Mainīt valodu:

Atbildīga ieguldīšana

Paragraphs

SEB mērķis ir nodrošināt vispusīgu un konkurētspējīgu ieguldījumu piedāvājumu, ietverot ieguldīšanas procesos un produktos ilgtspējas riskus un negatīvas ietekmes uz ilgtspēju izvērtēšanu.

SEB ir apstiprinājusi Politiku par ilgtspējas risku integrāciju un to ietekmi uz ieguldījumu lēmumiem un ieguldījumu konsultācijām (PDF) (turpmāk – “Politika”).

Informācija par ilgtspējības risku izvērtēšanas politikām

Saskaņā ar Politiku, pieņemot ieguldījumu lēmumus, sniedzot portfeļa pārvaldības pakalpojumus, kā arī sniedzot ieguldījumu un apdrošināšanas konsultācijas, SEB izvērtē ilgtspējības riskus.

Informācija par negatīvās ietekmes uz ilgtspēju izvērtēšanu

Sniedzot portfeļa pārvaldības pakalpojumus, kā arī sniedzot ieguldījumu un apdrošināšanas konsultācijas, SEB izvērtē ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Paziņojums par uzticamības pārbaužu politikām attiecībā uz Ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem

SEB ir izveidojusi ilgtspējas politiku ietvaru ieguldījumu lēmumu pieņemšanai. Minētās politikas ietver Biznesa ilgtspējas politiku, kā arī Vides politiku un Cilvēktiesību politiku.

Atalgojuma politika saistībā ar ilgtspējības risku izvērtēšanu

SEB atalgojuma politika ietver ilgtspējas risku izvērtēšanu.