Switch to mobile version. Augšup

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu

Uzkrājums – pamats Jūsu finansiālajai neatkarībai

 • Uzkrājot Jūs vienlaikus apdrošināt savu dzīvību
 • Jums tiek piedāvātas dažādas ieguldīšanas iespējas
 • Jums ir iespēja saņemt nodokļa atvieglojumus par iemaksām uzkrājumā

Krāšana ir sens cilvēku paradums, kas sniedz drošības un stabilitātes sajūtu. Mūsdienās šo sajūtu sniedz naudas uzkrājumi, kas sniedz lielāku finansiālu neatkarību un iespēju īstenot kādu sen lolotu vai jaunu ideju. Veiksmīga uzkrājuma pamatā ir regularitāte, disciplīna un piemērotākā risinājuma izvēle.

Sāciet uzkrāt, izmantojot uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu

 • Labprāt palīdzēsim Jums izvēlēties piemērotāko risinājumu un izveidot uzkrājuma veidošanas grafiku.

 • Mūsu speciālisti rūpēsies par Jūsu uzkrājumu ar mērķi palielināt tā apmēru ilgtermiņā, ieguldot to finanšu tirgos.

 • Jums ir iespēja saņemt nodokļa atvieglojumus 20% apmērā par uzkrājumā veiktajām iemaksām.*

 •  

*Lūdzu, ievērojiet, ka sniegtā informācija par nodokļiem atbilst šobrīd piemērojamiem likumiem, taču nodokļu regulējums laika gaitā var mainīties. Nodokļu rezultāts var būt atšķirīgs katrā individuālā gadījumā.

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Dzīvības apdrošināšana

Kopā ar uzkrājuma veidošanu tiek apdrošināta jūsu dzīvība, kas tuviniekiem sniedz materiālo aizsardzību. Līgumā jūs varat norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus un tiem pienākošās atlīdzību daļas nāves gadījumā. Ja notiek ļaunākais, tad tuvinieki saņems atlīdzību, kas sniegs finansiālu atbalstu grūtā brīdī un palīdzēs segt neatliekamos ikdienas tēriņus. Turklāt nav nepieciešama mantošanas formalitāšu kārtošana, un apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta operatīvi, tikko būs saņemts Atlīdzības pieteikums.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Ir iespēja izvēlēties arī nelaimes gadījumu apdrošināšanu, kas būs finansiāls atbalsts, ja nelaimes gadījumā tiks gūtas traumas vai invaliditāte. Apdrošināšana būs spēkā 24 stundas katru nedēļas dienu neatkarīgi no jūsu atrašanas vietas – darbā, mājās, brīvajā laikā, t.sk., atrodoties ārpus Latvijas.

Kas jādara, ja iestājies apdrošināšanas gadījums?

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas (pieaugušajam) informācijas dokuments

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšanas (bērnam) informācijas dokuments

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

 • UZKRĀJUMS

  Jūsu nākotnes kapitāls

  • Uzkrājumu regulāri papildināsiet ar brīvi izvēlētu summu.
  • Jūs pats varat izvēlēties iemaksu biežumu – reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā.
 • IENESĪGUMS

 • NODOKĻU ATVIEGLOJUMI

  20 % no veiktajām iemaksām

  • Ja līgums ir noslēgts vismaz uz 10 gadiem, tad par iemaksām, kas nepārsniedz 10 % no jūsu gada algas „uz papīra”, bet ne vairāk kā 4000 EUR gadā, jūs varat saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus 20 % apmērā.
  • Savas nodokļu atvieglojumu izmantošanas iespējas varat aprēķināt Nodokļu kalkulatorā
  • Lasīt vairāk par nodokļu atvieglojumiem

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Līguma termiņa beigās

Slēdzot līgumu, jūs pats noteiksiet tā termiņu. To sasniedzot, jūs iesniegsiet atlīdzības pieteikumu (PDF) (filiālē vai internetbankā) un saņemsiet faktisko uzkrājumu.

Līguma pirmstermiņa izbeigšana

Ja gadās kāda neparedzēta situācija un uzkrātā nauda tomēr nepieciešama ātrāk, līgumu iespējams izbeigt arī pirms termiņa, saņemot atpirkuma summu, kas tiek aprēķināta saskaņā ar līguma noteikumiem.

Ja līgumu izbeigsiet tā darbības pirmajos 10 gados (vai pirmajos 5 gados, ja līgums noslēgts līdz 31.12.2017.) un tam ir bijuši piemēroti iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumi, būs jāsamaksā IIN no prēmiju kopsummas, kas iemaksāta līgumā un no kuras saņemti nodokļa atvieglojumi.

Apdrošinātā nāves gadījumā

Ja notiek ļaunākais un apdrošinātā persona zaudē dzīvību, pamatojoties uz labuma guvēja pieteikumu, viņa norādītajā kontā tiek izmaksāta apdrošinājuma summa un izveidotais uzkrājums. Šajā gadījumā nav nepieciešama mantošanas pieteikšana uz šiem līdzekļiem, un apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta operatīvi, tikko būs saņemti nepieciešamie dokumenti un veikta to izvērtēšana.

Svarīgi! Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar nodokli tiek aplikti fiziskas personas ienākumi no uzkrājumiem ar dzīvības apdrošināšanu. Nodoklis ir jāmaksā 20 % apmērā no dzīvības apdrošināšanas līgumā gūtā ienākuma, ko nosaka kā starpību starp izmaksājamo uzkrājumu un visām veiktajām iemaksām līguma laikā (nevis no visas uzkrājuma summas). Nodoklis ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, uzkrājuma vai atpirkuma izmaksas brīdī un par nodokļa iekasēšanu ir atbildīgs konkrētā ienākuma izmaksātājs, t. i., SEB Life and Pension Baltic SE. Tātad jums nebūs jāveic nekādas papildu darbības nodokļa deklarēšanai un samaksai.

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Līguma noslēgšana

Attālināti iespējams saņemt konsultāciju, kuras laikā SEB Life and Pension Baltic SE klientu konsultants izzinās Jūsu vajadzības un piemeklēs piemērotākos uzkrājuma veidošanas risinājumus. Pieteikties sarunai iespējams šeit.

Uzkrājuma papildināšana

Apdrošināšanas līgums paredz brīvas iemaksas, tomēr, lai izveidotu pietiekamu uzkrājumu, rekomendējam regulāro maksājumu. Jūsu ērtībām internetbankā ir nodrošināta iespēja izveidot Regulāro maksājumu uzdevumu, kuru SEB banka izpildīs automātiski ar Jūsu noteikto regularitāti un summu. Internetbankā jebkurā laikā un ar brīvi izvēlētu summu varat veikt arī papildu iemaksas uzkrājumā. Papildiniet uzkrājumu šeit.

Detalizēta informācija par apdrošināšanas līgumu un tā uzkrājumu

Internetbankā ir pieejama informācija par visiem jūsu līgumiem, to termiņiem, apdrošinājuma summām, labuma guvējiem, kā arī Jūs ērti varat sekot līdzi savam uzkrājumam šeit.

Izmaiņas līgumā

Internetbankā varat veikt dažādus grozījumus līgumā – mainīt labuma guvēju, pieteikt atlīdzību, mainīt izvēlētos vai pievienot jaunus ieguldījumu fondus, kā arī veikt citas darbības. Uzdot jautājumu par uzkrājuma veidošanu iespējams šeit.

Ja Jums radušies jautājumi, gaidīsim Jūsu zvanu +371 67079800 (darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00).

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Life insurance with savings calculator
Calculate how much can you save and receive in tax refunds using Life insurance with savings.
 
 
Monthly deposit in savings account
EUR
 
Savings goal
EUR
 
Savings term
years
 
 
5050 EUR (approx.)
With 3% profit: 5050 EUR
With 0% profit: 4352 EUR
With -3% profit: 3761 EUR
 
960 EUR (approx.)
 
0 EUR per month (approx.)
Total returns: 6010 EUR (approx.)
(savings + tax refunds)
Apply
Back
Calculate

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.


Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

  Spēkā līdz
Dzīvības apdrošināšanas un nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības pieteikums
Spēkā esošs

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Dzīvības apdrošināšana ar tirgum piesaistītu līdzekļu uzkrāšanu

Noteikumi nr. 101.060/ 101.061

Konsultācija par līguma noslēgšanu, pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Ieguldījumu instrumentu daļu pirkšana/pārdošana Bez maksas
Izmaiņas apdrošināšanas prēmiju iemaksu vai uzkrājuma sadalījumā Bez maksas
Apdrošinājuma summas maiņa Bez maksas

Limiti

Minimālā dzīvības riska apdrošinājuma summa 150.00 EUR
Minimālā nelaimes gadījumu apdrošinājuma summa 1 500.00 EUR
Minimālās atpirkuma summas apmērs 0.00 EUR

Aprēķinu, izmaksu un izmaiņu veikšanas termiņi

Ieguldījumu instrumentu daļu iegāde 5 darba dienu laikā
pēc apdrošināšanas prēmijas saņemšanas1
Uzkrājuma aprēķins apdrošinātā nāves gadījumā 5 darba dienu laikā
pēc iesnieguma iesniegšanas1
Uzkrājuma aprēķins apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā 5 darba dienu laikā
pēc iesnieguma iesniegšanas saskaņā ar līgumā noteiktās atpirkuma summas aprēķinu1
Uzkrājuma aprēķins apdrošināšanas līguma termiņa beigās 5 darba dienu laikā
pēc līguma termiņa beigu datuma1
Izmaiņas apdrošināšanas prēmiju iemaksu sadalījumā 5 darba dienu laikā
pēc iesnieguma iesniegšanas
Izmaiņas uzkrājuma ieguldījumu sadalījumā:
   •  ieguldījumu instrumentu daļu pārdošana 5 darba dienu laikā
pēc iesnieguma saņemšanas1
   •  ieguldījumu instrumentu daļu pirkšana 5 darba dienu laikā
pēc pārdošanas izpildes1
Apdrošinājuma summas maiņa (izmaiņas stājas spēkā ar nākamo polisē norādīto maksāšanas periodu) 10 darba dienu laikā
pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas

Valūtas maiņas kurss

Valūtas maiņas kurss, ja nepieciešama valūtas konvertācija Eiropas Centrālās bankas noteiktais valūtas maiņas kurss aprēķinu veikšanas dienā

Garantētā uzkrājuma ienesīgums

Garantētais uzkrājums EUR USD
0% 0%

Procentu likmes ir spēkā no 15.07.2021.

 


 

1 Izņemot gadījumus, kad ieguldījumu instrumentu pārvaldītājs nodrošina darījumu izpildi citos termiņos (piemēram, ja ieguldījumu instrumentu mītnes zemē ir oficiālās brīvdienas).

Pakalpojumu piedāvā un sniedz SEB Life and Pension Baltic SE, vienotais reģistrācijas numurs: 40003012938.

Kontakti

Vēlaties kļūt par klientu?

Pieteikums zvanam

Lūdzu, norādiet savus kontaktus, un SEB Life and Pension Baltic SE eksperti sazināsies ar Jums, lai pārrunātu jautājumus par apdrošināšanu, uzkrājumu veidošanu un nodokļa atvieglojumu izmantošanu.

Jūsu dati tiks apstrādāti atbilstoši Datu apstrādes principiem (PDF), ar kuriem varat iepazīties arī SEB klientu apkalpošanas vietās.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.