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pilārs)

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2020. gada 31.decembri (PDF)
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2020. gada 30. septembri (PDF)
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2020. gada 30. jūniju (PDF)
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2020. gada 31. martu (PDF)

Finanšu pārskati

AS SEB banka gada pārskati
2019. gada bankas darbības pārskats

AS SEB banka starpposmu finanšu pārskati
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2019. gada 31. decembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2019. gada 30. septembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2019. gada 30. jūniju
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2019. gada 31. martu

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā

SEB Life and Pension Baltic SE gada pārskati
Finanšu pārskats par 2019. gadu
Neatkarīgu revidentu ziņojums par Finanšu pārskatu par 2019. gadu
Annual accounts for year 2019 (English)
Independent auditors’ report on Annual accounts for year 2019 (English)
Publiskais pārskats uz 2019. gada 31. decembri
Publiskais pārskats uz 2019. gada 30. septembri
Publiskais pārskats uz 2019. gada 30. jūniju
Publiskais pārskats uz 2019. gada 31. martu

SEB Life and Pension Baltic SE ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli
Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli uz 2019. gada 31. decembri

SEB Investment Management gada pārskati
2019.gada finanšu pārskats

Pensiju fonda gada pārskati
2019. gada finanšu pārskats

Atalgojuma politika

2019. gada atalgojuma politika

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pilārs)

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2019. gada 31.decembri
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2019. gada 30. septembri
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2019. gada 30. jūniju
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2019. gada 31. martu

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2018. gada bankas darbības pārskats

Starpposmu finanšu pārskati
AS SEB banka

SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2018. gada 31. decembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2018. gada 30. septembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2018. gada 30. jūniju
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2018. gada 31. martu

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
Finanšu pārskats par 2018.gadu  
Publiskais pārskats uz 2018. gada 31. decembri  
Publiskais pārskats uz 2018. gada 30. septembri  
Publiskais pārskats uz 2018. gada 30. jūniju  
Publiskais pārskats uz 2018. gada 31. martu

SEB Investment Management gada pārskati

2018.gada finanšu pārskats

Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli

Ziņojums par maksātspēju un finanšu stāvokli uz 2018. gada 31. decembri

Pensiju fonda gada pārskati

2018. gada finanšu pārskats

Atalgojuma politika

2018. gada atalgojuma politika

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pilārs)

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2018. gada 31.decembri
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2018. gada 30. septembri
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2018. gada 30. jūniju
Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) uz 2018. gada 31. martu

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2015. gada bankas darbības pārskats

Starpposmu finanšu pārskati
AS SEB banka

SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2015. gada 31. decembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2015. gada 30. septembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2015. gada 30. jūniju
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2015. gada 31. martu

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
Finanšu pārskats par 2015.gadu  
Publiskais pārskats uz 2015. gada 31. decembri
Publiskais pārskats uz 2015. gada 30. septembri
Publiskais pārskats uz 2015. gada 30. jūniju  
Publiskais pārskats uz 2015. gada 31. martu

SEB Investment Management gada pārskati

2015.gada finanšu pārskats

Pensiju fonda gada pārskati

2015. gada finanšu pārskats

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pilārs)

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums attiecas uz informācijas nodošanu atklātībai saskaņā ar Kapitāla Prasību Direktīvu Nr.2013/36/ES (CRD IV) un Kapitāla Prasību Regulu Nr.575/2013 (CRR 575/2013).

2013. gada laikā ES atjaunoja kapitāla prasību likumdošanu atbilstoši Bāzele III prasībām. Aktualizētais regulējums, kurš aptver Kapitāla Prasību Direktīvu Nr.2013/36/ES (CRD IV) un Kapitāla Prasību Regulu Nr.575/2013 (CRR 575/2013) ir spēkā no 2014. gada 1. janvāra. 2015. gada Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pīlārs) ir veidots saskaņā ar jaunajām Bāzeles III prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīviem noteikumiem par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju un par informācijas atklāšanas periodiskumu.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums sniedz informāciju par SEB bankas riska profilu, piemēram, darbības apjomu pa klientu kategorijām un riska klasēm, kas ir kapitāla pietiekamības novērtēšanas pamatā. Ziņojums papildina informāciju, kas sniegta 2015. gada finanšu pārskatā.

SEB pozitīvi vērtē 3. pīlāra pārskatu rezultātā palielināto caurskatāmību. SEB bankas kredītportfeļa kvalitāte un iekšējā riska pārvaldības kultūra nozīmē kopējo riska darījumu vērtību samazinājumu salīdzinājumā ar Bāzeles I prasībām. Tomēr tas nenozīmē kapitāla atbrīvošanu līdzīgā apmērā, ņemot vērā regulējuma paaugstināto uzņēmējdarbības cikla jutīgumu, izvērtēšanu, ko veic uzraudzības iestādes, pārejas prasības. SEB bankas Kapitāla politikā noteiktais mērķis ir uzturēt pietiekamu kapitāla rezervi, lai segtu iespējamos riskus darbības vides nenoteiktības pieauguma gadījumos.

SEB piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto (IRB) pieeju pārskatu sniegšanai par bankas, korporatīvajiem, mājokļu hipotēku un noteiktiem mazo riska darījumu portfeļiem, kas atbilst 95% no kopējas riska darījumu vērtības. Pārskati par pārējiem portfeļiem tiek sniegti saskaņā ar standartizēto pieeju. SEB turpinās pakāpeniski piemērot IRB pieeju visam mazo riska darījumu portfelim.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir atļāvusi SEB sniegt pārskatu par operacionālo risku saskaņā ar attīstīto mērīšanas pieeju kopš 2008. gada sākuma. Attiecībā uz tirgus risku SEB banka lieto standartizēto pieeju kapitāla pietiekamības novērtēšanas nolūkiem, bet vienlaikus tirgus riska pārvaldībai lieto SEB Grupas iekšējo riskam pakļautās vērtības (VaR) modeli.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2015

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2014. gada bankas darbības pārskats

Starpposmu finanšu pārskati
AS SEB banka

SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2014. gada 31. decembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2014. gada 30. septembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2014. gada 30. jūniju
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2014. gada 31. martu

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
Finanšu pārskats par 2014.gadu
Publiskais pārskats uz 2014. gada 31. decembri
Publiskais pārskats uz 2014. gada 30. septembri
Publiskais pārskats uz 2014. gada 30. jūniju
Publiskais pārskats uz 2014. gada 31. martu

SEB Investment Management gada pārskati

2014.gada finanšu pārskats
2014.gada finanšu pārskata pielikums

Pensiju fonda gada pārskati

2014. gada finanšu pārskats

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pilārs)

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums attiecas uz informācijas nodošanu atklātībai saskaņā ar Kapitāla Prasību Direktīvu Nr.2013/36/ES (CRD IV) un Kapitāla Prasību Regulu Nr.575/2013 (CRR 575/2013).

2013. gada laikā ES atjaunoja kapitāla prasību likumdošanu atbilstoši Bāzele III prasībām. Aktualizētais regulējums, kurš aptver Kapitāla Prasību Direktīvu Nr.2013/36/ES (CRD IV) un Kapitāla Prasību Regulu Nr.575/2013 (CRR 575/2013) ir spēkā no 2014. gada 1. janvāra. 2014. gada Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pilārs) ir veidots saskaņā ar jaunajām Bāzeles III prasībām.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums sniedz informāciju par SEB bankas riska profilu, piemēram, darbības apjomu pa klientu kategorijām un riska klasēm, kas ir kapitāla pietiekamības novērtēšanas pamatā. Ziņojums papildina informāciju, kas sniegta 2014. gada finanšu pārskatā.

SEB pozitīvi vērtē 3. pilāra pārskatu rezultātā palielināto caurskatāmību. SEB bankas kredītportfeļa kvalitāte un iekšējā riska pārvaldības kultūra nozīmē kopējo riska darījumu vērtību samazinājumu salīdzinājumā ar Bāzeles I prasībām. Tomēr tas nenozīmē kapitāla atbrīvošanu līdzīgā apmērā, ņemot vērā regulējuma paaugstināto uzņēmējdarbības cikla jutīgumu, izvērtēšanu, ko veic uzraudzības iestādes, pārejas prasības. SEB bankas Kapitāla politikā noteiktais mērķis ir uzturēt pietiekamu kapitāla rezervi, lai segtu iespējamos riskus darbības vides nenoteiktības pieauguma gadījumos.

SEB piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto (IRB) pieeju pārskatu sniegšanai par bankas, korporatīvajiem, mājokļu hipotēku un noteiktiem mazo riska darījumu portfeļiem, kas atbilst 95% no kopējas riska darījumu vērtības. Pārskati par pārējiem portfeļiem tiek sniegti saskaņā ar standartizēto pieeju. SEB turpinās pakāpeniski piemērot IRB pieeju visam mazo riska darījumu portfelim.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir atļāvusi SEB sniegt pārskatu par operacionālo risku saskaņā ar attīstīto mērīšanas pieeju kopš 2008. gada sākuma. Attiecībā uz tirgus risku SEB banka lieto standartizēto pieeju kapitāla pietiekamības novērtēšanas nolūkiem, bet vienlaikus tirgus riska pārvaldībai lieto SEB Grupas iekšējo riskam pakļautās vērtības (VaR) modeli.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2014

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2013. gada bankas darbības pārskats

Starpposmu finanšu pārskati
AS SEB banka

SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2013. gada 31. decembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2013. gada 30. septembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2013. gada 30. jūniju
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2013. gada 31. martu

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
Saīsinātais finanšu pārskats par 2013.gadu
Publiskais pārskats uz 2013. gada 31. decembri
Publiskais pārskats uz 2013. gada 30. septembri
Publiskais pārskats uz 2013. gada 30. jūniju
Publiskais pārskats uz 2013. gada 31. martu

SEB Investment Management gada pārskati

2013.gada finanšu pārskats

Pensiju fonda gada pārskati

2013. gada finanšu pārskats 

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pilārs)

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums attiecas uz informācijas nodošanu atklātībai saskaņā ar Kapitāla pietiekamības direktīvu (KPD), ar kuru tika ieviesta Bāzeles II sistēma Eiropas Savienībā. Latvijā jaunais režīms ir spēkā kopš 2008. gada 1. janvāra.

2013. gada laikā ES atjaunoja kapitāla prasību likumdošanu atbilstoši Bāzele III prasībām. Aktualizētais regulējums, kurš aptver Kapitāla Prasību Direktīvu (CRD IV) un kapitāla Prasību Noteikumus (CRR 575) ir spēkā no 2014. gada 1. janvāra. Pilna CRD IV un CRR 575 ieviešana SEB bankā tiks atspoguļota tekošajā gada 3. pilāra pārskatā.

SEB piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto (IRB) pieeju pārskatu sniegšanai par bankas, korporatīvajiem, mājokļu hipotēku un noteiktiem mazo riska darījumu portfeļiem, kas atbilst 97% no kopējiem riska svērtajiem aktīviem (RSA). Pārskati par pārējiem portfeļiem tiek sniegti saskaņā ar standartizēto pieeju. SEB turpinās pakāpeniski piemērot IRB pieeju visam mazo riska darījumu portfelim.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir atļāvusi SEB sniegt pārskatu par operacionālo risku saskaņā ar attīstīto mērīšanas pieeju kopš 2008. gada sākuma. Attiecībā uz tirgus risku SEB banka lieto standartizēto pieeju kapitāla pietiekamības novērtēšanas nolūkiem, bet vienlaikus tirgus riska pārvaldībai lieto SEB Grupas iekšējo riskam pakļautās vērtības (VaR) modeli.

SEB pozitīvi vērtē 3. pilāra pārskatu rezultātā palielināto caurskatāmību. SEB bankas kredītportfeļa kvalitāte un iekšējā riska pārvaldības kultūra nozīmē RSA samazinājumu salīdzinājumā ar Bāzeles I prasībām. Tomēr tas nenozīmē kapitāla atbrīvošanu līdzīgā apmērā, ņemot vērā regulējuma paaugstināto uzņēmējdarbības cikla jutīgumu, izvērtēšanu, ko veic uzraudzības iestādes, pārejas prasības. SEB bankas Kapitāla politikā noteiktais mērķis ir uzturēt pietiekamu kapitāla rezervi, lai segtu iespējamos riskus darbības vides nenoteiktības pieauguma gadījumos.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums sniedz informāciju par SEB bankas riska profilu, piemēram, darbības apjomu pa klientu kategorijām un riska klasēm, kas ir kapitāla pietiekamības novērtēšanas pamatā. Ziņojums papildina informāciju, kas sniegta 2013. gada finanšu pārskatā.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2013

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2012. gada bankas darbības pārskats

Starpposmu finanšu pārskati
AS SEB banka

SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2012. gada 31. decembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2012. gada 30. septembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2012. gada 30. jūniju
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2012. gada 31. martu

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
Saīsinātais finanšu pārskats par 2012.gadu
Publiskais pārskats uz 2012. gada 31. decembri
Publiskais pārskats uz 2012. gada 30. septembri
Publiskais pārskats uz 2012. gada 30. jūniju
Publiskais pārskats uz 2012. gada 31. martu

SEB Investment Management gada pārskati

2012.gada finanšu pārskats

Pensiju fonda gada pārskati

2012. gada finanšu pārskats 

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pilārs)

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums attiecas uz informācijas nodošanu atklātībai saskaņā ar Kapitāla pietiekamības direktīvu (KPD), ar kuru tika ieviesta Bāzeles II sistēma Eiropas Savienībā. Latvijā jaunais režīms ir spēkā kopš 2008. gada 1. janvāra.

SEB piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto (IRB) pieeju pārskatu sniegšanai par bankas, korporatīvajiem, mājokļu hipotēku un noteiktiem mazo riska darījumu portfeļiem, kas atbilst 97% no kopējiem riska svērtajiem aktīviem (RSA). Pārskati par pārējiem portfeļiem tiek sniegti saskaņā ar standartizēto pieeju. SEB turpinās pakāpeniski piemērot IRB pieeju visam mazo riska darījumu portfelim.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir atļāvusi SEB sniegt pārskatu par operacionālo risku saskaņā ar attīstīto mērīšanas pieeju kopš 2008. gada sākuma. Attiecībā uz tirgus risku SEB banka lieto standartizēto pieeju kapitāla pietiekamības novērtēšanas nolūkiem, bet vienlaikus tirgus riska pārvaldībai lieto SEB Grupas iekšējo riskam pakļautās vērtības (VaR) modeli.

SEB pozitīvi vērtē 3. pilāra pārskatu rezultātā palielināto caurskatāmību. SEB bankas kredītportfeļa kvalitāte un iekšējā riska pārvaldības kultūra nozīmē RSA samazinājumu salīdzinājumā ar Bāzeles I prasībām. Tomēr tas nenozīmē kapitāla atbrīvošanu līdzīgā apmērā, ņemot vērā regulējuma paaugstināto uzņēmējdarbības cikla jutīgumu, izvērtēšanu, ko veic uzraudzības iestādes, pārejas prasības. SEB bankas Kapitāla politikā noteiktais mērķis ir uzturēt pietiekamu kapitāla rezervi, lai segtu iespējamos riskus darbības vides nenoteiktības pieauguma gadījumos.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums sniedz informāciju par SEB bankas riska profilu, piemēram, darbības apjomu pa klientu kategorijām un riska klasēm, kas ir kapitāla pietiekamības novērtēšanas pamatā. Ziņojums papildina informāciju, kas sniegta 2012. gada finanšu pārskatā.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2012

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2011. gada bankas darbības pārskats

Starpposmu finanšu pārskati
AS SEB banka

SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2011. gada 31. decembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2011. gada 30. septembri
Auditētie SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2011. gada 30. jūniju
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2011. gada 30. jūniju
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2011. gada 31. martu

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
Saīsinātais finanšu pārskats par 2011.gadu
Publiskais pārskats uz 2011. gada 31. decembri
Publiskais pārskats uz 2011. gada 30. septembri
Publiskais pārskats uz 2011. gada 30. jūniju
Publiskais pārskats uz 2011. gada 31. martu

SEB Investment Management gada pārskati

2011.gada finanšu pārskats

Pensiju fonda gada pārskati

2011. gada finanšu pārskats

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pilārs)

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums attiecas uz informācijas nodošanu atklātībai saskaņā ar Kapitāla pietiekamības direktīvu (KPD), ar kuru tika ieviesta Bāzeles II sistēma Eiropas Savienībā. Latvijā jaunais režīms ir spēkā kopš 2008. gada 1. janvāra.

SEB piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto (IRB) pieeju pārskatu sniegšanai par bankas, korporatīvajiem, mājokļu hipotēku un noteiktiem mazo riska darījumu portfeļiem, kas atbilst 96% no kopējiem riska svērtajiem aktīviem (RSA). Pārskati par pārējiem portfeļiem tiek sniegti saskaņā ar standartizēto pieeju. SEB turpinās pakāpeniski piemērot IRB pieeju visam mazo riska darījumu portfelim.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir atļāvusi SEB sniegt pārskatu par operacionālo risku saskaņā ar attīstīto mērīšanas pieeju kopš 2008. gada sākuma. Attiecībā uz tirgus risku SEB banka lieto standartizēto pieeju kapitāla pietiekamības novērtēšanas nolūkiem, bet vienlaikus tirgus riska pārvaldībai lieto SEB Grupas iekšējo riskam pakļautās vērtības (VaR) modeli.

SEB pozitīvi vērtē 3. pilāra pārskatu rezultātā palielināto caurskatāmību. SEB bankas kredītportfeļa kvalitāte un iekšējā riska pārvaldības kultūra nozīmē RSA samazinājumu salīdzinājumā ar Bāzeles I prasībām. Tomēr tas nenozīmē kapitāla atbrīvošanu līdzīgā apmērā, ņemot vērā regulējuma paaugstināto uzņēmējdarbības cikla jutīgumu, izvērtēšanu, ko veic uzraudzības iestādes, pārejas prasības. SEB bankas Kapitāla politikā noteiktais mērķis ir uzturēt pietiekamu kapitāla rezervi, lai segtu iespējamos riskus darbības vides nenoteiktības pieauguma gadījumos.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums sniedz informāciju par SEB bankas riska profilu, piemēram, darbības apjomu pa klientu kategorijām un riska klasēm, kas ir kapitāla pietiekamības novērtēšanas pamatā. Ziņojums papildina informāciju, kas sniegta 2011. gada finanšu pārskatā.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2011

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2010. gada bankas darbības pārskats

Starpposmu finanšu pārskati
AS SEB banka

SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2010. gada 31. decembri
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2010. gada 30. septembri
Auditētie SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2010. gada 30. jūniju
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2010. gada 30. jūniju
SEB bankas konsolidētie un bankas finanšu pārskati uz 2010. gada 31. martu

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
Saīsinātais finanšu pārskats par 2010.gadu
Publiskais pārskats uz 2010. gada 31. decembri
Publiskais pārskats uz 2010. gada 30. septembri
Publiskais pārskats uz 2010. gada 30. jūniju
Publiskais pārskats uz 2010. gada 31. martu

SEB Investment Management gada pārskati

2010.gada finanšu pārskats

Pensiju fonda gada pārskati

2010. gada finanšu pārskats

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3.pilārs)

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums attiecas uz informācijas nodošanu atklātībai saskaņā ar Kapitāla pietiekamības direktīvu (KPD), ar kuru tika ieviesta Bāzeles II sistēma Eiropas Savienībā. Latvijā jaunais režīms ir spēkā kopš 2008. gada 1. janvāra.

SEB piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto (IRB) pieeju pārskatu sniegšanai par bankas, korporatīvajiem, mājokļu hipotēku un noteiktiem mazo riska darījumu portfeļiem, kas atbilst 96% no kopējiem riska svērtajiem aktīviem (RSA). Pārskati par pārējiem portfeļiem tiek sniegti saskaņā ar standartizēto pieeju. SEB turpinās pakāpeniski piemērot IRB pieeju visam mazo riska darījumu portfelim.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir atļāvusi SEB sniegt pārskatu par operacionālo risku saskaņā ar attīstīto mērīšanas pieeju kopš 2008. gada sākuma. Attiecībā uz tirgus risku SEB banka lieto standartizēto pieeju kapitāla pietiekamības novērtēšanas nolūkiem, bet vienlaikus tirgus riska pārvaldībai lieto SEB Grupas iekšējo riskam pakļautās vērtības (VaR) modeli.

SEB pozitīvi vērtē 3. pilāra pārskatu rezultātā palielināto caurskatāmību. SEB bankas kredītportfeļa kvalitāte un iekšējā riska pārvaldības kultūra nozīmē RSA samazinājumu salīdzinājumā ar Bāzeles I prasībām. Tomēr tas nenozīmē kapitāla atbrīvošanu līdzīgā apmērā, ņemot vērā regulējuma paaugstināto uzņēmējdarbības cikla jutīgumu, izvērtēšanu, ko veic uzraudzības iestādes, pārejas prasības. SEB bankas Kapitāla politikā noteiktais mērķis ir uzturēt pietiekamu kapitāla rezervi, lai segtu iespējamos riskus darbības vides nenoteiktības pieauguma gadījumos.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums sniedz informāciju par SEB bankas riska profilu, piemēram, darbības apjomu pa klientu kategorijām un riska klasēm, kas ir kapitāla pietiekamības novērtēšanas pamatā. Ziņojums papildina informāciju, kas sniegta 2010. gada finanšu pārskatā.

Kapitāla pietiekamības un riska pārvaldības ziņojums (3. pilārs) 2010

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2005. gada bankas darbības pārskats

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
Bilance
Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pensiju fonda gada pārskati

2005. gada finanšu pārskats

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2004. gada bankas darbības pārskats

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
Bilance
Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pensiju fonda gada pārskati

2004. gada finanšu pārskats

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2003. gada bankas darbības pārskats
Revidentu ziņojums

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
2003. gada finanšu pārskats

Pensiju fonda gada pārskati

2003. gada finanšu pārskats

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2002. gada bankas darbības pārskats
Revidentu ziņojums

SEB Grupas uzņēmumi Latvijā 
SEB Life and Pension Baltic SE

Gada pārskat
2002. gada finanšu pārskats

Pensiju fonda gada pārskati

2002. gada finanšu pārskats

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2001. gada bankas darbības pārskats

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

2000. gada bankas darbības pārskats

 

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

1999. gada bankas darbības pārskats

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

1998. gada bankas darbības pārskats

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

1997. gada bankas darbības pārskats

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

1996. gada bankas darbības pārskats

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

1995. gada bankas darbības pārskats

Finanšu pārskati

Gada pārskati
AS SEB banka

1994. gada bankas darbības pārskats