Mainīt valodu:

Dzīvības apdrošināšana

Paragraphs

Internetbankā privātpersonām Jūs varat:

  • Pārskatīt ieguldījumu portfeli
  • Papildināt uzkrājumu
  • Mainīt labuma guvēju

 

Lai apskatītu informāciju par visiem Jūsu līgumiem, atveriet izvēlni “Apdrošināšana”, sadaļu ”Dzīvības apdrošināšana”.

Internetbankā ir pieejama informācija par Jūsu līgumiem, to termiņiem, apdrošināšanas veidu, apdrošinātajiem, apdrošinājuma summām, labuma guvējiem, veiktajām iemaksām, kā arī Jūs ērti varat sekot līdzi savam uzkrājumam.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par līgumu, klikšķiniet uz līguma numura.

Lai apskatītu informāciju par Jūsu izvēlētajiem fondiem, atveriet izvēlni “Apdrošināšana”, sadaļu ”Dzīvības apdrošināšana”, tad atveriet līgumu un izvēlieties apakšsadaļu “Ieguldījumu portfeļa pārskats”. Detalizētu informāciju par ieguldījumu fondu redzēsiet, uzklikšķinot uz trīsstūra zīmes pie fonda, ko vēlaties aplūkot.

table, investment portfolio, strategy balanced fund LV

Šajā sadaļā varat mainīt riska tolerances robežu, esošā uzkrājuma un turpmāko iemaksu sadalījumu, kā arī sekot līdzi darījumu izpildei (fondu pirkšanai/pārdošanai).

Ievērojiet! Ja līguma apdrošinājuma ņēmējs ir darba devējs un līgumā nav paredzētas tiesības veikt izmaiņas, tad Jūs izmaiņas fondos nevarēsiet veikt.

Lai aplūkotu veiktās iemaksas, izmaksas, kā arī izmaiņas līguma darbības laikā, izvēlnē “Apdrošināšana”, sadaļā ”Dzīvības apdrošināšana” atveriet konkrēto līgumu un izvēlieties apakšsadaļu “Pieteikumu un izmaiņu pārskats”.

Image
applications and changes, table, overview LV

Lai apskatītu informāciju par veiktajām iemaksām, izvēlieties pogu “Iemaksas”. Jums tiks atvērts ekrāns ar iemaksu sarakstu un to kopsummu.

Lai apskatītu informāciju par veiktajām apdrošināšanas atlīdzību izmaksām, izvēlēties pogu “Izmaksas”. Jums tiks atvērts ekrāns ar izmaksu sarakstu.

Lai apskatītu informāciju par veiktajām izmaiņām, izvēlieties pogu “Pieteikumi un izmaiņas”. Šeit redzēsiet iepriekš veiktu izmaiņu datumus, veidu un izpildes statusu. Klikšķinot uz katru izmaiņu, varēsiet apskatīt detalizētu informāciju.

Ievērojiet! Ja Jūsu līguma apdrošinājuma ņēmējs ir darba devējs un ir izvēlēta Dzīvības apdrošināšana ar tirgum piesaistītu līdzekļu uzkrāšanu, bet līgumā nav noteiktas tiesības apdrošinātajam veikt izmaiņas, tad darba devēja veiktās izmaiņas “Pieteikumu un izmaiņu pārskatā” netiks atainotas.

Pieteikumu un izmaiņu pārskatā tiek atspoguļotas tikai izmaiņas, kas ir reģistrētas Internetbankā.

Pieteikums pieejams dzīvības apdrošināšanas produktiem ar noteikumiem Nr. 101.051, 101.053, 101.054, 101.060, 101.061.

Lai veiktu papildu iemaksu, atveriet internetbankas izvēlni “Apdrošināšana”, sadaļu ”Dzīvības apdrošināšana”, atrodiet konkrēto līgumu un rindas labajā pusē izvēlieties darbību “veikt maksājumu”.

Jūsu ērtībām internetbankā ir nodrošināta iespēja izveidot Regulāro maksājumu uzdevumu, kuru SEB banka izpildīs automātiski ar Jūsu noteikto regularitāti un summu.

Ievērojiet! Labuma guvēja maiņu iespējams veikt dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar noteikumiem Nr. 101.031, 101.041, 101.051, 101.053, 101.060, 141.012 un Personīgās apdrošināšanas līgumiem.

Lai veiktu labuma guvēja maiņu, atveriet izvēlni “Apdrošināšana”, sadaļu ”Dzīvības apdrošināšana”, atrodiet konkrēto līgumu un klikšķiniet uz pogas “Labuma guvēja izmaiņu pieteikums”.

Lai atteiktos no labuma guvēja, izvēlieties pogu “Atcelt labuma guvēju”.

Lai pievienotu papildu labuma guvēju/-us, izvēlieties pogu “Pievienot labuma guvēju”.

Ievērojiet! Pieteikums tiks atvērts ar līgumā pievienoto/-ajiem labuma guvēju/ -iem. Labuma guvēja personas dati nevar tikt mainīti.

table, add a beneficiary, cancel the beneficiary LV

Ievērojiet! Pieteikums pieejams dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar noteikumiem Nr. 101.031, 101.041, 101.051, 101.053, 101.060 un līguma statusu “Gaida atlīdzības pieteikumu”. Pieteikumu iesniegt atļauts tikai līgumā norādītajai Apdrošinātajai personai.

Lai pieteiktu atlīdzības izmaksu apdrošināšanas termiņa beigās, atveriet izvēlni “Apdrošināšana”, sadaļu ”Dzīvības apdrošināšana”. Aizpildīt pieteikumu iespējams, izvēloties līgumu un spiežot uz pogas “Pieteikt atlīdzību termiņa beigās.”

Ievērojiet! Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atļauta tikai uz Jums piederošu kontu.

Jūs varat izvēlēties atlīdzības izmaksu saņemt uz kontu SEB bankā vai manuāli ievadīt konta numuru citā bankā.

table, account number, insurance benefit LV

Pirms izmaiņu veikšanas pārliecinieties, vai tās ir nepieciešamas un atbilst Jūsu vajadzībām. Svarīgi zināt, ka neapdomīga izmaiņu veikšana (piemēram, sev neatbilstošu fondu izvēle nepiemērotā brīdī) var radīt zaudējumus.

Ja vēlaties mainīt izvēlēto fondu/stratēģiju un veikt turpmākās iemaksas citos fondos, izvēlnē “Apdrošināšana”, sadaļā ”Dzīvības apdrošināšana” izvēlieties konkrēto līgumu un apakšsadaļu “Pieteikumi un izmaiņas”, klikšķiniet uz “Mainīt iemaksu sadalījumu”.

Ievērojiet! Ja līguma apdrošinājuma ņēmējs ir darba devējs un līgumā nav paredzētas tiesības veikt izmaiņas līgumā, tad Jūs izmaiņas fondos nevarēsiet veikt.

Izvēlieties fondu vai fondus, kuros veiksiet turpmākās iemaksas, un atzīmējiet to procentuālo sadalījumu, pārējiem fondiem atstājiet to pašu īpatsvaru.

Ņemiet vērā, ka minimālais īpatsvars vienā fondā ir 5% un jebkuram fonda īpatsvaram ir jādalās ar 5, piemēram, 5%, 10%, 15%, 20% utt. Iemaksu sadalījumam kopā (sadaļa “Jaunais iemaksu sadalījums, %”) pa visiem fondiem jāveido 100%.

table, existing allocation of contributions, new allocation of contributions LV

Pirms izmaiņu veikšanas pārliecinieties, vai tās ir nepieciešamas un atbilst Jūsu vajadzībām. Svarīgi zināt, ka neapdomīga izmaiņu veikšana (piemēram, sev neatbilstošu fondu izvēle nepiemērotā brīdī) var radīt zaudējumus.

Ja vēlaties nofiksēt fonda uzkrājuma pieaugumu, nosargāt to no lielāka krituma vai vienkārši mainīt fondus, izvēlnē “Apdrošināšana”, sadaļā ”Dzīvības apdrošināšana”, izvēlieties konkrēto līgumu un apakšsadaļu “Pieteikumi un izmaiņas”, klikšķiniet uz “Mainīt ieguldījumu vērtības sadalījumu”.

Ievērojiet! Ja līguma apdrošinājuma ņēmējs ir darba devējs un līgumā nav paredzētas tiesības veikt izmaiņas polisē, tad Jūs izmaiņas fondos nevarēsiet veikt.

Izvēlieties fondu, kura uzkrājumu vēlaties pārdalīt – sadaļā “Pārdot %” ievadiet, cik % vēlaties novirzīt citā fondā.

Piemēram, ja kopējais īpatsvars attiecīgajā fondā ir 11,20% un Jūs vēlaties novirzīt visu uzkrājumu citā/citos fondos, ievadiet 100% (tātad – 100% no 11,20%). Īpatsvaram nav ierobežojumu – var norādīt 1%, 6% vai 99%.

Tālāk izvēlieties fondu/fondus, kurā/kuros pārnest esošā uzkrājuma daļu. Visām vērtībām sadaļā “Pirkt %” kopā jāveido 100%.

Ja fondā, no kura pārdodat daļas, kāds darījums atrodas izpildē (daļu pirkšanā vai pārdošanā), šī uzkrājuma daļa netiek pārdota.

table, change of allocation of existing savings, investment fund, sales info, purchase info LV

Tā ir iespēja jebkurā brīdī pieslēgt automātisku riska kontroli, t. i., katram fondam norādīt konkrētu riska tolerances robežvērtību, līdz kurai pieļaujat savu ieguldījumu vērtības svārstības. Tāpat varat noteikt maksimālās peļņas robežvērtību konkrētam fondam nolūkā fiksēt rezultātu. To sasniedzot, saņemsiet automātisku paziņojumu uz norādīto e-pasta adresi, lai izlemtu, ko darīt ar savu ieguldījumu.

Papildus Jūs varat izvēlēties, ka uzkrājums tiek automātiski pārskaitīts uz citu norādīto ieguldījumu fondu vai uzkrājumu ar garantētu ienesīgumu.

Lai veiktu riska tolerances robežas maiņu, izvēlnē “Apdrošināšana”, sadaļā ”Dzīvības apdrošināšana”, izvēlieties konkrēto līgumu un apakšsadaļu “Pieteikumi un izmaiņas”, klikšķiniet uz “Mainīt riska tolerances robežu”.

Ja Jūs uzkrājumu veidojat vairākos fondos, norādiet, kuram vēlaties veikt izmaiņas. Riska tolerances robežu varat norādīt gan zaudējumiem, gan peļņai. Piemēram, zaudējumiem 20%, bet peļņai 30% (minimālā robeža ir 5%). Līdzko norādītā robeža tiks sasniegta, uzkrājums no norādītā fonda tiks pārskaitīts uz pārnesuma fondu.

Ņemiet vērā – ja nepārliksiet uzkrājumu atpakaļ uz fondu, kurā veicāt iemaksas iepriekš, uzkrājums atradīsies pārnesuma fondā līdz līguma termiņa beigām. Ja vēlaties saņemt informāciju par robežas sasniegšanu savā e-pastā, bet nevēlaties, lai uzkrājums tiek pārskaitīts uz pārnesuma fondu, atstājiet tekstu “Nav izvēlēts”.

table, risk tolerance margin, investment fund