Mainīt valodu:

Klientu dokumentu apstrāde

Paragraphs
Pakalpojums Cena
Dokumenti par konta operācijām
Konta pārskata sagatavošana:
  • Internetbankā
Bezmaksas
  • Klātienē
0.40 EUR par 1 lapu, min. 8.00 EUR
Konta pārskata sūtīšana uz e-pastu 3.00 EUR
Konta pārskata sūtīšana pa pastu:
  • Latvijas robežās
0.40 EUR par 1 lapu, min 4.00 EUR
  • Ārpus Latvijas robežām
0.40 EUR par 1 lapu, min 10.00 EUR
Pārrobežu maksājuma SWIFT kopija (pēc klienta pieprasījuma) 4.50 EUR
Pakalpojums Cena
Izziņu sagatavošana (par dokumentu)
Standarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma1 10.00 EUR (plus PVN 2.10 EUR)
Nestandarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma2 Pēc vienošanās, min. 20.00 EUR (plus PVN 4.20 EUR)
Izpildīto maksājumu uzdevumu izdrukāšana/ apstiprināšana 5.00 EUR par katru maksājuma uzdevuma izdruku un/vai apstiprināšanu3
Dokumentu apstrāde
Dokumentu kopēšana pēc klientu pieprasījuma (par lapu) 0.30 EUR (plus PVN 0.06 EUR)
Pasta pakalpojumi dokumentiem Latvijā un ārzemēs 5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR)
Kodu kalkulatora nosūtīšana pa pastu pēc klientu pieprasījuma Latvijas ietvaros 15.00 EUR (plus PVN 3.15 EUR)
Dokumentu/kodu kalkulatora/ maksājumu karšu uz ārvalstīm piegāde ar kurjerpastu pēc klienta pieprasījuma4 Pēc vienošanās, min. 30.00 EUR (plus PVN 6.30)
Apliecinātas dokumenta kopijas izsniegšana Pēc vienošanās, min. 30.00 EUR (plus PVN 6.30)
Dokumentu meklēšana arhīvā un kopēšana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) Pēc vienošanās, min. 7.00 EUR (plus PVN 1.47 EUR)
VID un Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde
VID rīkojumu apstrāde - par katru VID rīkojumu/ atsevišķu nodokļa parāda veidu 10.00 EUR
Tiesu izpildītāju rīkojumu apstrāde 10.00 EUR
VID, tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde 0.50 EUR
Pieprasījuma apstrāde naudas līdzekļu izmaksai vai pārskaitījumam no bloķēta konta 10.00 EUR
Apkalpošana ar pilnvarām
Apkalpošana ar Latvijā izdotu pilnvaru (t.sk. digitālā formātā, ja tā parakstīta ar kvalificētu elektronisko parakstu) 15.00 EUR (plus PVN 3.15 EUR) komisija par pilnvaras pieņemšanu (pārbaudi) pirmā reize;
7.00 EUR (plus PVN 1.47 EUR) katra nākamā apkalpošanas reize
Apkalpošana ar ārvalstīs izsniegtu pilnvaru 50.00 EUR (plus PVN 10.50 EUR) komisija par pilnvaras pieņemšanu (pārbaudi) pirmā reize;
15.00 EUR (plus PVN 3.15 EUR) katra nākamā apkalpošanas reize
Mantojuma dokumentu izvērtēšana
Latvijā izdotu dokumentu izvērtēšana (t.sk. digitālā formātā, ja tie parakstīti ar kvalificētu elektronisko parakstu) Pēc vienošanās, min. 20.00 EUR (plus PVN 4.20 EUR)
Ārvalstīs izdotu dokumentu izvērtēšana Pēc vienošanās, min. 20.00 EUR (plus PVN 4.20 EUR)

1 Standarta izziņas ir izziņas par konta/kartes esamību un atlikumu; konta slēgšanu; aizdevuma pamatsummu, atlikumu, termiņu; aizdevuma pilnīgu atmaksu; saistību neesamību; pagaidu kontu un iemaksu pamatkapitālā. Standarta izziņa tiek sagatavota 1 darba dienas laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

2 Nestandarta izziņas ir pārējās izziņas, kas nav standarta izziņas. Par nestandarta izziņas sagatavošanas termiņu SEB banka informē 2 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

3 Komisija netiek piemērota maksājuma uzdevumu kopiju izdrukām, kur maksājuma saņēmējs ir Valsts kase vai SEB grupas uzņēmumi.

4 Tiek iekasēta gadījumos, kad karte ir klientu klātienes apkalpošanas vietā un tiek mainīts saņemšanas veids.