Mainīt valodu:

Pārskaitījumi no ārvalstu pensiju fondiem

Paragraphs

Jūs varat pārskaitīt savu privātās pensijas uzkrājumu no citiem Latvijas vai ārvalstu pensiju fondiem.

Vēlos, lai ar mani sazinās

Pārskaitījums no Apvienotās Karalistes pensiju fonda

Ja Jums ir darba pieredze Lielbritānijā vai Ziemeļīrijā, Jūs varat savu privātās pensijas uzkrājumu pārskaitīt no Apvienotās Karalistes pensiju shēmas (pensiju fonda) uz SEB pensiju fondu. SEB pensiju fonds ir reģistrēts Kvalificēto ārvalstu pensiju shēmu sarakstā (Qualifying Recognised Overseas Pension Schemes (QROPS)) un veiksmīgi sadarbojas ar Apvienotās Karalistes pensiju shēmām.

Pārskaitījums no Eiropas Kopienas institūciju pensiju fondiem

Ja Jums ir darba pieredze kādā no Eiropas Kopienas institūcijām, varat pārskaitīt tur uzkrāto pensijas kapitālu uz SEB pensiju fondu. SEB pensiju fonds ievēro Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 12. panta 1.punkta b) apakšpunktā minētos nosacījumus par pensijas kapitāla izmaksu, kas ir būtiski, lai uzkrātā pensijas kapitāla pārskaitījums no Eiropas Kopienas institūcijām būtu iespējams. Lai veiktu uzkrātā pensijas kapitāla pārskaitījumu no Eiropas Kopienas institūcijas uz SEB pensiju fondu, sazinieties ar SEB pensiju fondu pa tālruni 67215681.