Mainīt valodu:
Image
2 people talking in a meeting

Procentu likmju risku pārvaldība

Procentu likmes atspoguļo ekonomisko situāciju valstī vai reģionā un tās var strauji mainīties. Šīs izmaiņas tieši ietekmē uzņēmumu un finanšu iestāžu darbības izmaksas un ieguldījumus. Pieejamie rīki procentu likmju riska pārvaldībai piedāvā aizsardzību pret šādu izmaiņu izraisīto negatīvo ietekmi.

Paragraphs

Procentu likmju risku pārvaldība var sniegt priekšrocības Jūsu uzņēmumam

  • Aizsardzība pret nevēlamām procentu likmju izmaiņām
  • Fiksētas procentu izmaksas ilgtermiņa aizdevumiem vai ieguldījumiem
  • Iespēja izmantot labvēlīgas tirgus situācijas priekšrocības
  • Uzlabota finanšu prognozēšana un budžeta plānošana

Finanšu risku novērtējums

  • Procentu likmju risku analīze, pamatojoties uz Jūsu darbībām
  • Potenciālo zaudējumu noteikšana saistībā ar procentu likmju svārstībām
  • Procentu likmju pārvaldības metožu ieviešana
  • Pielāgotu risku ierobežošanas ieteikumu sniegšana, balstoties uz Jūsu risku

Mūsu pakalpojumi

Procentu likmes mijmaiņa (IRS)

Procentu likmes mijmaiņa ir divpusēja vienošanās par procentu maksājumiem noteiktos datumos noteiktā periodā, mainot mainīgo procentu likmi (piemēram, Euribor 3m, Euribor 6m) uz fiksētu procentu likmi vai otrādi.

Maksimālā procentu likme (CAP)

Maksimālā procentu likme ir vienošanās, kuras ietvaros banka Jums maksā kompensāciju, ja mainīgā procentu likme (piemēram, Euribor 3m, Euribor 6m) pārsniedz norunāto bāzes likmi noteiktā laika periodā.

Minimālā procentu likme (FLOOR)

Minimālā procentu likme ir vienošanās, kuras ietvaros banka Jums maksā kompensāciju, ja mainīgā procentu likme (piemēram, Euribor 3m, Euribor 6m) samazinās zem norunātās bāzes likmes noteiktā laika periodā.

Mainīgās procentu likmes robežvērtības (COLLAR)

Mainīgās procentu likmes robežvērtības ir darījums starp Jums un banku, kas nosaka vēlamo maksimālās un minimālās mainīgās procentu likmes intervālu (piemēram, Euribor 3m, Euribor 6m) noteiktā laika periodā.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu papildu informāciju

Zvaniet:
Klientu centrs +371 2666 8777
Tirgus pārdošana no plkst. 8.00 līdz 17.00 +371 6721 5656

Sūtiet e-pastu: tcm_latvia@seb.lv

Finanšu instrumentu tirgus direktīva

Kopš 2007. gada Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas kopienā ir spēkā Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MIFID), kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu. MiFID prasību mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem papildu aizsardzību un veicināt finanšu tirgus caurspīdīgumu darījumos ar finanšu instrumentiem.

No 2018. gada 3. janvāra stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/EU (MiFID II) jaunie noteikumi, kas ietekmē katru ieguldītāju, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem.