Mainīt valodu:

Piešķirti 3 miljoni eiro “Liepājas RAS” bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes sistēmas izveidei