Switch to mobile version. Augšup

PAZIŅOJUMI - 2021 02 02 - 15:15

Līdz gada beigām kredītlīgumos tiks aizstāta LIBOR bāzes procentu likme

Atbilstoši Eiropas Savienības regulas prasībām līdz 2021. gada beigām tiks veiktas izmaiņas ar SEB banku noslēgtajos līgumos, kuros kā bāzes procentu likme ir izmantots īstermiņa procentu likmju indekss LIBOR (Londonas starpbanku tirgus likme). Tā tiks aizstata ar EURIBOR vai alternatīvu likmi atkarībā no līguma valūtas.

Aizņēmēju kredītlīgumos noteiktās procentu likmes veido divas daļas – bāzes likme un  pievienotā likme. Pievienotā likme ir katram bankas klientam individuāli noteiktā procentu likme. Savukārt bāzes procentu likmes vēsturiski ir piesaistītas etalonlikmēm jeb indeksiem. Biežāk izmantotie indeksi ir LIBOR un EURIBOR.

Kopš 2018. gada ir spēkā Eiropas Savienības regula par indeksiem, kurus izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos. Regula nosaka prasības, kādām jāatbilst etalonlikmei, lai to varētu piemērot kreditēšanas līgumiem.

Ņemot vērā, ka LIBOR likme vairs neatbilst prasībām, kas ietvertas regulējumā, šī gada laikā visos ar SEB banku noslēgtajos klientu līgumos, kuros izmantota EUR LIBOR likme, tā tiks aizvietota ar EURIBOR likmi. Savukārt LIBOR likmēm citās valūtās mēs piedāvāsim kredītlīguma valūtas konvertāciju uz eiro un līdzvērtīga termiņa EURIBOR likmi.

Ar visiem SEB bankas klientiem, kurus skars šis izmaiņas, sazināsimies individuāli un tās izskaidrosim.

Jautājumi un atbildes par LIBOR bāzes likmju aizstāšanu

Kas ir IBOR?

IBOR (pilnais nosaukums angļu valodā – Interbank Offered Rate) izmanto etalonlikmēs jeb indeksos, kam piesaistītas bāzes procentu likmes. Piemēram, EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) un LIBOR (London Interbank Offered Rate).

Kreditēšanas līgumā bāzes procentu likme atspoguļo naudas cenu, par kādu banka aizņemas līdzekļus tirgū.

Kāpēc tiek veiktas IBOR izmaiņas?

Finanšu uzraudzības iestādes ir pieprasījušas precizēt bāzes procentu likmju noteikšanas metodoloģiju vai arī noteikt jaunas alternatīvās bāzes procentu likmes, kas aizvietotu esošās. Šīs prasības mērķis ir novērst risku, ka starptautiskajos finanšu tirgos tiek manipulēts ar etalonlikmju noteikšanas metodoloģijām, kas negatīvi ietekmē gan nozīmīgos tirgus dalībniekus, gan finanšu iestādes, gan ikvienu mājsaimniecību.

Lai panāktu šo mērķi, ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai (ES regula par indeksiem).

Šī regula nosaka kritērijus bāzes procentu likmēm, kuras ir atļauts lietot finanšu darījumu līgumos. Regula arīdzan paredz prasību bankām vienoties ar klientu par iespēju noteikt jaunu bāzes procentu likmi gadījumā, ja esošā bāzes procentu likme tirgū vairs nav pieejama.

Kuru likmju izmantošanu paredzēts pārtraukt pēc 2021. gada decembra?

LIBOR likmes (USD, EUR, CHF)
SEB banka veiks izmaiņas līgumos, kuros izmantotas LIBOR likmes. Tās aizstāsim ar atbilstoša termiņa un valūtas bāzes procentu likmi.

Ja klienta kredītlīguma valūta ir eiro, LIBOR likme tiks automātiski aizstāta ar EURIBOR. Savukārt, ja līgumā ir norādīta cita valūta, piedāvāsim klientiem iespēju refinansēt saistības uz eiro, lai LIBOR likmi varētu aizstāt ar EURIBOR.

Gadījumos, kad refinansēšana nebūs iespējama, ar klientu vienosimies par situācijai piemērotāko risinājumu. Vairāk informācijas par LIBOR likmju maiņu Finanšu nozares asociācijas mājaslapā.

EONIA
Šī likme pēc 2021.gada decembra tiks aizvietota ar €STR likmi. Vairāk informācijas par €STR likmi Latvijas Bankas vietnē.

Kādas likmes tiks piemērotas pēc 2021. gada decembra?

Turpināsim izmantot EURIBOR likmi, kuras jaunā metodoloģija ir apstiprināta un atbilst ES regulas par indeksiem prasībām.

Man līgumā ir LIBOR likme. Kas man ir jādara?

Mēs individuāli sazināsimies ar visiem klientiem, kuru līgumos tiks veiktas izmaiņas, rūpīgāk informējot par izmaiņu veikšanas gaitu un nepieciešamajām darbībām.

Mēs pastāvīgi sekojam līdzi tirgus standartiem, lai izvēlētos piemērotāko bāzes procentu likmi gadījumos, kad nevarēs izmantot esošās bāzes procentu likmes. Visas nepieciešamas izmaiņas līgumos tiks veiktas bez komisijas un nemainot citus kredītlīguma nosacījumus.

Vairāk informācijas:
https://www.financelatvia.eu/news/ligumos-aizstas-bazes-procentu-likmi-l...
https://www.bank.lv/par-mums/jaunumi/678-raksti/12000-par-etalonlikmju-r...
https://www.makroekonomika.lv/etalona-procentu-likmju-reformas-eonia-tik...

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.