Switch to mobile version. Augšup

Pensiju 3. līmenis

Pensiju 3. līmenis

 • Maksājiet uzkrājumā, cik un kad varat atļauties – neatkarīgi no Jūsu ienākumu apjoma
 • Iemaksas tiek ieguldītas, lai ilgtermiņā palielinātu uzkrājuma vērtību
 • Uzkrājumu varat saņemt, sākot no 55 gadu vecuma
 • Iespēja saņemt nodokļa atvieglojumus 20% apmērā par veiktajām iemaksām

Veiciet aprēķinu pensiju kalkulatorā, lai uzzinātu, kādi ir Jūsu prognozētie ienākumi vecumdienās, un kā uzlabot tos jau šodien.

Pensijas uzkrājumu kalkulators

Uzkrājumu kalkulators nosaka Jūsu pensijas prognozi un to, cik daudz Jums vajadzētu uzkrāt vēlamās pensijas saņemšanai.

Jūsu vecums
gadi
 
 
Mēneša atalgojums (pēc nodokļiem)
EUR
 
 
Vēlamā ikmēneša pensija
EUR
 
 

 

Vai jūs esat pensiju 2. līmeņa dalībnieks?
 

Pensijas uzkrājumu kalkulators

 
 • 0 EUR - Vēlamā ikmēneša pensija

 • 0 EUR - Jūsu pensijas prognoze

Labot aprēķina pieņēmumus

 

Ierakstiet summu, kuru Jūs ik mēnesi varētu novirzīt pensijas uzkrājumam
EUR
 
 

Pat sākot uzkrāt nelielas summas, redzēsiet atšķirību savas pensijas apmērā.

Pensiju 3. līmeņa pensiju plāni
  SEB-Sabalansētais SEB-Aktīvais SEB-Indeksu plāns
Pensiju plāna riska līmenis Vidējs risks Vidēji augsts risks Augsts risks
Ieguldījumu stratēģija
 • Nodrošināt stabilu un reizē pietiekami dinamisku pensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā.
 • Ne vairāk kā 25 % - akcijās ar augošu tirgus vērtību un alternatīvie ieguldījumi.
 • Vismaz 75 % - fiksētā ienākuma vērtspapīri ar zemu riska pakāpi.
 • Nodrošināt lielāku pensijas kapitālu ilgākā laika periodā, izmantojot augstāka riska ieguldījumus.
 •  Līdz 50% akcijās ar augstu tirgus vērtību un alternatīvie ieguldījumi.
 • Ne vairāk kā 50% fiksēta ienākuma vērtspapīri ar zemu riska pakāpi.
 • Veicināt pensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā līdz pat 100% no plāna līdzekļiem ieguldot akciju tirgus indeksiem piesaistītos finanšu instrumentos.
 • Plāna aktīvu ieguldīšanas galvenie finanšu riski ir valūtas kursa un cenu svārstību riski.
Kam piemērots? Klientiem, kuriem līdz valsts pensijas vecuma sasniegšanai ir mazāk nekā 10 gadi. Klientiem, kuriem līdz valsts pensijas vecuma sasniegšanai ir vairāk nekā 10 gadi. Klientiem, kuriem līdz valsts pensijas vecuma sasniegšanai ir vairāk nekā 20 gadi.

Nav ieteicams bieži mainīt pensiju plānus, tomēr, tuvojoties pensionēšanās brīdim, būtu vēlams atkārtoti novērtēt savu vēlmi uzņemties risku un iespējams pieteikties pensiju plānam ar zemāku risku.

Mūsu konkurētspējīgā komisijas maksa palīdz palielināt Jūsu uzkrājuma apmēru ilgtermiņā.

Aktuālā informācijā par Jūsu pensiju 3. līmeņa uzkrājumu vienmēr pieejama SEB internetbankā.

SEB atbalsta atbildīgus ieguldījumus. Uzkrājot pensiju 3. līmenī, arī Jūs investējat dabai draudzīgos un ilgtspējīgos uzņēmumos.

Kā sākt veidot uzkrājumu SEB pensiju fondā?

 • 1. solis. Noslēdziet pensiju 3. līmeņa līgumu internetbankā vai tuvākajā SEB bankas filiālē, līdzi ņemot pasi vai ID karti
 • 2. solis. Noformējiet regulāro maksājumu vai veiciet vienreizēju iemaksu, ko vēlaties novirzīt uzkrājumam
 • 3. solis. Sekojiet līdzi sava uzkrājuma apmēram un papildiniet to internetbankā
 • Līguma reģistrēšana

 • Iemaksas veikšana

 • Regulārā maksājuma noformēšana

Iemaksas

Iemaksu minimālais apjoms, regularitāte un termiņš nav noteikts. Pensiju 3. līmeņa uzkrājuma apjoms ir atkarīgs no Jūsu personīgā ieguldījuma - ar regulārākām iemaksām Jūs varat nodrošināt sev lielāku privāto pensiju.

Ar regulāro maksājumu

 • šis ir visērtākais iemaksu veids – summa, ko vēlaties iemaksāt uzkrājumā, no Jūsu norēķinu konta automātiski tiks ieskaitīta jūsu pensiju 3. līmeņa uzkrājumā ar jūsu noteikto regularitāti.
 • Internetbankā Regulāro maksājumu varat noformēt gan līguma darbības laikā, gan vienlaicīgi ar pensiju 3. līmeņa līguma slēgšanu.
 • Regulāro maksājumu varat noformēt arī katrā SEB bankas filiālē.


Svarīgi! Veicot iemaksas ar Regulāro maksājumu, jūs savu uzkrājumu vienlaikus varat papildināt arī ar vienreizējām iemaksām.

Savā internetbankā

Iemaksu rekvizīti:

Saņēmējs: AS “SEB atklātais pensiju fonds”

Reģ. nr. 40003485047

SEB-Sabalansētais: LV02UNLA0001100400100
SEB-Aktīvais: LV18UNLA0001100400200
SEB-Indeksu plāns: LV79UNLA0055002043340


Maksājuma mērķī norādiet savu vārdu, uzvārdu un personas kodu vai līguma numuru.

SEB bankas filiālē Uzrādot pasi vai ID karti.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt mums pa tālruni +371 67215681 (darba dienās no 9:00 līdz 17.00) vai norādīt kontaktus saziņai ar Jums.

Par iemaksām pensiju 3. līmenī un dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu (ar minimālo līguma termiņu uz 10 gadiem), kas nepārsniedz 10% no Jūsu gada bruto ienākumiem (un nav lielāki par 4 000 EUR gadā), Jums ir iespēja saņemt atpakaļ iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā.

Par darba devēja veiktajām iemaksām, pensiju 3. līmenī vai dzīvības apdrošināšanā darbinieka labā atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli nevar.

Uzkrājumu varat papildināt internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Kā saņemt nodokļa atvieglojumus?

Sākot ar 1. martu iesniedziet gada ienākumu deklarāciju:
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai
 • VID klientu apkalpošanas centrā.

Ja deklarāciju sniegsiet elektroniski, tad Jūsu iemaksu kopsumma jau būs redzama, jo informāciju par Jūsu veikto iemaksu apjomu pensiju 3. līmenī vai dzīvības apdrošināšanā iepriekšējā kalendārajā gadā, SEB pensiju fonds un SEB Life and Pension Baltic SE elektroniski nosūta uz VID līdz katra gada 1. februārim.

Deklarācijā Jums būs jānorāda konts, uz kuru vēlaties saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu.

Uzzināt vairāk par nodokļu atvieglojumiem

 

 • Tax refund calculator

  Calculate how much you can get back in tax refunds by making deposits in III pension pillar or in Life insurance with savings account


  Your monthly salary (before tax)
  EUR

  Your yearly deposits in:

  Life insurance with savings
  It is possible to view the amount of you contributions in your internet bank . Open the menu “Savings/Pension” and section “Life insurance”, then click on the agreement number and select the sub-section “Overview of applications and changes”.
  EUR
   
  Pension III pillar
  It is possible to view the amount of you contributions in your internet bank. Open the menu “Savings/Pension” and section “3rd pension pillar”, then click on the name of the relevant pension plan and select the sub-section “Pension plan history”.
  EUR
   
 •  
   
   
  300 EUR - - Currently receivable tax amount
  300 EUR - - Amount deposited this year
   
  220 EUR - - Additional tax amount to recieve
  300 EUR - - Additional amount still possible to deposit to receive tax refund
The calculation of the tax relief amount is made in accordance with the provisions of the Law "On Personal Income Tax". In each individual case it might be different.

Pensiju 3. līmeņa komsijas maksas no pensiju plāna aktīviem gadā 1

Pakalpojums Cena
Līguma noslēgšana Bez maksas
Pensiju plāna maiņa Bez maksas
Iemaksu summas vai perioda maiņa Bez maksas
Uzkrājuma izmaksa Bez maksas

Klientiem, kuri veic individuālas iemaksas pensiju 3. līmenī

Pensiju plāni Klientu grupa Līdzekļu turētājam
AS “SEB banka” veic darījumu izpildi un nodrošina iemaksu uzskaiti klienta pensiju plāna kontā, kontrolē, lai līdzekļu pārvaldītājs ievērotu ieguldījumu stratēģijas un drošu ieguldījumu veikšanu.
Līdzekļu pārvaldītājam
IPAS “SEB Investment Management” nodrošina iemaksu ieguldīšanu, atbilstoši pensiju plānam, lai ilgtermiņā palielinātu uzkrājumu.
Pensiju Fondam
AS "SEB atklātais pensiju fonds" nodrošina iemaksāto naudas līdzekļu uzskaiti pensiju plāna dalībnieka individuālajā uzkrājuma kontā. Sniedz klientiem regulāru informāciju par uzkrājumu un nodrošina klientu apkalpošanu. Pēc klientu pieprasījuma veic darījumus ar uzkrājumu. Sniedz informāciju valsts uzraudzības iestādēm.
Kopā (gadā)
SEB-Sabalansētais
SEB -Aktīvais
SEB standarta klients 0.08% 0.4% 0.85% 1.33%
SEB Sudraba līmeņa klients 0.08% 0.4% 0.7% 1.18%
SEB Zelta līmeņa klients 0.08% 0.4% 0.12% 0.60%
Eiropas Komisijas klients
Klients ar pensiju 3. līmeņa uzkrājumu 100 000 EUR un vairāk 0.08% 0.35% 0.12% 0.55%
Solidaritātes nodokļa maksātājs
SEB Private Banking klients
SEB-Indeksu plāns SEB standarta klients 0.05% 0.25% 0.85% 1.15%
SEB Sudraba līmeņa klients 0.05% 0.25% 0.7% 1%
SEB Zelta līmeņa klients 0.05% 0.25% 0.12% 0.42%
Eiropas Komisijas klients
Klients ar pensiju 3. līmeņa uzkrājumu 100 000 EUR un vairāk
Solidaritātes nodokļa maksātājs
SEB Private Banking klients

1Ja klients atbilst vairākām grupām, tad tiek piemērota zemākā komisijas maksas likme.Ja klients veic gan individuālas iemaksas, gan viņa labā iemaksas veic darba devējs, tad tiek piemērota viena – zemākā komisijas maksas likme.

2Kolektīvo līgumu dalībniekiem pēc darba attiecību pārtraukšanas ar uzņēmumu, kas veica iemaksas pensiju 3. līmenī darbinieka labā, tiks piemērota Klientu priekšrocību programmas Zelta līmeņa klientu komisijas likme.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Pieteikums zvanam

Jums zvanīs SEB darbinieks, lai pārrunātu Jūsu jautājumus par pensiju 3. līmeni.

Jūsu dati tiks apstrādāti atbilstoši Datu apstrādes principiem (PDF), ar kuriem varat iepazīties arī SEB klientu apkalpošanas vietās.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.