Mainīt valodu:

Valūtas maiņa

Paragraphs

Iespējas

  • Tūlītēji un nākotnes valūtas maiņas norēķini visās vadošajās valūtās par izdevīgu cenu un ar augstu likviditāti
  • Iespēja iegūt izdevīgākus valūtas maiņas nosacījumus atkarībā no darījumu apjoma un rakstura

Piedāvājam valūtu maiņas darījumus ar tūlītēju izpildi, kā arī finanšu instrumentu darījumus, kas paredz valūtas maiņas darījumus ar izpildi nākotnē. Vairāk informācijas varat iegūt pie mūsu finanšu tirgus speciālistiem.

SEB bankas valūtu kursi

Uzlabots valūtas maiņas kurss

  • Darījumiem, kas pārsniedz 10 000 eiro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā, varam piešķirt uzlabotu valūtas maiņas kursu, ja darījums ir pieteikts internetbankā vai SEB bankas filiālē.
  • Valūtas maiņu telefoniski par izdevīgāku kursu var saskaņot, ja starp SEB banku un klientu ir noslēgts finanšu instrumentu darījumu līgums. Šādu līgumu varat noslēgt, ja regulāri veicat valūtas maiņas darījumus par summu virs 10 000 eiro.  Darījumu varat pieteikt SEB bankas darba laikā (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00) pa tālruni +371 67215656.
  • Valūtas maiņas darījumu nosacījumi ir atrunāti bankas vispārējos darījumu noteikumos.

Spot (today, tomorrow) darījums

Tūlītēja vienas valūtas maiņa pret citu, izmantojot aktuālo valūtu maiņas kursu.

  • Spot ir valūtas maiņas darījumi ar norēķiniem līdz divām bankas darba dienām pēc darījuma noslēgšanas dienas.
  • Darījumiem, kas pārsniedz 10 000 eiro vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā, varam piešķirt uzlabotu valūtas maiņas kursu.
  • Plašāka informācija par Spot darījumiem pieejama pa tālruni +371 67215656.

Paziņojums par darbību valūtu maiņas tirgū (PDF)

Forward darījums

Valūtas maiņas darījums nākotnē pēc šobrīd noteikta valūtu maiņas kursa.

Swap darījums

Vienas valūtas pirkšana šodien un tā pašas valūtas pārdošana pēc noteikta laika.

Opciju darījums

Tiesības, bet ne pienākums, pirkt vai pārdot noteiktu valūtu noteiktā laika posmā par fiksētu cenu.

Interešu aizsardzība un riski

2007. gada 1. novembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs, to skaitā arī Latvijā, stājās spēkā direktīva, kas regulē finanšu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu. Šī direktīva jeb MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ir radīta ar mērķi harmonizēt Eiropas Savienības valstu likumdošanu un stiprināt klientu interešu aizsardzību darījumos ar finanšu instrumentiem.