Mainīt valodu:

Grantu programma biznesa ideju atbalstam

Paragraphs

SEB banka kopā ar sešiem Pierīgas novadiem īsteno Grantu programmu (ie)dvesma, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā. 

Granta līdzekļus programmas uzvarētāji varēs izmantot:

 • jaunas biznesa idejas īstenošanai;
 • sava esošā biznesa attīstīšanai.

Programmas nolikums (PDF)

No 1.līdz 28.septembrim gan strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīstenotu biznesa ideju autori aicināti iesniegt savus pieteikumus. 

 Grantu ieguvēju stāsti

Media
Kopējais grantu apjoms:

70 000

eiro

Maksimālais viena granta apmērs:

10 000

eiro

Partnerība ar

6

Pierīgas novadiem

Pieteikšanās tiks atvērta

1.septembrī

2023

Partnerībā ar Pierīgas novadiem:

 

 • Jūrmalas pilsētu
 • Ķekavas novadu
 • Mārupes novadu
 • Olaines novadu
 • Ropažu novadu
 • Siguldas novadu
Media
Image

Kas var pieteikties?

 • Pilngadīga fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisko darbību pašvaldību – programmas partneru – administratīvajās teritorijās.
 • Uzņēmumi, kuri veic saimniecisko darbību pašvaldību – programmas partneru – teritorijās ne ilgāk kā 5 gadus.
 • Uzņēmumi, kuros strādā mazāk par 10 darbiniekiem, un kuru iepriekšējā gada apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus eiro.

Kādi dokumenti jāiesniedz?


Projekta pieteikumam un naudas plūsmas veidlapai jābūt parakstītiem ar parakstu vai drošu elektronisko parakstu.

Pēc granta saņemšanas:

Kad un kā iesniegt pieteikumu?

Pieteikšanās no 1.līdz 28.septembrim!  

Sūtot elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv

Sūtot pa pastu uz pašvaldību, kurā plāno veikt saimniecisko darbību, un PDF formātā uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv

Iesniedzot klātienē pašvaldībā, kurā plāno veikt saimniecisko darbību, un PDF formātā uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv

Kā vērtēs un ko vērtēs?

Konkurss norisināsies trīs kārtās, kur līdz pēdējai kārtai nokļūs konkurētspējīgākās biznesa idejas.

 1. Projekta atbilstība nolikuma kritērijiem
 2. Biznesa idejas potenciāls 
 3. Dalībnieku prezentācijas un sniegtās atbildes uz programmas žūrijas locekļu jautājumiem
 4. Grantu ieguvēju pasludināšana: šī gada novembrī

Biežāk uzdotie jautājumi

Jā, pieteikumu var iesniegt kā privātpersona vai pašnodarbināta persona un dibināt uzņēmumu, ja Jums tiks piešķirts grants.

Iesniegt savu pieteikumu var jebkurš uzņēmums, neatkarīgi no tā juridiskās adreses, kurš atbilst visiem konkursa nolikuma kritērijiem. Taču jāņem vērā, ka saimnieciskā darbība granta saņemšanas brīdī un visā projekta uzraudzības periodā ir jāveic attiecīgajā novadā, kurā tika iesniegts pieteikums.

Jā, šajā gadījumā konkursā var piedalīties kā fiziska persona. Taču jāņem vērā, ka uz esošo uzņēmumu granta finansējumu nevarēs attiecināt un uzvaras gadījumā būs jāreģistrē jauns, atsevišķs uzņēmums.

Visas aktivitātes ir attiecināmas tikai pēc tam, kad ir parakstīts līgums par granta izmantošanu.

Var pretendēt arī uz citām atbalsta programmām, taču projekta pieteikumā (tāmē) finansējumu nedrīkst prasīt vienām un tām pašām izmaksām. Piemēram, ja citā atbalsta programmā ir norādīts, ka viņu piešķirtos līdzekļus izmantosiet datora iegādei, tad grantu konkursā (ie)dvesma tā paša datora iegādi vairs nevar paredzēt.

Maksimālā granta summa ir 10 000 eiro, kas netiek aplikta ar nodokli. Projekta tāmē paredzētajām/norādītajām pozīcijām ir jānorāda gan cena, gan PVN, gan summa ar PVN. Ja, summējot visas pozīcijas, tiek pārsniegti šie 10 000 eiro, tad katra pirkuma starpības summai ir jāparedz privātais finansējums, un tas jāatzīmē tāmes konkrētajā ailītē.

Vai ir radušies citi jautājumi?

Nosūtiet ziņu Grantu programmas komandai