Mainīt valodu:
Image
Sunset over islands

Valūtas risku pārvaldība

Mēs piedāvājam pielāgotus risinājums, kas ļauj uzņēmumiem un finanšu iestādēm samazināt vai novērst valūtas kursu svārstībām saistītu zaudējumu risku.

Paragraphs

Kāpēc risku pārvaldība ir svarīga?

Valūtas risku pārvaldība Jūsu uzņēmumam var sniegt šādas priekšrocības:

  • Pasargāt no nevēlamām valūtas kursu svārstībām
  • Stabilizēt naudas plūsmu un peļņas normu
  • Iespēju izmantot izdevīgāku tirgus situāciju
  • Uzlabotas finanšu prognozes un budžeta plānošana

Valūtas risku pārvaldība Jūsu uzņēmumam var sniegt šādas priekšrocības:

Finanšu risku novērtējums

  • Mēs veicam valūtas risku analīzi, balstoties uz Jūsu darbībām
  • Mēs identificējam potenciālus ar valūtas kursu svārstībām saistītus zaudējumus
  • Mēs ieviešam valūtas kursu risku pārvaldības metodes
  • Mēs sniedzam pielāgotas riska ierobežošanas rekomendācijas, balstoties uz klientu pakļautību riskam

Risku mazināšanas iespējas

Spot valūtas maiņas darījums

Darījums starp Jums un banku par vienas valūtas pirkšanu, pārdodot citu valūtu, pēc norunāta kursa tajā brīdī.

Forward valūtas maiņas darījums

Darījums starp Jums un banku par vienas valūtas pirkšanu, pārdodot citu valūtu, nākotnē pēc iepriekš norunāta kursa.

Swap valūtas maiņas darījums

Darījums starp Jums un banku par valūtas mainīšanu pēc tā brīža maiņas kursa noteiktā laika periodā. Darījums paredz arī tās pašas summas atkārtotu mainīšanu pēc noteikta laika un pēc noteikta kursa (swap kurss).

Opcijas valūtas maiņas darījums

Darījums, kas pircējam, kas ir samaksājis fiksētu prēmiju pārdevējam, dod tiesības, bet neuzliek pienākumu nākotnē pirkt vai pārdot noteiktu daudzumu valūtas pēc fiksētu kursu.

Valūtas maiņas rīkojums

Jūsu rīkojums bankas pirkt vai pārdod valūtu pēc Jums vēlama kursu uz noteiktu laika periodu.

Trading Station

Trading Station ir valūtas un naudas tirgus darījumu platforma internetā uzņēmumiem un finanšu iestādēm, kas regulāri veic lielus valūtas darījumus.

Finanšu instrumentu tirgus direktīva

Kopš 2007. gada Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas kopienā ir spēkā Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MIFID), kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu. MiFID prasību mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem papildu aizsardzību un veicināt finanšu tirgus caurspīdīgumu darījumos ar finanšu instrumentiem.

No 2018. gada 3. janvāra stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/EU (MiFID II) jaunie noteikumi, kas ietekmē katru ieguldītāju, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem.