Mainīt valodu:

Apkalpošanas maksas samazināšana fondiem SEB Europe Equity Fund, SEB Global Climate Opportunity Fund un SEB Global Equal Opportunity Fund