Mainīt valodu:
Image
Home Loan

Hipotekārais kredīts mājokļa iegādei, būvniecībai un remontam

Paragraphs

Individuāla

procentu likme

Atmaksas termiņš līdz

30 gadiem

 

Pirmā iemaksa no

15%

 

Izvēloties SEB banku, Jūs iegūsiet virkni priekšrocību

Kredīta konsultācijas mājokļa iegādei un būvniecībai

Attālināta kredīta noformēšana

Īpašie piedāvājumi mūsu partneru jaunajos projektos

Zaļais mājokļa kredīts – klimatam draudzīgs risinājums

Mūsu mājokļiem ir nozīmīga ietekme uz vidi. Tādēļ aicinām apsvērt energoefektīva mājokļa iegādi vai būvniecību.

 • Izdevīgāki aizdevuma nosacījumi
 • Mazāki ikmēneša rēķini
 • Videi draudzīga izvēle
 • Veselīgāks klimats mājoklī
 • Lielāka īpašuma vērtība ilgtermiņā

Aprēķiniet ikmēneša maksājumu

Gada procentu likme (GPL) ir aprēķinātās kredīta kopējās izmaksas aizņēmējam, kas izteiktas gada procentos no kredīta. Kalkulatora aprēķiniem ir informatīva nozīme. Lai uzzinātu precīzāku informāciju, iesakām pieteikties konsultācijai pie SEB bankas kredītspeciālista. Aizņemieties atbildīgi, izvērtējot savas spējas aizdevumu atmaksāt

Tikai 10 soļi līdz jaunam mājoklim

 

Pieteikties

 1. Konsultācija

  Piesakieties bezmaksas konsultācijai par mājokļa kredītu attālināti tiešsaistē vai klātienē SEB bankas filiālē. Pieteikumā norādiet informāciju par noskatīto mājokli un savām finanšu iespējām, lai konsultācijas laikā mēs varētu rūpīgāk pārrunāt Jūsu vajadzības un finansēšanas risinājumus. 
 2. Nekustamā īpašuma vērtējums

  Iegūstiet nekustamā īpašuma vērtējumu. Iegādājoties mājokli mūsu partneru jaunajos projektos, vērtējums jau var būt sagatavots. Savukārt citviet vērtējuma sagatavošanai nepieciešams piesaistīt sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju. 
 3. Aizdevuma pieteikums

  Iesniedziet aizdevuma pieteikumu 
  Pieteikumā aicinām norādīt precīzu un pilnīgu informāciju, lai mēs spētu izvērtēt Jūsu spēju atmaksāt kredītu un varētu pieņemt lēmumu par kredīta piešķiršanu.
  Jūsu darījuma vadītājs nepieciešamības gadījumā var lūgt iesniegt dokumentus, kas pamato Jūsu ienākumus vai ir vajadzīgi konkrētā darījuma izvērtēšanai. 

Uzzināt vairāk

Mājokļa kredīta nosacījumi un iespējas

 • Individuāla pieteikuma izskatīšana un procentu likme
 • Pirmā iemaksa no 15% (no 5% ar ALTUM garantiju)
 • Atmaksas termiņš līdz 30 gadiem
 • Iespēja atlikt pamatsummas maksājumus
 • Internetbankā varat veikt pirmstermiņa daļēju vai pilnu kredīta atmaksu, kā arī ērti mainīt kredīta atmaksas datumu un atmaksas kontu.

ALTUM atbalsts

Sadarbībā ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM pieejams atbalsts mājokļa iegādei un būvniecībai. Plašāka informācija par nosacījumiem un atbalsta programmām pieejama ALTUM mājaslapā.

Vairāk informācijas par mājokļa kredītu

Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Kredīta noformēšana, palielināšana (% no piešķirtās summas)1 līdz 1,5%, min. 75.00 EUR
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Resursu rezervēšana (% no piešķirtā, vēl neizmantotā kredīta apjoma) 0,5% gadā
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma)1 0,9%, min. 70.00 EUR
Kredīta atmaksas konta maiņa1 15.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi 700.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja ieķīlātais nekustamais īpašums tiek pārdots, un ja darījums tiek finansēts citā kredītiestādē 700.00 EUR
Komisijas maksa par neapdrošinātu ķīlu2 10.00 EUR/mēnesī
Papildus pakalpojumi
Nodrošinājuma novērtēšana Pēc vienošanās
Bankas piekrišanas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

2 Komisijas maksa tiek iekasēta, ja ķīla nav apdrošināta ilgāk par 30 dienām.

Finansējuma apjoms

Finansējums līdz 85% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

Par nodrošinājumu kalpos Jūsu esošais vai iegādājamais mājoklis.

Finansējums līdz 80% no kopējām būvniecības izmaksām.

Par nodrošinājumu kalpos Jūsu nekustamais īpašums ar nākotnes tirgus vērtību.
Aizdevums tiek izsniegts pa daļām, un pirms katras aizdevuma daļas izsniegšanas bankā jāiesniedz iepriekšējās daļas izlietojuma apliecinājums.

Finansējums līdz 95% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

Pieteikties valsts garantijai var jaunie speciālisti ar augstāko vai vidējo profesionālo izglītību vecumā līdz 35 gadiem, kā arī ģimenes, kuru apgādībā ir bērni līdz 23 gadu vecumam (ieskaitot).

Finansējums līdz 60% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

Gadījumā, ja klients vairs nespēs pildīt savas saistības, pēc nekustamā īpašuma (aizdevuma ķīlas) pārdošanas, klients tiks atbrīvots no aizdevuma atlikušajām saistībām.

Kredīta atmaksas termiņš

Līdz pat 30 gadiem

Kredīta ikmēneša maksājums

Nedrīkst pārsniegt 40% no Jūsu neto ienākumiem kopā ar citiem Jūsu kredītu un līzingu maksājumiem.

Kredīta atmaksa Jūsu norādītajā datumā notiek automātiski no Jūsu norēķinu konta SEB bankā.

Kredīta saņemšanas priekšnoteikumi

Stabili, regulāri un pietiekami ienākumi kredītsaistību izpildei

Banka izvērtē Jūsu deklarētos ienākumus - darba algu, saimnieciskās darbības ienākumus, īres maksu u.tml.

Pozitīva kredītvēsture

Pirms kredīta piešķiršanas, tiek vērtētas Jūsu līdzšinējās finanšu saistības. Pozitīvu kredītvēsturi veido savlaicīga saistību izpilde.

Kredīta nodrošinājums

Banka izvērtē īpašuma stāvokli un tirgus vērtību.

Kredīta pirmstermiņa atmaksa Mājokļa kredīta pirmstermiņa atmaksa iespējama bez papildu maksas.

Mājokļa iegādei, remontam, labiekārtošanai

 • Personu apliecinošie dokumenti
 • Ienākumus apliecinošie dokumenti (ja netiek saņemti SEB bankas kontā)
 • Nekustamā īpašuma vērtējums, ko ir sagatavojis sertificēts vērtētājs
 • Jūsu līdzdalību apliecinoši dokumenti – rokasnaudas vai pirkuma līgums un maksājuma apliecinājums vai konta izraksts
 • Remonta vai labiekārtošanas gadījumā – veicamo darbu apraksts, jeb tāme
 • Citi dokumenti pēc bankas speciālista pieprasījuma, ja tādi būs nepieciešami

Mājokļa būvniecībai

 • Personu apliecinošie dokumenti
 • Ienākumus apliecinošie dokumenti (ja netiek saņemti SEB bankas kontā)
 • Nekustamā īpašuma vērtējums, ko ir sagatavojis sertificēts vērtētājs
 • Jūsu līdzdalību apliecinoši dokumenti (rēķini, čeki u.c.), rokasnaudas vai pirkuma līgums (ja tiek iegādāta zeme vai jaunbūve) un maksājuma apliecinājums vai konta izraksts
 • Kopējā būvniecības darbu tāme
 • Apstiprināts būvprojekts
 • Spēkā esošā būvatļauja
 • Citi dokumenti pēc bankas speciālista pieprasījuma, ja tādi būs nepieciešami

Ikmēneša maksājuma summa

Ikmēneša maksājuma summu ietekmē vairāki faktori:

 • Procentu likmes lielums un svārstības — jo mazāka procentu likme, jo mazāks ikmēneša maksājums;
 • Kredīta termiņš — jo ilgāks kredīta atmaksas laiks, jo mazāks ikmēneša maksājums.

Kredīta atmaksas grafiks

Kredīta atmaksas grafiks

Vienādie maksājumi: pamatsummas un procentu maksājumi kredīta līguma darbības laikā tiek sadalīti pēc iespējas vienādos maksājumos. Konstanta mēneša maksājuma summa attiecīgajā procentu likmes maiņas periodā.

Dilstošie maksājumi: pamatsummas maksājums visu kredīta termiņu ir nemainīgs, bet procenti tiek rēķināti no neatmaksātās aizdevuma daļas.

Aizdevuma procentu likme

Jūsu kredītam tiek piemērota mainīgā procentu likme, ko veido:

1) Bāzes likme – kredīta procentu likmes mainīgā daļa. Jums būs iespēja izvēlēties īstermiņa vai ilgtermiņa procentu likmi.

 • Īstermiņa procentu likme tiek noteikta 3, 6, 12 mēnešiem. Tā parasti ir zemāka par ilgtermiņa procentu likmi, taču svārstās atbilstoši tirgus situācijai (attiecīgi ik pēc 3, 6 vai 12 mēnešiem), līdz ar to Jums būs grūtāk plānot savus izdevumus, taču labvēlīgas tirgus situācijas gadījumā Jūs varat būt ieguvējs.
 • Ilgtermiņa procentu likme tiek noteikta uz periodu no 2 līdz 5 gadiem, tā parasti ir augstāka par īstermiņa procentu likmi, taču ilgāku laiku saglabājas nemainīga. Tādējādi Jūs samazināt savu risku, jo procentu likme nevar bieži mainīties.

Informācija par starpbanku likmēm (naudas cena tirgū)!

2) Pievienotā likme - kredīta procentu likmes fiksētā daļa un galvenie kritēriji likmes lieluma noteikšanai ir:

 • Ienākumu stabilitāte un spēja tos pierādīt;
 • Līdzšinējā sadarbība ar SEB banku, saistību pildīšana;
 • Kopējais kredīta apjoms;
 • Pirmās iemaksas apjoms;
 • Kredīta nodrošinājums — nekustamā īpašuma tirgus vērtība.

Saistītās izmaksas

Vienreizējas izmaksas:

Ar banku saistītie izdevumi:

 • Komisijas maksa par kredīta (dokumentu) noformēšanu saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi.

Ar banku nesaistītie izdevumi:

 • Nekustamā īpašuma novērtēšana;
 • Notāra pakalpojumi (nostiprinājuma lūgumu sagatavošana īpašuma tiesību maiņai un hipotēkas nostiprināšanai u.c.);
 • Zemesgrāmatas valsts un kancelejas nodevas īpašuma tiesību un hipotēkas reģistrācijai.

Atkārtotas izmaksas:

 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana;
 • Kredītmaksājumu apdrošināšana (ja pakalpojums tiek izmantots).

Kredītmaksājumu apdrošināšana

 • Finansiāla palīdzība kredītņēmējam un ģimenes locekļiem, ja rodas nopietnas veselības problēmas, kā arī dzīvības zaudēšanas vai piespiedu bezdarba gadījumos
 • Drošība, pasargājot ģimeni no īpašuma zaudēšanas neparedzētās dzīves situācijās
 • Apdrošināšanu iespējams ērti noformēt internetbankā, un prēmija tiek ieturēta automātiski kopā ar kredītmaksājumu

Kurš kredīta veids ir Jums piemērotākais?

Izvēlieties mērķi, kura sasniegšanai nepieciešami papildu līdzekļi, un salīdziniet pieejamos risinājumus.

Mājokļa iegāde un būvniecība

 

Automašīnas iegāde

 

Mājokļa remonts

 

Lielākiem pirkumiem

 

Studijas

 

Ceļošana