Mainīt valodu:

Uzkrājuma saņemšana

Paragraphs

Līguma termiņa beigās

Slēdzot līgumu, Jūs pats noteiksiet tā termiņu. To sasniedzot, Jūs iesniegsiet atlīdzības pieteikumu (PDF) (filiālē vai internetbankā) un saņemsiet faktisko uzkrājumu.

Līguma pirmstermiņa izbeigšana

Ja gadās kāda neparedzēta situācija un uzkrātā nauda tomēr nepieciešama ātrāk, līgumu iespējams lauzt arī pirms termiņa, saņemot noteikto atpirkuma summu. Ja ir saņemti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi, laužot līgumu pirmajos 10 gados, būs jāatmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par summu, kurai piemēroti nodokļu atvieglojumi.

Apdrošinātā nāves gadījumā

Ja notiek ļaunākais un apdrošinātā persona zaudē dzīvību, pamatojoties uz labuma guvēja pieteikumu, viņa norādītajā kontā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, ko veido apdrošinājuma summa un izveidotais uzkrājums. Šajā gadījumā nav nepieciešama mantošanas pieteikšana uz šiem līdzekļiem, un apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta operatīvi.

Svarīgi! Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar nodokli tiek aplikti fiziskas personas ienākumi no uzkrājumiem ar dzīvības apdrošināšanu. Nodoklis ir jāmaksā 20 % apmērā no dzīvības apdrošināšanas līgumā gūtā ienākuma, ko nosaka kā starpību starp izmaksājamo uzkrājumu un visām veiktajām iemaksām līguma laikā (nevis no visas uzkrājuma summas). Nodoklis ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, uzkrājuma vai atpirkuma izmaksas brīdī un par nodokļa iekasēšanu ir atbildīgs konkrētā ienākuma izmaksātājs, t. i., SEB Life and Pension Baltic SE. Tātad jums nebūs jāveic nekādas papildu darbības nodokļa deklarēšanai un samaksai.

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.