Mainīt valodu:

SEB Investment Management

Paragraphs

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Investment Management" ir dibināta 2000. gadā, un tās vienīgais akcionārs ir SEB Life and Pension Baltic SE.

SEB Investment Management darbības virzieni ir:

  • individuālo ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana
  • pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšana
  • privātā pensiju fonda "SEB atklātais pensiju fonds" līdzekļu pārvaldīšana
     

2001. gada februārī SEB Investment Management saņēma darbības licenci un maijā sāka pārvaldīt SEB atklātā pensiju fonda līdzekļus.

 SEB Investment Management bija pirmā ieguldījumu sabiedrība, kas 2002. gada jūnijā saņēma licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai. Savukārt 2004. gada maijā SEB Investment Management bija pirmā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas pārreģistrēja licenci, lai varētu sniegt individuālu ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus. Tie paredz ne tikai ieguldījumu fondu pārvaldīšanu, bet arī pēc ieguldītāja pilnvarojuma viņa finanšu instrumentu individuālu pārvaldi.

Vadība

Padome

Ieva Tetere Padomes priekšsēdētāja 
Pontus Mikael Bergekrans Padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Arnolds Čulkstēns Padomes loceklis
Arnis Škapars Padomes loceklis 

Valde

Jānis Rozenfelds Valdes priekšsēdētājs
Solvita Egle Valdes locekle 

Tirgus izzināšana

Jānis Rozenfelds janis.rozenfelds@seb.lv

Akcionāri

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "SEB Investment Management" vienīgais akcionārs ir  SEB Life and Pension Baltic SE.