Mainīt valodu:

Līdz gada beigām kredītlīgumos tiks aizstāta LIBOR bāzes procentu likme