Mainīt valodu:
Paragraphs
Ja līdz pensijai vairāk nekā 10 gadu
Ilgtermiņā ieguldījumi finanšu tirgos var palielināt Jūsu uzkrājuma apmēru
Ja esat ar mieru pieņemt ievērojamas īstermiņa kapitāla svārstības
Vidēji augsts riska līmenis

Ieguldījumu stratēģija

Līdz 50% akcijās ar augstu tirgus vērtību un alternatīvie ieguldījumi.
Ne vairāk kā 50% fiksēta ienākuma vērtspapīri ar zemu riska pakāpi.

Uzkrājuma mērķis

Nodrošināt lielāku pensijas kapitālu ilgākā laika periodā, izmantojot augstāka riska ieguldījumus.

Plāna darbības rezultāti

Pilns pensiju plāna apraksts (PDF)

Plāna līdzekļu ieguldījumu politika (PDF)

Līdzekļu pārvaldītājs IP AS "SEB Investment Management”, adrese: Antonijas iela 9 -12, Rīga, LV-1010; līdzekļu turētājs AS "SEB banka”.

Komisijas maksu apmērs no pensiju plāna aktīviem gadā

Pensiju fondam 0.45%
Līdzekļu pārvaldītājam 0.4%
Līdzekļu turētājam 0.07%

Detalizēts cenrādis un komisijas maksu atlaides

Cenrādis

Pakalpojums Cena
Līguma noslēgšana Bez maksas
Pensiju plāna maiņa Bez maksas
Iemaksu summas vai perioda maiņa Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas

Pensiju 3. līmeņa komisijas maksas no pensiju plāna aktīviem gadā*

Pensiju plāni Klientu grupa Līdzekļu turētājam** Līdzekļu pārvaldītājam** Pensiju Fondam** Kopā (gadā)

SEB-Sabalansētais
SEB -Aktīvais

SEB standarta klients, SEB Sudraba līmeņa klients 0.07% 0.4% 0.45% 0.92%
SEB Zelta līmeņa klients,
Eiropas Komisijas klients
0.07% 0.4% 0.12% 0.59%
Klients ar pensiju 3. līmeņa uzkrājumu 100 000 EUR un vairāk,
Solidaritātes nodokļa maksātājs,
SEB Private Banking klients
0.07% 0.35% 0.12% 0.54%

 SEB-Klimata indeksu plāns

SEB standarta klients, SEB Sudraba līmeņa klients 0.05% 0.25% 0.45% 0.75%
SEB Zelta līmeņa klients,
Eiropas Komisijas klients,
Klients ar pensiju 3. līmeņa uzkrājumu 100 000 EUR un vairāk,
Solidaritātes nodokļa maksātājs,
SEB Private Banking klients
0.05% 0.25% 0.12% 0.42%

* Ja klients atbilst vairākām grupām, tad tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme. Ja klients veic gan individuālas iemaksas, gan viņa labā iemaksas veic darba devējs, tad tiek piemērota viena – zemākā komisijas maksas likme.
** Līdzekļu turētājam: AS “SEB banka” veic darījumu izpildi un nodrošina iemaksu uzskaiti klienta pensiju plāna kontā, kontrolē, lai līdzekļu pārvaldītājs ievērotu ieguldījumu stratēģijas un drošu ieguldījumu veikšanu.
Līdzekļu pārvaldītājam: IPAS “SEB Investment Management” nodrošina iemaksu ieguldīšanu, atbilstoši pensiju plānam, lai ilgtermiņā palielinātu uzkrājumu.
Pensiju Fondam: AS "SEB atklātais pensiju fonds" nodrošina iemaksāto naudas līdzekļu uzskaiti pensiju plāna dalībnieka individuālajā uzkrājuma kontā. Sniedz klientiem regulāru informāciju par uzkrājumu un nodrošina klientu apkalpošanu. Pēc klientu pieprasījuma veic darījumus ar uzkrājumu. Sniedz informāciju valsts uzraudzības iestādēm.

Pensiju 3. līmeņa komisijas maksas no pensiju plāna aktīviem gadā*

Pensiju plāni Klientu grupa Līdzekļu turētājam*** Līdzekļu pārvaldītājam*** Pensiju Fondam*** Kopā (gadā)

SEB-Sabalansētais
SEB -Aktīvais

Uz Individuālās dalības līguma pamata 0.07% 0.4% 0.45% 0.92%
Uz Kolektīvās dalības līguma pamata** 0.07% 0.4% 0.12% 0.59%
Ja iemaksu veicējs ir SEB lielais korporatīvais klients**,
Ja iemaksu veicējs ir juridiska persona ar kopējo iemaksu summu pensiju fondā 100 000 EUR un vairāk**
0.07% 0.35% 0.12% 0.54%

 SEB-Klimata indeksu plāns

Uz Individuālās dalības līguma pamata 0.05% 0.25% 0.45% 0.75%
Uz Kolektīvās dalības līguma pamata**,
Ja iemaksu veicējs ir SEB lielais korporatīvais klients**,
Ja iemaksu veicējs ir juridiska persona ar kopējo iemaksu summu pensiju fondā 100 000 EUR un vairāk**
0.05% 0.25% 0.12% 0.42%

* Ja klients atbilst vairākām grupām, tad tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme. Ja klients veic gan individuālas iemaksas, gan viņa labā iemaksas veic darba devējs, tad tiek piemērota viena – zemākā komisijas maksas likme.
** Kolektīvo līgumu dalībniekiem pēc darba attiecību pārtraukšanas ar uzņēmumu, kas veica iemaksas pensiju 3. līmenī darbinieka labā, tiks piemērota Klientu priekšrocību programmas Zelta līmeņa klientu komisijas likme.
*** Līdzekļu turētājam: AS “SEB banka” veic darījumu izpildi un nodrošina iemaksu uzskaiti klienta pensiju plāna kontā, kontrolē, lai līdzekļu pārvaldītājs ievērotu ieguldījumu stratēģijas un drošu ieguldījumu veikšanu.
Līdzekļu pārvaldītājam: IPAS “SEB Investment Management” nodrošina iemaksu ieguldīšanu, atbilstoši pensiju plānam, lai ilgtermiņā palielinātu uzkrājumu.
Pensiju Fondam: AS "SEB atklātais pensiju fonds" nodrošina iemaksāto naudas līdzekļu uzskaiti pensiju plāna dalībnieka individuālajā uzkrājuma kontā. Sniedz klientiem regulāru informāciju par uzkrājumu un nodrošina klientu apkalpošanu. Pēc klientu pieprasījuma veic darījumus ar uzkrājumu. Sniedz informāciju valsts uzraudzības iestādēm.

Saņemiet nodokļa atmaksu 20% apmērā no uzkrājumā veiktajām iemaksām

Uzkrājuma saņemšana

Pensiju 3. līmeņa uzkrājumu var saņemt sākot no 55 gadu vecuma, taču dalību ir iespējams turpināt līdz sev vēlamam laikam, tā vēl vairāk palielinot savu uzkrājuma apmēru.

  • Pēc 55 gadu vecuma sasniegšanas, iesniedziet pensiju 3. līmeņa izmaksas pieteikumu SEB internetbankā vai klātienē SEB bankas filiālē.
  • Pensiju 3. līmeņa uzkrājumu dalībnieka nāves gadījumā mantos dalībnieka norādītā(-s) persona(-s) (labuma guvējs). Ja tāda nebūs norādīta, tad uzkrājums tiks mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Pensiju 3. līmeņa uzkrājumu var saņemt sākot no 55 gadu vecuma, taču dalību ir iespējams turpināt līdz sev vēlamam laikam, tā vēl vairāk palielinot savu uzkrājuma apmēru.

Kādēļ izvēlēties SEB?

Mūsu plašajā pensiju 2. un 3. līmeņa plānu piedāvājumu ikviens var atrast sev piemērotāko risinājumu, tostarp izvēlēties zemu izmaksu indeksu plānus.
Mūsu ieguldījumu plānu mērķis – vairot pensijas kapitālu ilgtermiņā.
Mūsu pieredzējušie pensiju pārvaldnieki ievēro atbildīgas ieguldīšanas politiku, vērtējot ne tikai potenciālo ienesīgumu, bet arī ieguldījumu ietekmi uz sabiedrību un vidi.
Vairāk nekā 365 tūkstoši klientu savus pensiju uzkrājumus uztic SEB.

Nepieciešams padoms par pensiju?

Mūsu komanda piemeklēs Jūsu vajadzībām piemērotākos risinājumus. Sniegsim padomu Jums ērtākajā veidā – video konsultācijā, telefonsarunā vai klātienē.

Pieteikties konsultācijai