Mainīt valodu:

Par SEB pensiju fondu

Paragraphs
Pilns nosaukums: Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds"
Adrese: Antonijas 9, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: +371 67215681
E-pasts: pensija@seb.lv
AS "SEB atklātais pensiju fonds" ir "SEB Life and Pension Baltic SE" meitas uzņēmums, kas ietilpst SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) finanšu grupā. SEB ir viena no lielākajām Ziemeļeiropas finanšu grupām, kas sniedz banku un citus finanšu pakalpojumus vairāk kā 20 pasaules valstīs un apkalpo vairāk kā 4 miljonus klientu.
Darbības mērķis: Akciju sabiedrība "SEB atklātais pensiju fonds" ir finanšu un kredīta sabiedrība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt pensiju plānu dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu saskaņā ar Privāto pensiju fondu likumu un pensiju plāniem, uzkrājot un ieguldot pensiju plānu dalībnieku un viņu labā izdarītās naudas līdzekļu iemaksas.
Reģistrācijas datums uzņēmumu reģistrā: 10.03.2000.
Reģistrācijas datums komercreģistrā: 07.05.2004.
Reģistrācijas vieta: Rīgā
Vienotais reģistrācijas numurs: Nr.40003485047
Licences numurs Privātā pensiju fonda darbībai: Reģistrēts FKTK Licenču reģistrā ar Nr.06.04.04.107/170.

Licences izsniegšanas datums:

30.05.2000.
Apmaksātais pamatkapitāls: EUR 1 587 900,60
Zvērinātais revidents: SIA “Ernst & Young Baltic”
Līdzekļu turētājs: AS "SEB banka"
Adrese: "SEB finanšu centrs", Meistaru iela 1, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Latvija
E-pasts: info@seb.lv
Līdzekļu pārvaldītājs: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Investment Management"
Adrese: Antonijas iela 9-12, Rīga, LV - 1010, Latvija
E-pasts: investment.management@seb.lv