Mainīt valodu:

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu pensijai - Drošība

Paragraphs

Dzīvības apdrošināšana


Kopā ar uzkrājuma veidošanu tiek apdrošināta Jūsu dzīvība, kas Jūsu tuviniekiem sniedz materiālo aizsardzību. Līgumā Jūs varat norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus un tiem pienākošās atlīdzību daļas nāves gadījumā. Ja notiek ļaunākais, tad labuma guvējs (vai mantinieki, ja nav labuma guvēja) saņems atlīdzību, kas sniegs finansiālu atbalstu grūtā brīdī un palīdzēs segt neatliekamos ikdienas tēriņus. Turklāt nav nepieciešama mantošanas formalitāšu kārtošana, un apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta operatīvi.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana


Ir iespēja izvēlēties arī nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kas būs finansiāls atbalsts, ja nelaimes gadījumā tiks gūtas traumas vai invaliditāte. Apdrošināšana būs spēkā 24 stundas katru nedēļas dienu neatkarīgi no Jūsu atrašanas vietas – darbā, mājās, brīvajā laikā, t.sk., atrodoties ārpus Latvijas.

Kas jādara, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.