Mainīt valodu:

Pensiju 3. līmeņa uzkrājuma saņemšana

Paragraphs

Pensiju 3. līmeņa uzkrājumu var saņemt sākot no 55 gadu vecuma, taču dalību ir iespējams turpināt līdz sev vēlamam laikam, tā vēl vairāk palielinot savu uzkrājuma apmēru.

Uzkrājumu pirms 55 gadiem var saņemt:

 • ja dalībniekam uz mūžu piešķirta 1. grupas invaliditāte;
 • ja dalībnieks strādā profesijā, kurai ir paredzēta ātrāka privātas pensijas saņemšana saistībā ar dalībnieka profesiju (MK noteikumi Nr. 466, 28.07.2020).

Sasniedzot 55 gadu vecumu, pensiju 3. līmeņa izmaksu var pieteikt šādos veidos:

 • Iesniedzot pensiju 3. līmeņa izmaksas pieteikumu SEB internetbankā;
 • Elektroniski aizpildot izmaksas pieteikuma veidlapu (PDF), parakstot to ar elektronisko parakstu un nosūtot uz pensija@seb.lv (šo veidlapu var iesniegt tikai ar elektronisko parakstu);
 • Ja neesat SEB internetbankas lietotājs, tad šo veidlapu varat iesniegt, izmantojot portālu: e-dokumentu parakstīšana, kurā varat autorizēties ar jebkuras bankas kvalificēto Smart-ID;
 • Klātienē - SEB bankas klientu apkalpošanas vietās.

Gadījumā, ja klients atbilst nosacījumiem, kas ļauj uzkrājumu saņemt pirms 55 gadu vecuma, izmaksas pieteikumu var iesniegt tikai SEB bankas klientu apkalpošanas vietās.

Izmaksājot uzkrājumu no individuālajām iemaksām netiek ieturēti nodokļi.

 • No peļņas daļas tiek ieturēts kapitāla pieauguma nodoklis (20% apmērā).
 • No darba devēja iemaksām tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (23% apmērā).
 • No solidaritātes iemaksu daļas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (23% apmērā).

Klientiem, kuri izmanto nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā, ka iemaksas pensiju fondā ir jānotur vismaz divus gadus.

Pensiju 3. līmeņa uzkrājums ir mantojams:

 • ja dalībniekam ir pieteikta Norādītā persona (Labuma guvējs), tad dalībnieka nāves gadījumā uzkrājumu var saņemt šī persona;
 • ja dalībniekam nav bijusi Norādītā persona, tad uzkrājums ir mantojams Civillikumā noteiktajā kārtībā.