Mainīt valodu:

SEB Nordic Outlook: cik spēcīga būs noturība pret procentu likmju un inflācijas kāpumu?