Mainīt valodu:

MiFID: klienta statuss

Paragraphs

Saskaņā ar MiFID direktīvas un Latvijas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām SEB banka saviem Klientiem piešķir vienu no trim iespējamiem statusiem:

  • privāts klients,
  • profesionāls klients vai
  • tiesīgs darījumu partneris.

Klientam statuss tiek piešķirts balstoties uz klienta iepriekšējo pieredzi un zināšanām par finanšu instrumentiem, kā arī klienta darbības raksturojumu.

SEB banka informē visus Klientus, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, par tiem piešķirto statusu. 

Klientiem ir iespēja mainīt kategoriju jeb statusu

Privātiem klientiem kategorijas maiņa ir iespējama paaugstinot to uz profesionālu klientu vai tiesīgu darījumu partneri, profesionāliem klientiem ir iespēja mainīt viņiem piešķirto kategoriju uz privātu klientu vai tiesīgu darījumu partneri, bet tiesīgiem darījumu partneriem ir iespēja mainīt kategoriju uz profesionālu vai privātu klientu.

Ja Klientam ir piešķirts profesionāla klienta statuss, Klientam ir atļauts pieprasīt, lai tas tiek apkalpots kā privāts klients, un SEB banka var piekrist nodrošināt Klientiem augstākas pakāpes interešu aizsardzību.

Augstāka Klienta interešu aizsardzības pakāpe tiks nodrošināta gadījumos, kad profesionāls klients vai tiesīgais darījumu partneris noslēdz rakstisku vienošanos ar SEB banku par to, ka SEB banka pret Klientu neizturēsies kā pret profesionālu klientu vai tiesīgu darījumu partneri, bet gan kā pret privātu klientu, lai būtu iespējams piemērot attiecīgos nosacījumus.

Klienta kategorijas maiņu var iniciēt gan SEB banka, gan Klients. Ja Klients vairs neatbilst profesionāla klienta vai tiesīga darījumu partnera kategorijai, SEB bankai nepieciešams samazināt Klienta kategoriju.