Mainīt valodu:

Uzkrājuma pārskaitīšana starp Latvijas pensiju fondiem

Paragraphs

Jums ir iespēja visu vai daļu sava pensiju 3. līmeņa uzkrājuma pārskaitīt no cita pensiju fonda uz SEB pensiju fondu. Tāpat ir iespējams esošo pensiju 3. līmeņa uzkrājumu SEB pensiju fondā pārskaitīt uz citu Latvijas pensiju fondu. Uzkrājumu varat veidot arī vairākos pensiju fondos vienlaikus.

  • Noslēdziet pensiju 3. līmeņa līgumu SEB internetbankā vai klientu apkalpošanas vietās;
  • Dodieties uz pensiju fondu, kurā līdz šim veidots uzkrājums un aizpildiet ‘’Pensiju fonda maiņas pieteikumu’’. Lai aizpildītu pieteikumu, Jums būs jāuzrāda SEB pensiju 3. līmeņa līguma kopija;
  • Par to, cik ilgā laikā uzkrājums tiks pārskaitīts uz SEB pensiju fondu, Jūs informēs pensiju fonds, kurā iesniegsiet ‘’Pensiju fonda maiņas pieteikumu’’.
  • Noslēdziet pensiju 3. līmeņa līgumu pensiju fondā, uz kuru vēlaties pārskaitīt uzkrājumu;
  • Aizpildiet "Pensiju fonda maiņas pieteikumu":
    • Elektroniski un parakstītu ar eParakstu sūtiet uz e-pasta adresi: pensija@seb.lv vai
    • Klātienē – SEB bankas klientu apkalpošanas vietās.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikums nebūs derīgs, ja tas nebūs parakstīts ar eParakstu.

Pensiju fonda maiņas pieteikums (PDF)