Mainīt valodu:

SEB pensiju fonds

Paragraphs

AS "SEB atklātais pensiju fonds" ir SEB Life and Pension Baltic SE meitas uzņēmums, kas ietilpst SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) finanšu grupā.

SEB ir viena no lielākajām Ziemeļeiropas finanšu grupām, kas sniedz banku un citus finanšu pakalpojumus vairāk kā 20 pasaules valstīs. Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds" ir finanšu un kredīta sabiedrība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt pensiju plānu dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu saskaņā ar Privāto pensiju fondu likumu un pensiju plāniem, uzkrājot un ieguldot pensiju plānu dalībnieku un viņu labā izdarītās naudas līdzekļu iemaksas.