Mainīt valodu:

Rīgā atklāj jaunu šķeldas katlumāju, būtiski samazina atkarību no fosilā kurināmā