Mainīt valodu:
Image
parent, father, daughter, retail, store, plant, interior, family

Veidojiet uzkrājumu sava bērna nākotnes sapņiem

Paragraphs

Kādēļ bērna nākotnei krāt SEB?

Autovadītāja apliecība, studijas ārzemēs vai savs mājoklis? Jūsu finansiālais atbalsts, bērniem sperot pirmos soļus patstāvīgā dzīvē, var būt ļoti nozīmīgs. Viens no populāriem veidiem, kā vienkārši un ērti, krāt bērna nākotnei, ir Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu. Jūs varat pilnībā kontrolēt uzkrājumu un izlemt, kad atvase būs gatava to saņemt.

* Informāciju sagatavojis un pakalpojumu sniedz SEB Life and Pension Baltic SE (Apdrošinātājs), reģ. Nr.: 40003012938

Vairāk nekā 7500 vecāku ik mēnesi uzkrājumā bērna nākotnei novirza 43 eiro.
Visbiežāk vecāki uzkrājumu sāk veidot, kad bērnam ir 5 gadi.
Vidējais uzkrājuma veidošanas periods – 18 gadi.
Veidojot uzkrājumu ir iespēja saņemt nodokļa atvieglojumu 20% apmērā no tajā veiktajām iemaksām.

* Lūdzu, ievērojiet, ka sniegtā informācija par nodokļiem atbilst šobrīd piemērojamiem normatīvajiem aktiem, taču nodokļu regulējums laika gaitā var mainīties. Nodokļu rezultāts var būt atšķirīgs katrā individuālā gadījumā.

Vienkārši un ērti aprēķināt

Aprēķiniet, cik daudz Jūs varat uzkrāt un saņemt nodokļa atvieglojumos

Nosakiet ikmēneša iemaksu summu vai uzkrājuma mērķi

Piesakieties konsultācijai

Kādēļ vērts krāt SEB dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu?

Jūs varat brīvi noteikt iemaksu apmēru un regularitāti (katru mēnesi, reizi ceturksnī, pusgadā vai gadā).
Uzkrājums ir Jūsu īpašums visā tā veidošanas laikā.
Vecāka dzīvības apdrošināšana. Uzkrājuma veidotāja nāves gadījumā, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta uz norādītā labuma guvēja vai mantinieka bankas kontu.
Jūsu uzkrājums tiek ieguldīts. Tiek veidots uzkrājums ieguldījumu fondos ar iespēju nopelnīt atkarībā no fondu darbības rezultātiem un pieņemamā riska.

Ieguldījumi fondos – mūsdienīga un populāra pieeja uzkrājumu veidošanai

 • Apdrošinātājs Jūsu iemaksāto un uzkrāto naudu nodos pārvaldīšanā Jūsu izvēlēto ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kas to ieguldīs dažādu uzņēmumu akcijās, valdību obligācijās un citos finanšu instrumentos, atbilstoši izvēlētā fonda darbības principiem.
 • Ieguldījumu fondu pārvaldnieks rūpēsies par fondā ieguldītajiem naudas līdzekļiem, sekos līdzi un nepieciešamības gadījumā pats veiks nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu iespējami labāko rezultātu.
 • SEB internetbankā iespējams gan sekot līdzi saviem uzkrājumiem, gan veikt dažādus grozījumus līgumā – mainīt izvēlētos fondus, kuros izvietots Jūsu līdzšinējais uzkrājums, fondus turpmākajām iemaksām, kā arī pieļaujamā riska līmeni.
 • Palīdzēsim izvēlēties vēlmēm un iespējām atbilstošāko risinājumu kā finanšu tirgos pieredzējušiem klientiem, tā iesācējiem.

Konsultācija par līguma noslēgšanu, pieteikuma izskatīšana

Bez maksas

Ieguldījumu instrumentu daļu pirkšana/pārdošana

Bez maksas

Izmaiņas apdrošināšanas prēmiju iemaksu vai uzkrājuma sadalījumā

Bez maksas

Apdrošinājuma summas maiņa

Bez maksas

Limiti

Minimālā dzīvības riska apdrošinājuma summa

150.00 EUR

Minimālā nelaimes gadījumu apdrošinājuma summa

1500.00 EUR
Minimālās atpirkuma summas apmērs 0.00 EUR

Aprēķinu, izmaksu un izmaiņu veikšanas termiņi

Ieguldījumu instrumentu daļu iegāde

5 darba dienu laikā
pēc apdrošināšanas prēmijas saņemšanas1

Uzkrājuma aprēķins apdrošinātā nāves gadījumā

5 darba dienu laikā
no iesnieguma saņemšanas brīža1

Uzkrājuma izmaksa apdrošinātā nāves gadījumā

30 kalendāro dienu laikā
no iesnieguma saņemšanas brīža1

Uzkrājuma aprēķins apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā

5 darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas saskaņā ar līgumā noteiktās atpirkuma summas aprēķinu1

Uzkrājuma aprēķins apdrošināšanas līguma termiņa beigās

5 darba dienu laikā
pēc līguma termiņa beigu datuma1

Izmaiņas apdrošināšanas prēmiju iemaksu sadalījumā

5 darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas

Izmaiņas uzkrājuma ieguldījumu sadalījumā:

 • ieguldījumu instrumentu daļu pārdošana
5 darba dienu laikā
pēc iesnieguma saņemšanas1
 • ieguldījumu instrumentu daļu pirkšana
5 darba dienu laikā
pēc pārdošanas izpildes1

Apdrošinājuma summas maiņa (izmaiņas stājas spēkā ar nākamo polisē norādīto maksāšanas periodu)

10 darba dienu laikā
pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas

Valūtas maiņas kurss

Valūtas maiņas kurss, ja nepieciešama valūtas konvertācija

Eiropas Centrālās bankas noteiktais valūtas maiņas kurss aprēķinu veikšanas dienā

Garantētā uzkrājuma ienesīgums

  EUR USD
Garantētais uzkrājums 0% 0%

Procentu likmes ir spēkā no 15.07.2021.

 


 

1 Izņemot gadījumus, kad ieguldījumu instrumentu pārvaldītājs nodrošina darījumu izpildi citos termiņos (piemēram, ja ieguldījumu instrumentu mītnes zemē ir oficiālās brīvdienas).

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Noderīgi

Personīgā apdrošināšana

 • Līdzekļi, lai atveseļotos pēc traumām vai smagām saslimšanām
 • Papildu ienākumi darba nespējas periodā
 • Finansiāls nodrošinājums, ģimenei zaudējot apgādnieku
 • Iespēja nodrošināt, ka Jūsu kredītsaistības tiek segtas un netiek mantotas

Nodrošiniet ienākumus pensijas gados

 • Plānojiet un rīkojieties savas nākotnes labā jau šodien
 • Sekojiet līdzi un pārvaldiet savus uzkrājumus
 • Valsts atbalsta ilgtermiņa uzkrājumu veidošanu – iespēja saņemt nodokļa atmaksu