Mainīt valodu:
Image

Analītika

SEB ekspertu prognozes un analīze par Latvijas un pasaules ekonomiku

Paragraphs

Latvijas ekonomikas prognozes

Rādītājs 2022 2023p 2024p 2025p
Reālā IKP izmaiņas (%) 3.4 -0.4 2.0 2.7
Inflācija (gada vidējā, %) 17.2 9.0 1.4 2.4
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance, EKS95 (% pret IKP) -4.6 -2.6 -2.8 -2.5
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide (%) 2.6 -5.1 2.3 2.8
Mazumtirdzniecības apgrozījums (%) 4.2 -2.0 1.9 2.5
Darba meklētāju īpatsvars (%) 6.9 6.5 6.5 6.4
Vidējās bruto darba algas izmaiņas (%) 7.5 11.5 8.2 7.7

* Provizoriskie dati. SEB bankas prognozes. Dati atjaunoti: 23.01.2024.

Šis dokuments ir informatīva rakstura izdevums un nesatur ieteikumus. Izmantošanas gadījumā atsauce obligāta.

Papildu jautājumiem, prognozēm un komentāriem:

Dainis Gašpuitis 
SEB bankas makroekonomikas eksperts 
Tālrunis: 67779994
E-pasts: dainis.gaspuitis@seb.lv

Baltic Business Outlook

Baltic Business Outlook jeb Baltijas biznesa pārskats ir SEB bankas veidotas mazo un vidējo uzņēmumu aptaujas apkopojums, kas sniedz Baltijas uzņēmumu redzējumu par piecām jomām: apgrozījuma pieaugumu, nodarbinātību, eksportu, inovācijām un investīcijām.

Nordic Outlook

Nordic Outlook apskatos SEB eksperti ik ceturksni sniedz savu redzējumu par ekonomiskajiem notikumiem pasaulē, Eiropā un Ziemeļvalstīs. Uzmanība tiek pievērsta gan būtiskākajiem skaitļiem, gan aktuālajām tendencēm un politiskajiem lēmumiem, kas ietekmē pasaules ekonomiku. 

Baltic CFO Outlook

Baltic CFO Outlook jeb Baltijas uzņēmumu finanšu direktoru aptaujā apkopots un analizēts Baltijas valstu lielāko uzņēmumu finanšu direktoru noskaņojums, to viedoklis par uzņēmējdarbības vides perspektīvām, investīciju plāniem un finansējuma pieejamības iespējām. Aptauja ietver 200 uzņēmumu finanšu direktorus visās trijās Baltijas valstīs.

Investment Outlook

Jūsu biznesa un investīciju lēmumu pieņemšanas atbalstam piedāvājam dažādu apskatu un aktualitāšu klāstu par notikumiem pasaules ekonomikā un finanšu tirgos.