Mainīt valodu:

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrāšanu ieguldījumu fondos

Paragraphs

Atskaitījumi Dzīvības apdrošināšanai ar uzkrājumu veidošanu (ar ieguldījumu fondos)1

Pakalpojums Cena
Administrēšanas izdevumi no iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām (% no katras prēmijas) Administrēšanas izdevumi no iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām (% no katras prēmijas) 1.3%-1.0%
Iemaksai līdz 40.00 EUR 1.30%
Iemaksai 40.01-65.00 EUR 1.25%
Iemaksai 65.01-100.00 EUR 1.20%
Iemaksai 100.01-200.00 EUR 1.15%
Iemaksai 200.01-500.00 EUR 1.10%
Iemaksai 500.01-10 000.00 EUR 1.05%
Iemaksai no 10 000.01 EUR 1.00%
Pakalpojums Cena
Administrēšanas izdevumi no uzkrājuma (% mēnesī) Administrēšanas izdevumi no uzkrājuma (% mēnesī) 0.11%-0.085%2
Līdz 4 999.99 EUR 0.11%
No 5 000.00 līdz 9 999.99 EUR 0.105%
No 10 000.00 līdz 14 999.99 EUR 0.10%
No 15 000.00 līdz 49 999.99 EUR 0.095%
No 50 000.00 līdz 99 999.99 EUR 0.09%
No 100 000.00 EUR 0.085%
Samaksa par dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu Katrai apdrošinātai personai tiek aprēķināta individuāli


1 Norādītie atskaitījumi tiek piemēroti līgumiem, kas noslēgti sākot ar 01.01.2018. Atskaitījumi var atšķirties, ja tiek piemērotas atlaides.
2 Minimālais atskaitījums no uzkrājuma mēnesī – 1.95 EUR.