Mainīt valodu:
Image
An elderly man is sitting in an armchair and stroking a dog

Nākotne sākas šodien.
Veidojiet uzkrājumu pensijas gadiem

Paragraphs

Ir vērts ieguldīt savā nākotnē

Pašreizējā pensiju sistēma nākotnes pensionāriem pensiju 1. un 2. līmenī nodrošinās aptuveni pusi no šī brīža ienākumiem. Pieaugot vidējam dzīves ilgumam, palielinās arī gadu skaits, ko nāksies pavadīt pensijā. Lai arī pēc pensionēšanās varētu saglabāt esošo dzīves līmeni, svarīgi laikus sākt veidot uzkrājumus pensijas gadiem – jo ātrāk tiek sākta krāšana, jo vienkāršāk iespējams sakrāt vēlamo apjomu. 

*Informāciju sagatavojis un pakalpojumu sniedz SEB Life and Pension Baltic SE (Apdrošinātājs), reģ. Nr.: 40003012938

Ilgtermiņa uzkrājumi nodrošinātiem pensijas gadiem un Jūsu tuvinieku materiālajai aizsardzībai.
Elastīgas iemaksas – papildiniet ar brīvi izvēlētu summu, ko varat mainīt visā uzkrājuma veidošanas laikā.
Kontrole pār uzkrājumu – uzkrājums ir Jūsu īpašums visu krāšanas laiku. Līgumam beidzoties, varat brīvi izlemt, kā izmantot sakrāto.
Veidojot uzkrājumu ir iespēja saņemt nodokļa atvieglojumu 20% apmērā no tajā veiktajām iemaksām.

*Lūdzu, ievērojiet, ka sniegtā informācija par nodokļiem atbilst šobrīd piemērojamiem normatīvajiem aktiem, taču nodokļu regulējums laika gaitā var mainīties. Nodokļu rezultāts var būt atšķirīgs katrā individuālā gadījumā.

Vienkārši un ērti aprēķināt

Aprēķiniet, cik daudz Jūs varat uzkrāt un saņemt nodokļa atvieglojumos

Nosakiet ikmēneša iemaksu summu vai uzkrājuma mērķi

Piesakieties konsultācijai

Saņemiet nodokļa atmaksu 20% apmērā no uzkrājumā veiktajām iemaksām

Kādēļ vērts krāt SEB dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu?

Jūs varat brīvi noteikt iemaksu apmēru un regularitāti (katru mēnesi, reizi ceturksnī, pusgadā vai gadā).
Kopā ar uzkrājuma veidošanu tiek apdrošināta Jūsu dzīvība, tādējādi tuviniekiem sniedzot materiālo aizsardzību.
Tāpat Jums ir iespēja papildus parūpēties par savu finansiālo drošību, pievienojot arī nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
Jūsu uzkrājums tiek ieguldīts. Tiek veidots uzkrājums ieguldījumu fondos ar iespēju nopelnīt atkarībā no fondu darbības rezultātiem un pieņemamā riska.

Ieguldījumi fondos – mūsdienīga un populāra pieeja uzkrājumu veidošanai

  • Apdrošinātājs Jūsu iemaksāto un uzkrāto naudu nodos pārvaldīšanā Jūsu izvēlēto ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kas to ieguldīs dažādu uzņēmumu akcijās, valdību obligācijās un citos finanšu instrumentos, atbilstoši izvēlētā fonda darbības principiem.
  • Ieguldījumu fondu pārvaldnieks rūpēsies par fondā ieguldītajiem naudas līdzekļiem, sekos līdzi un nepieciešamības gadījumā pats veiks nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu iespējami labāko rezultātu.
  • SEB internetbankā iespējams gan sekot līdzi saviem uzkrājumiem, gan veikt dažādus grozījumus līgumā – mainīt izvēlētos fondus, kuros izvietots Jūsu līdzšinējais uzkrājums, fondus turpmākajām iemaksām, kā arī pieļaujamā riska līmeni.
  • Palīdzēsim izvēlēties vēlmēm un iespējām atbilstošāko risinājumu kā finanšu tirgos pieredzējušiem klientiem, tā iesācējiem.

Uzkrājuma saņemšana

Slēdzot līgumu, Jūs noteiksiet tā termiņu, taču līgums var tikt izbeigts arī ātrāk. 

*Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar nodokli tiek aplikti fiziskas personas ienākumi no uzkrājumiem ar dzīvības apdrošināšanu. Nodoklis ir jāmaksā 20% apmērā no dzīvības apdrošināšanas līgumā gūtā ienākuma, ko nosaka kā starpību starp izmaksājamo uzkrājumu un visām veiktajām iemaksām līguma laikā (nevis no visas uzkrājuma summas). Nodoklis ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, uzkrājuma vai atpirkuma izmaksas brīdī un par nodokļa iekasēšanu ir atbildīgs konkrētā ienākuma izmaksātājs, t. i., SEB Life and Pension Baltic SE. Tātad jums nebūs jāveic nekādas papildu darbības nodokļa deklarēšanai un samaksai.

* Ja ir saņemti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi, laužot līgumu pirmajos 10 gados, būs jāatmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par summu, kurai piemēroti nodokļu atvieglojumi.

Lai saņemtu faktisko uzkrājumu, līguma termiņa beigās Jums jāiesniedz atlīdzības pieteikums.

Ja gadās kāda neparedzēta situācija un uzkrātā nauda tomēr nepieciešama ātrāk, līgumu iespējams izbeigt arī pirms termiņa, saņemot noteikto atpirkuma summu.

Ja apdrošinātā persona zaudē dzīvību, pamatojoties uz labuma guvēja pieteikumu, norādītajā kontā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, ko veido apdrošinājuma summa un izveidotais uzkrājums.

Konsultācija par līguma noslēgšanu, pieteikuma izskatīšana

Bez maksas

Ieguldījumu instrumentu daļu pirkšana/pārdošana

Bez maksas

Izmaiņas apdrošināšanas prēmiju iemaksu vai uzkrājuma sadalījumā

Bez maksas

Apdrošinājuma summas maiņa

Bez maksas

Limiti

Minimālā dzīvības riska apdrošinājuma summa

150.00 EUR

Minimālā nelaimes gadījumu apdrošinājuma summa

1500.00 EUR
Minimālās atpirkuma summas apmērs 0.00 EUR

Aprēķinu, izmaksu un izmaiņu veikšanas termiņi

Ieguldījumu instrumentu daļu iegāde

5 darba dienu laikā
pēc apdrošināšanas prēmijas saņemšanas1

Uzkrājuma aprēķins apdrošinātā nāves gadījumā

5 darba dienu laikā
no iesnieguma saņemšanas brīža1

Uzkrājuma izmaksa apdrošinātā nāves gadījumā

30 kalendāro dienu laikā
no iesnieguma saņemšanas brīža1

Uzkrājuma aprēķins apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā

5 darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas saskaņā ar līgumā noteiktās atpirkuma summas aprēķinu1

Uzkrājuma aprēķins apdrošināšanas līguma termiņa beigās

5 darba dienu laikā
pēc līguma termiņa beigu datuma1

Izmaiņas apdrošināšanas prēmiju iemaksu sadalījumā

5 darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas

Izmaiņas uzkrājuma ieguldījumu sadalījumā:

  • ieguldījumu instrumentu daļu pārdošana
5 darba dienu laikā
pēc iesnieguma saņemšanas1
  • ieguldījumu instrumentu daļu pirkšana
5 darba dienu laikā
pēc pārdošanas izpildes1

Apdrošinājuma summas maiņa (izmaiņas stājas spēkā ar nākamo polisē norādīto maksāšanas periodu)

10 darba dienu laikā
pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas

Valūtas maiņas kurss

Valūtas maiņas kurss, ja nepieciešama valūtas konvertācija

Eiropas Centrālās bankas noteiktais valūtas maiņas kurss aprēķinu veikšanas dienā

Garantētā uzkrājuma ienesīgums

  EUR USD
Garantētais uzkrājums 0% 0%

Procentu likmes ir spēkā no 15.07.2021.

 


 

1 Izņemot gadījumus, kad ieguldījumu instrumentu pārvaldītājs nodrošina darījumu izpildi citos termiņos (piemēram, ja ieguldījumu instrumentu mītnes zemē ir oficiālās brīvdienas).

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Parūpējieties par  nākotni jau tagad

Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju un SEB Life and Pesnion Baltic apdrošināšanas speciālists Jums piezvanīs, lai pārrunātu iespējas sākt uzkrājumu veidošanu.

Pieteikties konsultācijai