Mainīt valodu:

Grantu programma biznesa ideju atbalstam

Paragraphs

SEB banka kopā ar sešiem Pierīgas novadiem īsteno Grantu programmu (ie)dvesma, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā. 

Granta līdzekļus programmas uzvarētāji varēs izmantot:

 • jaunas biznesa idejas īstenošanai;
 • sava esošā biznesa attīstīšanai.

Pieteikšanās programmai sāksies šī gada 1. septembrī. Sekojiet līdzi informācijai mūsu sociālajos tīklos.

Programmas nolikums

SEB iedvesma logo
Kopējais grantu apjoms:

70 000

eiro

Maksimālais viena granta apmērs:

10 000

eiro

Partnerība ar

6

Pierīgas novadiem

Partnerībā ar Pierīgas novadiem:

 

 • Jūrmalas pilsētu
 • Ķekavas novadu
 • Mārupes novadu
 • Olaines novadu
 • Ropažu novadu
 • Siguldas novadu
Media
Image

Kas var pieteikties?

 • Pilngadīga fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisko darbību pašvaldību – programmas partneru – administratīvajās teritorijās.
 • Uzņēmumi, kuri veic saimniecisko darbību pašvaldību – programmas partneru – teritorijās ne ilgāk kā 3 gadus.
 • Uzņēmumi, kuros strādā mazāk par 10 darbiniekiem, un kuru iepriekšējā gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus eiro.

Kādi dokumenti jāiesniedz?


Projekta pieteikumam un naudas plūsmas veidlapai jābūt parakstītiem ar parakstu vai drošu elektronisko parakstu.

Pēc granta saņemšanas:

Kad un kā iesniegt pieteikumu?

No  1. septembra līdz 30. septembra plkst. 12:00.

Sūtot elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv

Sūtot pa pastu uz pašvaldību, kurā plāno veikt saimniecisko darbību, un PDF formātā uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv

Iesniedzot klātienē pašvaldībā, kurā plāno veikt saimniecisko darbību, un PDF formātā uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv

Kā vērtēs un ko vērtēs?

Konkurss norisināsies trīs kārtās, kur līdz pēdējai kārtai nokļūs konkurētspējīgākās biznesa idejas.

 1. Projekta atbilstība nolikuma kritērijiem
 2. Biznesa idejas potenciāls 
 3. Dalībnieku prezentācijas un sniegtās atbildes uz programmas žūrijas locekļu jautājumiem
 4. Grantu ieguvēju pasludināšana: šī gada 15. novembrī

Ir jautājumi?

Nosūtiet ziņu Grantu programmas komandai