Mainīt valodu:

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu bērna nākotnei - Kādu drošību sniedz apdrošināšana?

Paragraphs

Dzīvības apdrošināšana


Kopā ar uzkrājuma veidošanu tiek apdrošināta Jūsu dzīvība, kas bērnam sniedz materiālo aizsardzību. Ja notiek ļaunākais un bērna vecāks zaudē dzīvību, bērna kontā tiek izmaksāta apdrošinājuma summa un izveidotais uzkrājums.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana


Ir iespēja izvēlēties arī nelaimes gadījumu apdrošināšanu sev vai bērnam. Apdrošināšana būs spēkā 24 stundas katru nedēļas dienu neatkarīgi no Jūsu vai bērna atrašanas vietas – skolā, darbā, mājās, brīvajā laikā, t.sk., atrodoties ārpus Latvijas.

Kas jādara, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.