Mainīt valodu:
Luksofors, kurā iedegti zaļie signāli

Supercikls un teju divkāršoti apjomi – eksports bez bremzēm

Dainis Gaspuitis from SEB
Dainis Gašpuitis
SEB bankas ekonomists