Mainīt valodu:
Tukšs krēsls pie galda, uz kura stāv ieslēgts dators

Algu kāpums uz atlaisto darbinieku rēķina