Mainīt valodu:

Pamatinformācijas dokumenti

Paragraphs

FX atvasinātie finanšu instrumenti

 

3 mēn.

6 mēn. 12 mēn. 24 mēn.
Klients pērk Put Opciju EUR/USD Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF)
Klients pārdod Put Opciju EUR/USD Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF)
Klients pērk Call Opciju EUR/USD Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF)
Klients pārdod Call Opciju EUR/USD Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF)

IR atvasinātie finanšu instrumenti

 

5 gadi

7 gadi 10 gadi 15 gadi
Procentu likmju Swap (Fix-to-Float) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF)
Procentu likmju Swap (Float-to-Fix) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF)
 

5 gadi

7 gadi 10 gadi 15 gadi
Klients pērk Procentu likmju Cap Opciju Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF)
Klients pārdod Procentu likmju Cap Opciju Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF)
Klients pērk Procentu likmju Floor Opciju Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF)
Klients pārdod Procentu likmju Floor Opciju Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF) Skatīt (PDF)