Mainīt valodu:

SEB banka atceļ visas ar mājokļa kredītu saistītās komisijas maksas