Mainīt valodu:
Image
Father playing with his daughter

Labākiem lēmumiem

Nākotne nebūs tāda, kādu mēs to iztēlojamies – tā būs labāka.
Jauni piedzīvojumi un labāki lēmumi.

Paragraphs
Media

Mūsu mērķis

Mēs veidojam labāku nākotni ar atbildīgiem padomiem un pārdomātu finansēšanu. Šodienai un nākotnes paaudzēm.

Mūsu rīcības principi

Radīt vērtību

Rīkoties ilgtermiņā

Veidot pozitīvas attiecības

458 545

Privātie un biznesa klienti

1650

Darbinieki SEB Latvija un SEB Global Services, kas apņēmušies nodrošināt pasaules līmeņa servisu klientiem

Dimanta reitings

Ilgtspējas indeksa augstākais novērtējums jau otro gadu pēc kārtas

Organizācija

Uzticēšanās ir bankas darbības pamats. Mums ir svarīgi lolot mūsu klientu, akcionāru, darbinieku un citu ieinteresēto pušu uzticību. Profesionāli darbinieki, tāpat kā stingra risku pārvaldīšana, iekšējā kontrole un laba korporatīvā pārvaldība, skaidri noteiktas atbildības par lomām un pienākumiem, ir izšķiroši faktori mūsu darbībā. Apskatīt struktūru

Kontaktpersonas medijiem

Ja Jums ir nepieciešama padziļināta informācija vai komentārs par kādu no jautājumiem, kas skar banku un finanšu sektoru, mūsu piedāvātos pakalpojumus vai klientu apkalpošanu, aicinām sazināties ar mūsu ekspertiem.

Kontaktpersonas

Saistītie uzņēmumi

Mēs piedāvājam ne tikai daudzveidīgus bankas un finanšu pakalpojumus, bet arī dažādas investīciju un finansēšanas iespējas, kuras mūsu klientiem sniedz SEB grupas uzņēmumi.

SEB līzings

Līzinga kompānija SEB līzings darbu uzsāka 1997.gadā (kā SIA Unilīzings), un kopš dibināšanas brīža vienmēr ir bijusi starp Latvijas līzinga un faktoringa tirgus līderiem. 

SEB pensiju fonds

"SEB atklātais pensiju fonds" ir SEB Life and Pension Baltic SE meitas uzņēmums, kas ietilpst SEB (SEB Skandinaviska Enskilda Banken ) finanšu grupā.

SEB Investment Management

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Investment Management" ir dibināta 2000. gadā, un tās vienīgais akcionārs ir SEB Life and Pension Baltic SE.

SEB Life and Pension Baltic SE

SEB Life and Pension Baltic SE ir viena no vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām ar ilgāko darbības pieredzi Latvijā.

SEB grupas pakalpojumu centrs Rīgā

SEB grupas pakalpojumu centrs SEB grupas klientiem un nodaļām sniedz pasaules līmeņa servisu, tādējādi palīdzot SEB kļūt par efektivitātes un inovāciju līderi. 

Investoriem

Aplūkojiet starpposmu finanšu pārskatus, gada pārskatus un SEB grupas gada pārskati kopš 1994. gada.

SEB grupas pārskati pieejami SEB grupas mājaslapā.

Uzzināt vairāk

Akcionāri un reitingi

Informācija par SEB galveno akcionāru un reitingiem.

Uzzināt vairāk

Ziņošana par pārkāpumiem

SEB ir ieviesta noteikta kārtība, kādā ir jāziņo par iespējamiem pārkāpumiem. Ja darbinieks vai cita persona konstatē, ka bankā, iespējams, ir veiktas neētiskas vai nelikumīgas darbības, par šiem novērojumiem būtu jāziņo. Ziņojuma iesniedzēja identitāte pārbaudes, iztaujāšanas un pārrunu gaitā netiks atklāta, ja vien bankai šī informācija nebūs jāizpauž saskaņā ar tiesību aktiem.

Kontaktinformācija

Darbības atbilstības pārvaldes vadītāja, tālrunis +371 67215446
Iekšējā audita pārvaldes vadītāja, tālrunis +371 67779701

SEB Life and Pension Baltic SE kontaktinformācija

Darbības atbilstības pārvaldes vadītāja, tālrunis +371 67779834 vai +371 67215432
Iekšējā audita pārvaldes vadītāja, tālrunis +371 67215518
e-pasta adrese: trauksme_Life@seb.lv

Jautājumus vai sūdzības varat iesniegt arī anonīmi īpaši tam paredzētā interneta vietnē
sebgroup.com/whistleblowing