Mainīt valodu:

Portfeļa ilguma maiņa SEB Fund 4 – SEB USD valūtas fondam