Mainīt valodu:

Pazīsti savu klientu

Paragraphs

Latvijā, līdzīgi kā citur pasaulē, finanšu iestāžu (tajā skaitā banku un apdrošināšanas sabiedrību) pienākums ir īstenot “Pazīsti savu klientu” principu. Šī principa mērķis ir rūpēties par drošu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus.

Likuma prasības

Lai to īstenotu, visu finanšu iestāžu pienākums ir iegūt informāciju par saviem klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, atbilstoši šādu normatīvo aktu prasībām.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Normatīvie akti (piemēram, jau pieminētā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28. pants) paredz finanšu iestādēm pienākumu pieprasīt un klientiem pienākumu iesniegt finanšu iestādēm klientu izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus, tai skaitā informāciju par klientu patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Atsevišķos gadījumos finanšu iestādes var pieprasīt arī citu papildu informāciju.

Klientu anketas

Praksē SEB grupas Latvijā sabiedrības (t.i. AS “SEB banka”, SEB Life and Pension Baltic SE, SIA “SEB līzings”, AS “SEB atklātais pensiju fonds”, IPAS “SEB Investment Management”) informāciju par klientiem apkopo, izmantojot anketas.
Tāpēc ir nepieciešams regulāri precizēt anketas datus tostarp katru reizi, kad notikušas kādas izmaiņas, piemēram, nodokļu rezidences valsts vai politiski nozīmīgas personas statusa maiņa.

Kā atjaunot datus?

Ņemot vērā, ka principa “Pazīsti savu klientu” ietvaros saņemtā informācija par visiem klientiem tiek apkopota SEB grupas sabiedrību līmenī, atjaunot informāciju ir iespējams:

  • SEB E-dokumentu parakstīšanas vietnē, augšupielādējot aizpildītu datu anketu un parakstot to ar kvalificēto SMART-ID. Lai uzzinātu vairāk, rakstiet: dziviba@seb.lv.
  • aizpildot datu anketu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu (eParaksts) un iesūtot e-pastā: dziviba@seb.lv.

To, iepriekš piesakoties, iespējams izdarīt arī jebkurā SEB bankas filiālē, uzrādot pasi vai ID karti.

Ja anketa netiek aizpildīta

Saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem, finanšu iestādēm ir jāveic klienta izpētes gaitā iegūto dokumentu, datu un informācijas uzglabāšana un regulāra aktualizēšana. Tāpēc anketas neaizpildīšanas gadījumā var tikt ierobežota pakalpojumu pieejamība, kamēr dati tiek aktualizēti. Ņemot vērā normatīvo aktu prasības identificēt savu klientu un iegūt klientu izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus, SEB Life and Pension Baltic SE regulāri atgādina klientiem par nepieciešamību atjaunot anketu, saziņai izmantojot visus pieejamos kanālus (SMS, zvani, elektroniskās vēstules, pasts).

Iegūto datu izmantošana

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar SEB bankas Privātuma politiku (www.seb.lv/personasdati).
Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt: +371 67079800 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00) vai rakstīt: dziviba@seb.lv.