Mainīt valodu:

Mainīgās procentu likmes robežvērtības (COLLAR)

Paragraphs

Mainīgās procentu likmes robežvērtības ir darījums staro Jums un banku, kas nosaka vēlamo maksimālās un minimālās mainīgās procentu likmes intervālu (piemēram, Euribor 3m, Euribor 6m) uz noteiktu laika periodu. Banka Jums maksā kompensāciju, ja procentu likme pārsniedz Jūsu izvēlēto maksimālo līmeni un Jūs maksājat papildu summu gadījumā, ja procentu likme ir zemāka, nekā darījuma datumā aprēķinātais minimālais līmenis.

Nosakiet vēlamos limitus

  • Efektīvs veids, kā noteikt maksimālās un minimālās procentu likmes visam aizdevuma periodam
  • Vienreizējais prēmijas maksājums parasti netiek piemērots
  • Minimālā darījuma summa – 1 miljons EUR

Riski

Pēc līguma noslēgšanas samaksātā prēmija netiek apmaksāta (ja tā tika samaksāta).

Piemēram, ja tirgus procentu likme ilgāku laika periodu būs zem minimālās mainīgās procentu likmes, pircējam, kas ir noslēdzis vienošanos par mainīgās procentu likmes robežvērtībām, rastos zaudējumi.

Tie ir ārpusbiržas darījumi, tāpēc noteiktos tirgus apstākļos noteikta termiņa vai maksimālās procentu likmes tirgus vērtība var būt pakļauta lielākām svārstībām. Šī iemesla dēļ, ja noslēgtā vienošanās par mainīgās procentu likmes robežvērtībām tiek pārdota tirgū, vai ja slēgšanai izmanto kompensējošo darījumu, darījuma tirgus vērtība var būt nelabvēlīga darījuma pusei.

Piemērs 

Pieņemsim, ka Jūs noslēdzāt vienošanos par mainīgās procentu likmes robežvērtībām 2021. gada 1. janvārī.

Pamatnosacījumi:

  • Darījuma summa 1 miljons EUR
  • Perioda beigas 5 gadi
  • Jūsu izvēlētā maksimālā mainīgā procentu likme (EURIBOR 6M) 0.1,0%
  • Bankas aprēķinātā minimālā mainīgā procentu likme 0,50%

2021. gada 1. jūlijā EURIBOR 6M ir 0,60%.
Summa, kas Jums ir jāmaksā bankai (starpība starp darījuma dienā aprēķināto minimālo procentu likmi un faktisko tirgus procentu likmi):
1 000 000 x (0,60 — 0,50) x 180 / 360 = EUR 500

2022. gada 1. janvārī EURIBOR 6M sasniedz 1.20%.
Summa, kas bankai ir jāmaksā Jums (starpība starp darījuma dienā izvēlēto maksimālo procentu likmi un faktisko tirgus procentu likmi):
1 000 000 x (1,20 — 1,00) % x 180 / 360 = EUR 1000

Tas pats princips tiek piemērots citu maksājumu aprēķināšanai līdz darījuma beigām, t.i. līdz 2026. gada 1. janvārim.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu papildu informāciju

Zvaniet:
Klientu centrs +371 26668777
Tirgus pārdošana no plkst. 8.00 līdz 17.00 +371 67215656

Sūtiet e-pastu: tcm_latvia@seb.lv

Finanšu instrumentu tirgus direktīva

Kopš 2007. gada Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas kopienā ir spēkā Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MIFID), kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu. MiFID prasību mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem papildu aizsardzību un veicināt finanšu tirgus caurspīdīgumu darījumos ar finanšu instrumentiem.
No 2018. gada 3. janvāra stājās spēkā Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/EU (MiFID II) jaunie noteikumi, kas ietekmē katru ieguldītāju, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem.

 

Lūdzu, pievēstiet uzmanību, ka šeit norādītie dati, piemēri un informācija par atvasinātajiem finanšu instrumentiem ir tikai informatīvi. Šī informācija ir sagatavota, neņemot vērā Jūsu zināšanas vai pieredzi saistībā ar konkrētiem finanšu instrumentiem un bez informācijas par Jūsu ieguldījumu mērķiem vai finansiālajām iespējām uzņemties riskus saistībā ar darījuma noslēgšanu, kas atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem. Tāpēc to nevar uzskatīt par personīgu ieguldījumu ieteikumu, atvasinātu finanšu instrumentu tirdzniecības padomu vai ieguldījumu izpēti, rīkojumu vai ielūgumu pirkt vai pārdot konkrētus finanšu instrumentus un tas nav jebkura sekojošā darījuma pamats vai daļa no tā.