Mainīt valodu:

Darījuma konts

Paragraphs

Iespējas

 • Pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusēju darījuma līgumu
 • Banka ieskaita naudu tikai pēc darījuma izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas

Lai mazinātu darījuma partneru risku, pirkšanas un pārdošanas darījuma izpildei Jūs varat atvērt speciālu darījuma kontu. Banka paturēs pircēja iemaksāto darījuma summu kontā un izmaksās to pārdevējam tikai tad, kad būs saņemti apliecinoši dokumenti par notikušo darījumu.

Pieteikties video konsultācijai

Priekšrocības

 • Darījuma konts garantē drošību gan pircējam, gan pārdevējam, jo banka izmaksā naudu tikai tad, kad darījums ir reāli noticis un īpašuma dokumenti ir noformēti.
 • Darījuma kontā var ieskaitīt gan bezskaidru, gan skaidru naudu eiro vai konvertējamā ārvalstu valūtā.
 • Pārdevējs vai pircējs līguma darbības laikā nevar vienpersoniski izņemt darījuma kontā iemaksāto naudas summu.
 • Ja līguma darbības laikā darījums nav noticis (SEB bankai nav iesniegti līgumā paredzētie darījuma izpildi apliecinošie dokumenti), pēc termiņa beigām nauda tiek atmaksāta pircējam.
 • Ja līguma darbības laikā pārdevējs ir iesniedzis SEB bankā darījuma izpildi apliecinošus dokumentus, tad pēc līguma termiņa beigām pircējs nevar vienpersoniski izņemt naudu no darījuma konta.
   

Kā notiek pirkšanas/ pārdošanas darījums:
 

 1. Banka atver darījuma kontu, un pircējs ieskaita tajā nolīgto darījuma summu.
 2. Pārdevējs noformē un iesniedz bankai nepieciešamos dokumentus.
 3. Banka informē pircēju, ka pārdevējs ir iesniedzis dokumentus bankā, un iepazīstina ar tiem pircēju.
 4. Ja dokumenti ir kārtībā, darījums tiek pabeigts – banka pārskaita naudu pārdevējam, bet pircējam nodod īpašuma dokumentus.
Pakalpojums Cena
Komisijas maksa standarta gadījumos:
 • darījumu konta atvēršana, piešķirot SEB bankas mājokļa kredītu
0,4%, min. 45.00 EUR, maks. 400.00 EUR
 • darījumu konta atvēršana
0,4%, min. 100.00 EUR
Komisijas maksa nestandarta gadījumos Pēc vienošanās
Līguma pārslēgšana vai izmaiņu ieviešana līguma noteikumos Pēc vienošanās, min. 50.00 EUR
Dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošu dokumentu, kas izdots ārpus EEZ un kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā1 250.00 EUR

1 Komisija tiek piemērota, ja Klientam SEB bankā nav atvērts norēķinu konts.