Mainīt valodu:
Image

Vienkāršs un ērts risinājums,
kā kļūt par investoru

Mikroinvestīcijas

Paragraphs

Vienkāršs un ērts risinājums, kā kļūt par investoru

 • Jūs varat veikt ieguldījumus indeksu fondos no 1 EUR.
 • Paredzamas un pārskatāmas izmaksas: 0,8% vienreizējā komisija par vērtspapīru pirkšanu vai pārdošanu, kā arī ikmēneša komisija par vērtspapīru glabāšanu 0,015% apmērā no Jūsu vērtspapīru vērtības. 
 • Pakalpojuma līguma noslēgšana ir bez maksas.
 • Jūs nosakāt ieguldījumu summu, mēs parūpējamies par visu pārējo.
 • Jūs varat brīvi izvēlēties, kad un cik bieži vēlaties ieguldīt. 
 • Mēs izpildīsim Jūsu iesniegtos vērtspapīru darījumu rīkojumus. 

Kā sākt izmantot Mikroinvestīcijas?

 1. Noslēdziet līgumu par pakalpojuma izmantošanu.

  Ja vēl neesat SEB bankas klients, vispirms atveriet kontu.

 2. Izvēlieties kontu ieguldījumu veikšanai.

  Mēs iesakām atvērt un izmantot ieguldījumu kontu, jo tas ļauj atlikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu. Ieguldījumu kontu varat atvērt internetbankā.

 3. Izvēlieties, kur ieguldīt.

  Piedāvājam Jums septiņus dažādus ieguldījumu fondus, kurus brīvi varat pievienot savam portfelim. Ja vēlaties, laika gaitā varat atcelt ieguldījumu rīkojumus un izveidot jaunus. Uzziniet vairāk par piedāvātajiem fondiem.

 1. Nosakiet ieguldījumu summu.

  Jums tikai jānorāda summa, kuru vēlaties investēt. Mēs nokārtosim visu pārējo.

 2. Parakstiet rīkojumu par vienreizējo vai regulāro ieguldījumu.

  Jūs varat brīvi izvēlēties – ieguldīt tikai vienu reizi, vai arī izveidot regulāru rīkojumu, kas ļaus Jums investēšanu padarīt par ieradumu. Protams, Jūs jebkurā brīdī varat atcelt regulāro ieguldījumu.

 3. Mēs veiksim Jūsu ieguldījumu.

  Iesniegtos ieguldījumu rīkojumus par vērtspapīru iegādi izpildām otrdienās, laika posmā no plkst. 9.00 līdz 18.00. Šādi izpildām arī vērtspapīru pārdošanas rīkojumus.

Kur varat ieguldīt, izmantojot Mikroinvestīcijas?

Image
Bridge


ASV akcijas

ETF seko ASV uzņēmumiem, kas iekļauti MSCI USA ESG Screened indeksā, izņemot uzņēmumus, kas saistīti ar akmeņoglēm, ieročiem, tabakas izstrādājumiem un citām strīdīgām nozarēm.

Uzzināt vairāk (ENG)

 

Image


Japānas akcijas

ETF seko Japānas uzņēmumiem, kas iekļauti MSCI Japan ESG Screened indeksā, izņemot uzņēmumus, kas saistīti ar akmeņoglēm, ieročiem, tabakas izstrādājumiem un citām strīdīgām nozarēm.

Uzzināt vairāk (ENG)

 

Image
City view


Jaunietekmes tirgu akcijas

ETF seko MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened indeksam. Indekss seko lieliem, vidējiem un maziem uzņēmumiem no attīstības tirgiem, izņemot uzņēmumus, kas saistīti ar akmeņoglēm, ieročiem, tabakas izstrādājumiem un citām strīdīgām nozarēm.

Uzzināt vairāk (ENG)

 

Image
City view


Eiropas akcijas

ETF seko Eiropas uzņēmumiem, kas iekļauti MSCI Europe ESG Screened indeksā, izņemot uzņēmumus, kas saistīti ar akmeņoglēm, ieročiem, tabakas izstrādājumiem un citām strīdīgām nozarēm.

Uzzināt vairāk (ENG)

 

Image
City view


Eirozonas valdību obligācijas

ETF seko FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond indeksam. Indekss seko eiro denominētām valdības obligācijām, ko emitējušas Eirozonas dalībvalstis. Balstoties uz pamatindeksu (FTSE EMU valdības obligāciju indekss), valstu svērumi tiek koriģēti, lai samazinātu ar klimata pārmaiņām saistītos riskus. Minimālais termiņš ir viens gads.

Uzzināt vairāk (ENG)

 

Image
City view


Uzņēmumu obligācijas

ETF seko Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI obligāciju indeksam, kas atspoguļo eiro denominētu augsta ienesīguma korporatīvo obligāciju sniegumu. Indekss sastāv no ESG (vides, sociālās un pārvaldības) korporatīvajām obligācijām.

Uzzināt vairāk (ENG)

 

Image
City view


Jaunietekmes valstu valdību obligācijas

ETF seko JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) indeksam. Indekss seko ASV dolāros denominētām attīstības tirgus ekonomikas valstu valdības obligācijām. Obligācijām var būt jebkurš reitings un jebkurš termiņš. Indeksā obligācijas tiek svērtas atbilstoši to emitentu sociālajai un vides ilgtspējai. Valūtas riska ierobežošana (hedging – angļu val.) tiek veikta pret eiro (EUR).

Uzzināt vairāk (ENG)

 

Kādēļ vērts ieguldīt
šajos ETF?

Visi mūsu piedāvātie fondi ir EUR valūtā. Tas nozīmē, ka Jūs varat ērti sekot līdzi savu ieguldījumu sniegumam, kā arī nemaksāt komisijas par valūtas konvertāciju.

Fondi veic dividenžu uzkrāšanu, ieguldot tās atpakaļ "paši sevī".

Mūsu izvēlētie fondi ņem vērā arī vides un sociālos aspektus.

Izmaksas

Pozīcija Komisijas maksa
Līguma parakstīšana, konta atvēršana un slēgšana  Bez maksas
Komisijas maksa par pirkšanu un pārdošanu  0,8% par katru darījumu 
Ikmēneša glabāšanas komisija 0,015% no vērtspapīru kopējās vērtības