Mainīt valodu:

2018. gada grantu ieguvēji

Paragraphs

SIA Klean

 • 10 000 EUR no SEB bankas.
 • Biznesa projektam: Viedtālruņu lietotne, kurā klienti var pasūtīt uzkopšanas pakalpojumus dzīvojamām telpām vai komerctelpām.
   

Agris Paeglis

 • 6 000 EUR no Jūrmalas domes.
 • Biznesa projektam: Uz videi draudzīgas un uz ilgtspējīgas saimniekošanas principiem balstītas viesu mājas izveide
   

SIA Tautkrekls

 • 4 000 EUR no Jūrmalas pilsētas.
 • Biznesa projektam: Ikdienas valkāšanai piemēroti tautastērpi.
   

Dina Ose

 • 8 276 EUR no Ķekavas novada.
 • Biznesa projektam: Karnevāla tērpu bērniem un pieaugušajiem ražošanas paplašināšana un eksports.
   

SIA Asya

 • 9 740 EUR no Mārupes novada.
 • Biznesa projektam: Viedās kaklarotas, kas darbojas ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju palīdzību. Šis produkts palīdz lietotājam pilnveidot komunikācijas prasmes.
   

Ilze Kalāce-Bērziņa

 • 10 000 EUR no Olaines novada.
 • Biznesa projektam: Jauna pārtikas produkta– smalkā mušļa–  ražošanas aprīkojuma iegādei.
   

Daina Ločmele

 • 10 000 EUR no Siguldas novada.
 • Biznesa projektam: Harmoniskās attīstības sākumskolas ESME aprīkojuma papildināšana, lai varētu paplašināt darbību un izglītot vairāk bērnus.
   

Grantu ieguvēju stāsti

SIA Klean

SEB bankas granta ieguvējs

SIA Divendi

Ķekavas novada domes granta ieguvējs

SIA Tautkrekls

Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs

SIA ASYA

Mārupes novada domes granta ieguvējs

SIA Smalkais muslis

Olaines novada domes granta ieguvējs

Daina Ločmele

Siguldas novada domes granta ieguvēja

Greenhouse Apartments

Jūrmalas pilsētas domes granta ieguvējs