Mainīt valodu:
Image
Patēriņa kredīts SEB bankā

Finansējums Jūsu mērķu īstenošanai un lielākiem pirkumiem

Paragraphs
Kredīts līdz

20 000 eiro

Procentu likme no

7,9%

Atmaksas termiņš līdz

7 gadiem

Bez ķīlas un pirmās iemaksas

Finansējums mājokļa energoefektivitātes paaugstināšanai

Saules paneļu vai noteiktu apkures sistēmu iegādei un uzstādīšanai piedāvājam finansējumu ar fiksēti izdevīgu procentu likmi – 5,9% gadā.

 • Jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana: saules paneļi, vēja ģeneratori
 • Energoefektīvas siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana: siltumsūknis, koksnes biomasas katls (granulu katls)

Rūpīgi pārdomāts pirkums var kļūt par soli ceļā uz videi draudzīgu dzīvesveidu

Ikkatrs pirkums rada ietekmi uz vidi, tāpēc mēs aicinām pirkumus veikt atbildīgi. Ja Jums nepieciešami papildu līdzekļi ilgtspējīgu mērķu īstenošanai, apsveriet iespēju pieteikties īpašajam aizdevumam videi draudzīgiem pirkumiem. 

Mājokļa energoefektivitātes uzlabošana

Ilgtspējīga iepirkšanās

Videi draudzīga pārvietošanās

Patēriņa kredīta kalkulators

Aprēķina piemērs:

Ikmēneša maksājums ir 106.76 eiro, pieņemot, ka kredīta summa ir 5000 eiro, kreditēšanas līguma darbības termiņš ir 5 gadi, fiksētā procentu likme ir 10%, komisijas maksa par kredīta noformēšanu ir 90 eiro, komisijas maksa par norēķinu konta apkalpošanu 1 eiro mēnesī. Gada procentu likme ir 11.93%. Kopējā summa, kas jāmaksā, ir 6 556.53 eiro. Minētajam piemēram ir tikai informatīva nozīme, un katra klienta situācija tiek izvērtēta individuāli.

Kurš kredīta veids ir Jums piemērotākais?

Izvēlieties mērķi, kura sasniegšanai nepieciešami papildu līdzekļi, un salīdziniet pieejamos risinājumus.

Kāpēc izdevīgi izvēlēties SEB banku

 • Aizdevums bez ķīlas un pirmās iemaksas.
 • Kredīta summu Jūsu kontā ieskaitīsim uzreiz pēc līguma parakstīšanas.
 • Nemainīga procentu likme visu līguma darbības laiku.

Vairāk informācijas par patēriņa kredītu

Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Kredīta noformēšana (% no piešķirtās summas)1 1%, min. 90.00 EUR
Aizdevuma atmaksa pirms termiņa2 Bez maksas
Termiņa pagarināšana vai citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas1 30.00 EUR

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.
Pilnīgas aizdevuma pirmstermiņa atmaksas gadījumā, patērētājam ir tiesības uz  samaksātās komisijas maksas par kredīta noformēšanu taisnīgu samazināšanu. Šādā gadījumā SEB bankā jāiesniedz lūgums par komisijas maksas pārrēķinu un atmaksu.

 

Pamata aizdevuma nosacījumi

Aizdevuma procentu likme

Piedāvājam patēriņa kredītu ar fiksētu gada procentu likmi sākot no 7,9%, izvērtējot katra klienta individuālo maksātspēju.

Izmantojot patēriņa kredītu transportlīdzekļa iegādei (vieglais automobilis, motocikls, tricikls, kvadricikls vai mopēds), 2 mēnešu laikā no patēriņa kredīta saņemšanas brīža transportlīdzeklim jābūt reģistrētam Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Jūsu vārda.

Izmantojot patēriņa kredītu nekustamā īpašuma iegādei, 90 dienu laikā kopš patēriņa kredīta saņemšanas nekustamajam īpašumam jābūt reģistrētam Zemesgrāmatā uz Jūsu vārda.

Izmantojot patēriņa kredītu mājokļa energoefektivitātes uzlabošanai, bankai ir tiesības pieprasīt pirkumu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši aizdevuma mērķim.

Kredīta apjoms

No 1000 līdz 20 000 EUR
No 3000 līdz 20 000 EUR (nekustamā īpašuma iegādei)

Pieejamā kredīta summa būs atkarīga no Jūsu ienākumiem, esošajām kredītsaistībām un kredītvēstures.

Kredīta piešķiršana

Kredīta summa Jūsu kontā SEB bankā tiks automātiski ieskaitīta uzreiz pēc kredīta līguma parakstīšanas.

Kredīta atmaksas termiņš

No 1 līdz 7 gadiem

Ja nolemsiet veikt aizdevuma pirmstermiņa atmaksu, varēsiet to izdarīt bez papildu maksas.
Pilnīgas aizdevuma pirmstermiņa atmaksas gadījumā, Jums ir tiesības uz samaksātās komisijas maksas par dokumentu noformēšanu taisnīgu samazināšanu. Šādā gadījumā Jums ir jāiesniedz SEB bankai lūgums veikt samaksātās komisijas maksas pārrēķinu un atmaksu.

Kredīta un procentu mēneša maksājums

Nedrīkst pārsniegt 40% no Jūsu neto ienākumiem (ņemot vērā citus Jūsu kredītus un līzingu maksājumus). Kredīta un procentu atmaksa notiek vienādos ikmēneša maksājumos – tas ļauj ērti pārraudzīt un plānot izdevumus. Katru mēnesi atmaksājamā summa automātiski tiks atskaitīta no Jūsu konta SEB bankā.

Iesniedzamie dokumenti

Aizpildīts patēriņa kredīta pieteikums (varat aizpildīt internetbankā)

Ienākumus apliecinošs dokuments, ja Jūsu alga netiek pārskaitīta uz kontu SEB bankā - (piem., bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem)

Aizņemšanās ir svarīgs lēmums, kas saistīts ar risku. Lai pieņemtu pārdomātu lēmumu:

 • apsveriet, kādam nolūkam un kādā apmērā Jums ir nepieciešams kredīts, un no kādiem avotiem Jūs to atmaksāsiet;
 • iesniedziet mums patiesu un pietiekamu informāciju;
 • noskaidrojiet, kādas ir ar aizņemšanos saistītās izmaksas;
 • apsveriet iespēju, ka Jūsu finanšu stāvoklis varētu pasliktināties un ka šādā gadījumā Jums būs jāspēj atmaksāt kredītu;
 • rūpīgi izvērtējiet visus kredīta dokumentus (līgumu, informatīvos materiālus u.c.) pirms to parakstīšanas;
 • neatrisināmu problēmu un gadījumu nemēdz būt, iespējas ir dažādas – mēs esam Jūsu partneris, ar kuru Jums būtu savlaicīgi jāsazinās, saskaroties ar kredīta atmaksāšanas problēmām.

Izvērtējot kredīta noteikumus un līgumu, lūdzu, pievērsiet uzmanību turpmāk minētajam:

1. Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Pirms kredīta/overdrafta līguma noslēgšanas informatīvam nolūkam mēs izsniegsim Jums Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas lapu, kurā mēs īsumā informēsim par nozīmīgākajiem līguma noteikumiem. Lūdzu, rūpīgi izvērtējiet minētajā informatīvajā lapā iekļauto informāciju.

2. Vairāku kredītņēmēju solidārā atbildība

Ja kredītņēmēji ir vairāki, viņi uzņemas solidāru atbildību par līguma izpildi: katrs kredītņēmējs ir atbildīgs par kredīta un citu līgumā noteikto saistību izpildi pilnā apmērā.

3. Kredīta valūta

Mēs izsniedzam kredītu Jūsu dzīvesvietas valsts – Latvijas - valūtā, t.i., euro.

4. Pamatsummas izmaksāšanas noteikumi

Vairumā gadījumu Jūs varat sākt izmantot kredītu/overdraftu uzreiz pēc līguma noslēgšanas un iespējamo priekšnoteikumu izpildes.

Patēriņa kredīts tiks izmaksāts (vai overdrafts tiks atvērts) Jūsu norēķinu kontā SEB bankā.

5. Tiesības atkāpties no patēriņa kredīta līguma

14 dienu laikā pēc patēriņa kredīta līguma noslēgšanas Jūs vēl varēsiet atkāpties no līguma, ievērojot tajā paredzētos noteikumus.

6. Procenti

Procentu likmi nosaka līgumā.

Patēriņa kredītam un overdraftam piemēro fiksētu procentu likmi. Procentus par patēriņa kredītu maksā par neatmaksāto kredīta atlikumu, savukārt procentus par overdraftu maksā par izmantoto overdrafta limitu.

7. Kredīta atmaksāšana

Mēs ieturēsim līgumā noteiktos maksājumus no Jūsu norēķinu konta. Ja Jūs esat saņēmis kredītu kopā ar vēl kādu kredītņēmēju, mums ir tiesības ieturēt maksājumus par kredītu arī no viņa līgumā norādītā norēķinu konta.

Patēriņa kredītu atmaksā ik mēnesi saskaņā ar maksājumu grafiku. Parasti Jūsu ikmēneša maksājumu summas ir vienādas, t.i., kredīta pamatsummas atmaksa un procentu samaksa, ir sadalīta pēc iespējas vienādos maksājumos.

Overdrafta gadījumā Jūs atmaksāsiet overdrafta limita izmantoto daļu, saņemot līdzekļus savā norēķinu kontā. Pēc tam Jūs atkal varēsiet izņemt overdrafta jau atmaksāto daļu. Jums būs jāmaksā ikmēneša procenti par izmantoto overdrafta limitu.

8. Pirmstermiņa atmaksāšana

Jūs varat pilnībā vai daļēji atmaksāt patēriņa kredītu pirms termiņa, bez papildu maksas.
Pilnīgas aizdevuma pirmstermiņa atmaksas gadījumā, Jums ir tiesības uz samaksātās komisijas maksas par dokumentu noformēšanu taisnīgu samazināšanu. Šādā gadījumā Jums ir jāiesniedz SEB bankai lūgums veikt samaksātās komisijas maksas pārrēķinu un atmaksu.

9. Jūsu kredīta līguma noteikumu grozīšana

Līguma noteikumus (tostarp procentu likmi) parasti groza, abām pusēm rakstveidā vienojoties. Par līguma noteikumu grozīšanu tiek iekasēta komisijas maksa.

10. Kredīta līguma noteikumu pārkāpšanas sekas un izmaksas

Ja Jūs nebūsiet veicis līgumā paredzētos pamatsummas maksājumus noteiktajā termiņā, mēs iekasēsim nokavējuma procentus atbilstoši līgumā noteiktajai procentu likmei. Ja Jūs nebūsiet veicis līgumā paredzētos procentu un/vai komisijas maksu maksājumus noteiktajā termiņā, mums būs tiesības iekasēt līgumsodu atbilstoši līgumā noteiktajai likmei.

Ja Jums būs izveidojušās parādsaistības, mēs vispirms nosūtīsim Jums atgādinājumu. Saistību izpildes pret SEB banku nokavējuma gadījumā, informācija par Jūsu saistībām un nokavējumiem var tikt ievietota normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotās valsts iestāžu un privātās parādu vēstures datu bāzēs.

11. Līguma laušana un tās sekas

Mums ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja Jūs nebūsiet pildījis savas līgumā noteiktās saistības pilnā apmērā. Jums būs jāsedz visas ar parāda piedziņu saistītās izmaksas.

12. Ar kredīta līgumu saistītās izmaksas

Slēdzot līgumu, Jūs samaksāsiet līgumā noteikto komisijas maksu par dokumentu noformēšanu līgumā paredzētajā apmērā un kārtībā. Lūdzu, iepazīstieties arī ar SEB bankas cenrādi, kuru Jūs varat atrast mūsu tīmekļa vietnē: https://www.seb.lv/cenradis-privatpersonam

13. Konta atvēršanas un ienākumu pārskaitīšanas pienākums

Līdz līguma parakstīšanas datumam Jums (un kredītņēmējam, ar kuru Jūs kopīgi aizņematies) būs jāatver norēķinu konts SEB bankā uz visu līguma termiņu. Overdrafta gadījumā Jūsu regulārajiem ienākumiem būs jābūt pārskaitītiem uz Jūsu norēķinu kontu SEB bankā. Patēriņa kredīta gadījumā Jums katru mēnesi būs Jūsu norēķinu kontā jānodrošina naudas līdzekļi nepieciešamajā apmērā ikmēneša maksājumu veikšanai.

14. Sūdzības un strīdi

Ja Jums ir sūdzības par mūsu darbību, vispirms mēģiniet atrisināt konkrēto jautājumu sarunu ceļā ar mums!

Ja mūsu atbilde Jūs neapmierina un ja Jūs turpināt uzskatīt, ka, piešķirot kredītu, mēs esam pārkāpuši Jūsu tiesības, Jums ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010; www.ptac.gov.lv) .

Turklāt, lai atrisinātu strīdu, Jūs varat sazināties ar Patērētāju strīdu risināšanas komisiju, kuras darbību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, vai vērsties tiesā.

Ērta noformēšana internetbankā

 • Aizpildiet pieteikumu internetbankā
 • Nepieciešamības gadījumā mēs sazināsimies ar Jums
 • Saņemot pozitīvu atbildi, parakstiet līgumu internetbankā