Mainīt valodu:

Klientu sūdzību izskatīšana

Paragraphs

Viens no SEB bankas un SEB līzinga galvenajiem mērķiem ir sniegt mūsu klientiem izcilu apkalpošanu. Lai veicinātu mūsu klientu lojalitāti un apmierinātību, kā arī pilnveidotu sadarbību ar esošajiem un topošajiem klientiem, mēs augstu vērtējam Jūsu viedokli, atsauksmes un sūdzības. 

Jūs varat sniegt atsauksmi par sadarbību ar mums, izmantojot Jums ērtāko saziņas veidu. Lai saņemtu pēc iespējas precīzāku informāciju vai skaidrojumu par darījumu attiecībām ar Jums kā SEB bankas klientu, aicinām saziņai izmantot kanālu, kurā mēs spējam Jūs identificēt, piemēram, SEB internetbanku. Lūdzam ņemt vērā, ka, ievērojot Kredītiestāžu likumā noteikto pienākumu garantēt klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu, neidentificētos kanālos (piemēram, e-pasts) mēs sniegsim tikai vispārīgu informāciju. 

Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem mēs centīsimies sniegt nekavējoties un ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā. Gadījumā, ja situācijai būs nepieciešama padziļināta izpēte, mēs informēsim Jūs par atbildes sniegšanas termiņu. Detalizētāka informācija par sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtību pieejama Vispārējo darījumu noteikumu 15. punktā.

Ja nepiekrītat mūsu sniegtajai atbildei vai Jums tā šķiet nepilnīga, vai arī situācijas kontekstā radusies jauna vai papildu informācija, aicinām sazināties ar mums atkārtoti. Ja tomēr mūsu skaidrojums Jums nešķiet pieņemams, Jums ir tiesības:

  • iesniegt rakstisku pretenziju Latvijas Finanšu nozares asociācijas ombudam saskaņā ar ombuda reglamentu un noteikumiem. Latvijas Finanšu nozares asociācijas ombuds atrodas Biznesa centrs “VERDE”, Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045. Tā interneta vietne ir https://www.financelatvia.eu/ombuds.
  • iesniegt sūdzību SEB bankas darbību uzraugošajai iestādei. Uzraudzību pār SEB bankas darbību veic Latvijas Banka un informācija par SEB banku pieejama Latvijas Bankas tīmekļa vietnē. Latvijas Bankas adrese ir K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050. Tās interneta vietne ir https://www.bank.lv.
  • iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC), ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem esat uzskatāms par patērētāju, vai arī, ja strīds ir saistībā ar SIA “SEB līzings” sniegtajiem pakalpojumiem. Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, tīmekļa vietne  https://www.ptac.gov.lv/. Sūdzību pieņemšanas, strīdu izskatīšanas un lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka PTAC likums un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums. Ārpustiesas strīdu risinātāju sarakstā iekļautos strīdu risinātājus ir iespējams apskatīt PTAC mājaslapā.

Strīdi starp SEB banku un fiziskām personām – patērētājiem tiek izskatīti Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, ja vien attiecīgajā pakalpojuma līgumā, par ko ir strīds, puses nav vienojošās par citu strīdu izskatīšanas kārtību. Strīdi starp SEB banku un juridiskām personām vai fiziskām personām, kas nav patērētāji, tiek izskatīti Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu, ja vien puses attiecīgajā pakalpojuma līgumā nav vienojušas par citu strīdu izskatīšanas kārtību.