Mainīt valodu:

Darījuma konts

Paragraphs

Iespējas

 • Pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusēju darījuma konta apkalpošanas līgumu
 • Banka ieskaita naudu tikai pēc darījuma izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas

Darījuma konts ir speciāls konts, kas paredzēts pirkšanas/pārdošanas darījuma partneru risku mazināšanai. Banka paturēs pircēja iemaksāto darījuma summu kontā un izmaksās to pārdevējam tikai tad, kad būs saņemti apliecinoši dokumenti par notikušo darījumu.

Aizpildīt pieteikumu darījuma konta atvēršanai (PDF)

Pieteikties video konsultācijai

Priekšrocības

 • Darījuma kontu iespējams izmantot nekustamā īpašuma, automašīnas, uzņēmuma kapitāldaļu iegādei/pārdošanai, norēķiniem starp mantiniekiem un citos gadījumos.
 • Darījuma konts garantē drošību gan pircējam, gan pārdevējam, jo banka izmaksā naudu tikai tad, kad darījums ir reāli noticis un īpašuma dokumenti ir noformēti.
 • Pārdevējs vai pircējs līguma darbības laikā nevar vienpersoniski izņemt darījuma kontā iemaksāto naudas summu. Šis konts nebūs pieejams ne pircēja, ne pārdevēja internetbankā.
 • Ja līguma darbības laikā darījums nav noticis (SEB bankai nav iesniegti līgumā paredzētie darījuma izpildi apliecinošie dokumenti), pēc līguma termiņa beigām nauda tiek atmaksāta pircējam.
 • Ja līguma darbības laikā pārdevējs ir iesniedzis SEB bankā darījuma izpildi apliecinošus dokumentus, tad pēc līguma termiņa beigām pircējs nevar vienpersoniski izņemt naudu no darījuma konta.

Kā atvērt un izmantot darījuma kontu

 

 1. Pircējs vai pārdevējs aizpilda pieteikumu darījuma konta atvēršanai, sniedzot darījuma izvērtēšanai nepieciešamo informāciju, un paraksta to ar kvalificētu elektronisko parakstu (eParakstu vai Smart-ID).
 2. Aizpildītais pieteikums (un cita noderīga informācija par darījumu, piemēram, naudas līdzekļu izcelsmi apliecinoši dokumenti, pilnvara, ja pircēju vai pārdevēju pārstāv pilnvarota persona) jāaugšupielādē internetbankā: Citi/Uzstādījumi --> E-dokumenti --> Augšuplādēt dokumentu.
 3. Gan pircējam, gan pārdevējam ir jābūt identificētam  SEB bankā. Ja pircējs un/vai pārdevējs nav SEB bankas klientu lokā, nepieciešams pieteikties video konsultācijai vai rezervēt tikšanos klātienē.
 4.  Banka izvērtē pieteikumu, jautājumu gadījumā sazinoties ar darījuma pusēm (līdz 5 darba dienu laikā). Nestandarta darījuma gadījumā (piemērām, viena no darījuma pusēm ir juridiska persona, iesaistīti vairāki pircēji vai pārdevēji, pircēju un/vai pārdevēju pārstāv pilnvarota persona, izmaksas no darījuma kontā vairākās daļās, līguma valoda LV/ENG), dokumentu izvērtēšana var aizņemt vairāk laikā un tiks piemērota komisijas maksa.
 5. Pozitīva lēmuma gadījumā, banka atver darījuma kontu (uz pircēja vai pārdevēja vārda) un visas puses paraksta darījuma konta apkalpošanas līgumu. Līgumu ir iespējams parakstīt:

  •    Attālināti, izmantojot kvalificētu elektronisko parakstu (eParaksts vai Smart-ID).
  •    Klātienē SEB bankā, iepriekš piesakot vizīti mājaslapā. Šis pakalpojums pieejams Vaļņu ielā 11, Rīgā
 6. Pircējs ieskaita darījuma kontā nolīgto darījuma summu.
 7. Pārdevējs un pircējs noformē un iesniedz bankai nepieciešamos dokumentus atbilstoši darījuma konta apkalpošanas līgumā atrunātajām prasībām.
 8. Banka pārbauda iesniegtos dokumentus. Ja dokumenti ir kārtībā, darījums tiek pabeigts – banka pārskaita naudu pārdevējam.
Pakalpojums Cena
Komisijas maksa standarta gadījumos:
 • darījumu konta atvēršana, piešķirot SEB bankas mājokļa kredītu
0,4%, min. 45.00 EUR, maks. 400.00 EUR
 • darījumu konta atvēršana
0,4%, min. 100.00 EUR
Komisijas maksa nestandarta gadījumos Pēc vienošanās
Līguma pārslēgšana vai izmaiņu ieviešana līguma noteikumos Pēc vienošanās, min. 50.00 EUR
Dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā1 250.00 EUR

1 Komisija tiek piemērota, ja Klientam SEB bankā nav atvērts norēķinu konts.